Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Кадрлардын улуттук резерви

 

 

 

Сынак

жарыяланган

дата 

Мамлекеттик / муниципалдык кызматтын

аталышы

Бош орундун аталышы 

Административдик

кызматтын тобу 

Квалификациялык

талаптар

(билими боюнча) 

11.11.2020

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Нотариатты жана апостильди башкаруу ведомстволук нотариалдык архивинин башчысы

башкы

жогорку билим (юриспруденция жаатындагы гуманитардык багытта артыкчылык берилет)

04.11.2020 

Кыргыз Республикасынын унаа жана жолдор Министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги 

Учуу жарактыгын колдоо бөлүмүнүн башчысы 

башкы 

Техникалык эксплуатация же конструкциялоо боюнча жарандык авиация, пландоо жана күч менен орноштуруу, аба мейкининдеги электро-, радио- прибордук жабдык багыты боюнча жогорку кесиптик билим 

Жарандык авиация инженеринин күбөлүгү бар Кыргыз Республикасындагы эксплуатацияланган, аба мейкиндигинин түрлөрүнө уруксаты бар болушу керек

04.11.2020 

Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Таш-Мойнок айылдык кеңеши 

Жооптуу катчы 

башкы

Жогорку кесиптик билим 

04.11.2020 

Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Таш-Мойнок айыл өкмөтү

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары 

башкы 

Жогорку билим 

03.11.2020 

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги 

Жалал-Абад облусттук юстиция башкармалыгынын башчысы 

башкы 

Юриспруденция багыты боюнча жогорку билим 

03.11.2020 

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги 

Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы;

Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы;

Ош облусунун Кара-Кулжа районунун маданият бөлүмүнүн башчысы

башкы 

Маданият жана искусство тармагы боюнча жогорку билим, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илим, же маданият жана искусство тармагы боюнча 5 жыл кем эмес тажрыйбасы бар ар кандай жогорку билим 

03.11.2020

Чүй облусунун Кемин районунун Кызыл-Октябрь айылдык аймагынын Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү 

Жооптуу катчы

башкы 

Жогорку кесиптик билим 

03.11.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы Ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппараты 

Аппарат жетекчиси 

башкы

Жогорку кесиптик билим

03.11.2020 

Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология боюнча агенттиги 

Телекоммуникация жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын башчысы 

башкы 

Электроника, радиотехника жана байланыш, автоматизация жана башкаруу, эсептөөчү техника, маалыматтык тутумдар жана технология, электроника жана наноэлектроника, маалыматтык байланыш технологиясы жана байланыш тутуму, системдүү талдоо жана башкаруу, техникалык тутумдардагы башкаруу, маалыматтык коопсуздук, экономикалык багыт (каржы жана насыя) 

 

28.10.2020 

Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Таш-Дөбө айыл өкмөтү 

Жооптуу катчы 

башкы

Жогорку кесиптик билим 

28.10.2020 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө Мамлекеттик кызматы 

Уюштуруу жана кадрдык иштер бөлүмүнүн 

башкы 

 Экономика, юриспруденция, эл аралык мамилелер, мамлекеттик жана муниципалдык багыттары боюнча жогорку билим 

Персоналдарды башкаруу боюнча жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим (эгер бар болсо) 

28.10.2020 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө карашту финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдө Мамлекеттик кызматы 

Камсыздандыруу ишмердигин тескөө бөлүмүнүн башчысы 

башкы 

Экономика, юриспруденция, эл аралык мамилелер, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку билим 

27.10.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу санитардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Мамлекеттик агенттиги 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу санитардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Мамлекеттик агенттигинин Жалал-Абад шаардык башкармалыгынын башчысы 

башкы

Жогорку ветеринардык билим 

27.10.2020 

КРнын билим берүү жана илим министирлигигин Туризм департаменти

Пресс-катчы 

башкы

гуманитардык илимдер боюнча (журналистика адистиги) кесиптик жогорку билим 

26.10.2020 Эсептөө палатасы Нарын жана Ысык-Көл областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспекторлору

башкы

инженер-курулуш иштери боюнча кесиптик жогорку билим; - инженер-курулуш иштери боюнча мамлекеттик квалификациялык сертификат (болгону абзел)

