1. Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү боюнча Консультативдик эксперттик кеңешин түзүү тууралуу