КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАДР КЫЗМАТЫ

 

Бөлүмдүн аталышы 

Телефон номуру 

Электрондук дарек 

Директор 

Маматалиев 

Абдырахман Мадакимович 

Кабылдама 62-04-05

 

Статс-катчы 

Сагынбаев

Бакытбек Эсенбаевич 

Кабылдама 62-04-05

 

Директордун орун басары 

Тарбинский

Олег Станиславович 

 Кабылдама 66-02-41 

 

Директордун орун басары

Курманов 

Абдулазим Айдарович 

Кабылдама 66-02-41 

 

Директордун кеңешчиси 

Алышбаев

Калыбек Кеңешович 

62-01-33 

 

Директордун жардамчысы 

Шананов 

Алмаз Абылкасымович 

 

62-42-16 

 

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Асыкбаева

Айзада Асыкбаевна 

66-01-51 

a_aizada@mail.ru 

Талдоо иштер бөлүмү

Бөлүм башчысы - Алышбаев

Медер Бозумович 

62-04-12

meder.kr@mail.ru 

Окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү

Бөлүм башчысы - Исраилов 

Медербек Талайбекович 

62-01-46 

israilov.meder@gmail.com 

Укуктук камсыздоо бөлүмү

Бөлүм башчысы - Жаманкулов

Азамат Маратович 

62-42-17

az_dzh@mail.ru 

Электрондук башкаруу бөлүмү

Башкы адис - Садирова 

Барчынай Зайнидиновна  

62-02-86 

s.barchynai@gmail.com 

Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү 

Бөлүм башчысы - Аттокуров 

Алмаз Анарбекович 

66-01-93 

a.attokurov85@mail.ru 

Муниципалдык кызмат бөлүмү

Бөлүм башчысы - Абдыкулова

Адеми Абдыкуловна 

66-01-86 

bnazgul@bk.ru 

Мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү

Бөлүм башчысы - Алымкулова

Садыгүл Адылбековна 

66-02-95 

sadi69@mail.ru 

Уюштуруу иштери жана карьералык пландоо бөлүмү

Бөлүм башчысы - Акматалиев

Элтуран Абдылдажанович 

66-01-39 

a.elturan_a@mail.ru 

Тестирлөө бөлүмү (борбору)

Бөлүм (борбор) башчысы - Ибраева 

Гүлнара Аштыкчиевна 

66-04-56 

g.ibraeva@mkk.gov.kg 

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү

Бөлүм башчысы - Салыкбаев

Бакытбек Таалайбекович

62-42-15 

Salba2005@mail.ru 

Каржылоо жана администрациялык камсыздоо бөлүмү

Бөлүм башчысы - Токташ

Ширин 

 

62-04-32 

s_toktash@list.ru 

Басма сөз кызматы

Жетектөөчү адис - Макешов 

Мактумкули Макешович 

62-04-23

 makeshov.maktumkuli@bk.ru 

Жалпы бөлүм 

62-04-43 

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгү (Чүй, Талас облустары жана Бишкек шаары) 

Жетекчиси - Өмүрзаков

Мыктыбек Жаныбекович 

Кабылдама 62-03-88 

 m.omurzakov@mail.ru 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түштүк аймактык өкүлчүлүгү (Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары жана Ош шаары)

Жетекчиси - Аккозиев

Алмаз Байитович 

Кабылдама 03222 5-50-52 

Almaz_akkoziev@mail.ru 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түндүк аймактык өкүлчүлүгү (Ысык-Көл жана Нарын облустары)

Жетекчиси - Алдаяров 

Нуркул Бердигулович 

Кабылдама 03944 4-01-58

n.aldayarov@mail.ru 

"ММ Кызмат" ведомстволук гезити

Башкы редактору - Момунов 

Надырмамат Тиленбаевич 

 

62-16-36 

mmkyzmat@mail.ru