 23.10.2020 Таш-Дөбө айыл өкмөтү, Аламүдүн р. жоопту катчы башкы жогорку кесиптик
 23.10.2020  КРнын Маданият, маалымат жана туризм министирлиги  укуктук, кадрдык жана уюштуруу бөлүмүнүн башчысы башкы  Кесиптик билим деңгээли: жогорку юридикалык, экономикалык, мамлекеттик башкаруу, эл аралык жана туризм тармагында стажы
 23.10.2020 Ак-Башат айыл аймагы, Жайыл р. айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары башкы жогорку кесиптик
 23.10.2020 Целина айыл аймагы, Москва р. жоопту катчы башкы жогорку кесиптик
 23.10.2020 Кара-Балта шардык кеңеши жоопту катчы башкы жогорку кесиптик
23.10.2020 Кара-Балта шардык мэриясы аппарат жетекчи башкы жогорку кесиптик
 22.10.2020  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы  укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы  башкы  жогорку кесиптик
 23.10.2020    Финансы министирлиги   Эл аралык катнаштар бөлүмүнүн башчысы  башкы  Кесиптик билим деңгээли: жогорку юридикалык, экономикалык, мамлекеттик башкаруу, эл аралык жана менеджмент тармагында стажы
 Ички аудит  бөлүмүнүн башчысы  башкы жогорку кесиптик: экономика, финансы, бухгалтердик эсеп жана аудин тармагында
штаттык биримдиктерди анализдөө  бөлүмүнүн башчысы  башкы  жогорку кесиптик: экономика, финансы тармагында
21.10.2020 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим минитсрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги финансылык жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку финансылык, экономикалык билим

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

Бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын начальниги башкы жогорку экономикалык, юридикалык, менеджмент, мамлекеттик башкаруу, техникалык тармагындагы билим

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо
мамлекеттик кызматы

Координациялоо жана өз ара
аркеттенүү бөлүмүнүн башчысы
башкы жогорку (юридикалык, эл аралык мамилелер, эл аралык укук, мамлекеттик башкаруу) кесиптик билим
14.10.2020

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти

Геотобокелдиктерди баалоо бөлүмүнүн башчысы (жайгашкан орду - Ош ш.) башкы жогорку техникалык, архитектура жана курлуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, геология, пайдалуу кен байлыктарды чалгындоо жана кайра иштетүү, техносфералык коопсуздук, гидрометеоролгиялык, экология, геофизика жана гидрогеология тармагындагы жогорку инженердик техникалык билим, табяит таануу илимдери, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, физика-математика илимдери, информатика жана эсептөө техникасы багыттарындагы билим.
13.10.2020

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

Санариптик трансформациялоо башкармалыгынын начальниги башкы жогорку техникалык билим, эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар же маалыматтык-коммуникациялык технолгиялар жана байланыш системалар жаатындагы билим
05.10.2020

Транспорт жана жол министирлиги

Автотранпорт агентствосунун жолдорду контролдоо башкармалыгынын башчысы башкы транспорт тармагындагы жогорку техникалык билими
02.10.2020

Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу  Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

финансы экономика бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку: экономикалык (мамлекеттик сатып алуу боюнча сертификатынын болушу)
02.10.2020

КРнын Мамлекеттик кадр кызматы

электрондук башкаруу бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку: - эсептөө техника жана маалыматтык технология; автомаштташтыруу жана башкаруу (билимдин тармагы: технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автомаштташтыруу, инноватика); электроника, радиотехника жана байланыш (билимдин тармагы: маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары); экономика жана башкаруу (билимдин тармагы: мамлекеттик жана муниципалдык башкарууда маалыматтык технологиялар); физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика (билимдин тармагы: колдонмо математика жана информатика, математика, маалыматтык технологиялар, фундаменталдуу информатика жана маалыматтык технологиялар, маалыматтык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялаштыруу) багыты боюнча жогорку билим.
30.09.2020

Аламүдүн районунун Ленин айылдык кеңеши

жоопту катчы башкы жогорку
 29.09.2020

Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу  Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

 Мамлекеттик реестрлер бөлүмүнүн башчысы. башкы  жогорку 

28.09.2020

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

 1. Бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын пландаштыруу жана финансылык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы.

2. Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шардык мамлекеттик статистика бөлүмүнүн жетекчиси;

башкы

 1. Жогорку кесиптик экономика жана финансы тармагында. (илимий даражасы, наамдын  болушу абзел)

2. Жогорку кесиптик экономика жана финансы, физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика, техника илимдери (илимий даражасы, наамдын  болушу абзел)

 28.09.2020  Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министирлиги

 1. Мамлекеттик жөлөк-пул башкармалыгынын башчысы.

2. Ош шаардык  эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы.

 башкы  

жогорку билими: экономикалык, юридикалык, гуманитардык техникалык же  башкаруу менеджменти боюнча.

 

28.09.2020

Пригородный айылдык кеңеш, Аламүдүн району, Чүй облусу

жоопту катчы башкы

жогорку кесиптик

25.09.2020

Кыргыз Республикасынын финансы министирлигине караштуу  бюджеттик насыларды башкаруу боюнча малекеттик агенттиги

 Ысык-Көл аймактык бөлүмүнүн башчысы башкы

жогорку экономикалык же финансы боюнча  билими

23.09.2020 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт иштери боюнча Мамлекеттик агенттиги 

Токмок шаары боюнча жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмдүн башчысы  башкы 

Ар кайсы тармак боюнча жогорку билим жарактуу 

23.09.2020 

Бишкек шаарынын мэриясы 

Шаардык чарба Департаментинин директору  башкы

Педагогика, гуманитардык илимдер, экономика жана башкаруу багыттары боюнча жогорку билим 

23.09.2020

Бишкек шаардык кеңеши

уюштуруу иши бөлүмүнүн башчысы

башкы

жогорку билими

23.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

Коомдук бирикмелер иенен иштөө бөлүүнүн башчысы

башкы

көрсөтүлгөн жок.

21.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

1. "Унаа" мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары.

2. Маалыматтык  технологиялар жана байланыш бөлүмүнүн башчысы

башкы

1. Жогорку билими: инфрматикалык технологиялар, информациялык системалар, башкаруунун автоматташтыруу системасы.

2. .жогорку: экономика, юриспруденция, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

18.09.2020

Кыргыз Республикасы, Чүй облусунун Аламүдүн районунун Төмөнкү Ала-Арча айылдык кеңеши

жоопту катчы башкы жогорку кесиптик билими

18.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги

кыймылсыз мүлктү каттоо жана информациялык технологиялар башкармалыгынын башчысы башкы жогорку: техникалык  (геодезия  жана землустройство), менчикти баалоо жана башкаруу,  табигый илимдери (картография жана геоинформатика), юриспруденция

18.09.2020

Кыргыз  Республикасынын Өзөчө кырдаалдар министрлиги

 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча департаментинин директорунун орун басары башкы жогорку билим төмөнкү багыттар боюнча: инженердик-техникалык, архитектура жана курулуш, инженер-гидротехник

17.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

1.Тогуз-Торо райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы

башкы 1.жогорку: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

17.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча малекеттик инспекциясы

1.Адам ресурстары башкармалыгынын башчысы.

2. Укуктук жактан касыздоо башкармалыгынын башчысы.

3. Финансы-экономикалык башкармалыктын башчысы

 башкы  
 1. жогорку кесиптик.
 2. жогорку юридикалык.
 3. жогорку финансы жанаэкономикалык билими.

16.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

архитектура жана техникалык ченемдештирүү башкармалыгынын начальниги

башкы

жогорку кесиптик билими: архитектура, шаар курулуш, курулуш

14.09.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу салык кызматы

Атайын салык режимдерин контролдоо башкармалыгынын ККМ-онлайн боюнча контролдоо бөлүмүнүн башчысы

башкы көрсөтүлгөн жок
 14.09.2020   Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы  Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору  башкы

- мамлекеттик аудит жана контролдоо, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билими;

- эл аралык үлгүдөгү бухгалтердин жана/же аудитордун сертификаттарынын болушу (болгону абзел)
11.09.2020  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы Миграциялык саясат бөлүмүнүн башчысы  башкы

эл аралык мамилелер, юриспруденция тармактары боюнча жогорку билим 

09.09.2020  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жер-ресурстарын башкаруу Мамлекеттик агенттиги  Статс-катчы  башкы

жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу багыттары боюнча мүмкүн болсо) 

08.09.2020 Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги  Адам ресурстары бөлүмүнүн башчысы  башкы 

мамлекеттик башкаруу, адам ресурстарын башкаруу, менеджмент жана юриспруденция багыттары боюнча жогорку билим 

08.09.2020  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу суу ресурстары боюнча Мамлекеттик агенттиги 

1. Административдик колдоо башкармалыгынын Башчысы (АКБ);

2. Экономика, каржы жана эсеп башкармалыгынын Башчысы (ЭКжЭБ);

3. Ирригациялык, мелиоративдүү тутумдарды ишке берүү жана суу пайдалануу башкармалыгынын Башчысы (ИМТИБжСПБ);

4. ИМТИБжСПБ алдындагы курулуштук-оңдоп түзөө бөлүмүнүн башчысы;

5.Техникалык саясат жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы;

6. Суу пайдалануучулардын ассоциациясын өнүктүрүү жана колдоо бөлүмүнүн Башчысы (СПАӨжК);

7. Суу ресурстары башкармалыгынын Башчысы (СРБ);

8. СРБ алдындагы Суу ресурстары, суу пайдаланууну көзөмөлдөө жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы;

9. СРБ алдындагы талдоо, суу ресурстарын тескөө жана нормативдик-укуктук тескөө бөлүмүнүн башчысы 

башкы 

 1. Гуманитардык, техникалык, юридикалык багыттар же мамлекеттик муниципиалдык башкаруу тармагы боюнча жогорку билим;

2. Экономика жана каржы боюнча жогорку билим;

3-9. "Гидротехникалык курулуш", "Гидромелиорация", "Инженер-гидротехник", "айыл-чарбалык суу менен камсыздоо, сууну жеткирүү жана суу бөлүштүрүү инженердик тутуму", суу ресурстарын жана суу пайдалануу", "Суу ресурстарын коргоо жана комплекстүү пайдалануу боюнча жогорку техникалык билим;

 

08.09.2020 Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги  Сокулук районунун Маданият бөлүмүнүн башчысы башкы 

Маданият жана искууство тармагы боюнча жогорку билим, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илим же 5 жыл маданият жана икусство тармагында тажрыйбасы бар жогорку билим 

13.08.2020 Бишкек шаарынын мэриясы 

1. Бишкек шаарынын Ленин административдик районунун Башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары;

2. Бишкек шаарынын Ленин административдик районунун Башчысынын биринчи орун басары;

3. Бишкек шаарынын мэриясына караштуу жер пайдалануу жана курулуш Башкармалыгынын Башчысы;

4. Бишкек шаарынын мэриясына караштуу капиталдык курулуш коомдук-мамлекеттик Башкармалыгынын Башчысынын орун басары 

башкы

1. Экономика жана башкаруу, социалдык жана гуманитардык илим, саламаттыкты сактоо, маданият, өнөр, каржы багыттары боюнча жогорку билим;

2. Экономика жана башкаруу, каржы, салык жана салык жыйноо, эсепке алуу жана аудит, юриспруденция багыттары боюнча жогорку билим;

3. Архитектура жана курулуш, жерге жайгаштыруу жана кадастр, экономика жана башкаруу, табигый так жана гуманитардык илим багыттары боюнча жогорку билим;

4. Архитектура жана курулуш, суу менен жабдуу жана сууну бөлүп чыгаруу, транспорттук курулуш жана электротехника, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция жана каржы багыттары боюнча жогорку билим. 

13.08.2020 

Ысык-Ата районунун Ивановка айыл аймагы 

Жооптуу катчы 

башкы жогорку кесиптик билим 

13.08.2020 

 Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы 

 Мамлекеттик инспектор   башкы   Мамлекеттик аудит жана көзөмөл, экономика, каржы жана укук боюнча жогорку кесиптик билим. Эл аралык үлгүдөгү бухгалтердик же/жана аудитор сертификаты бар болуусу (мүмкүн болсо) 

07.08.2020 

 Чүй облусунун Москва районунун Ак-Суу айыл өкмөтү

 Жооптуу катчы   башкы   жогорку кесиптик билим 
  

 

06.08.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

 

 Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы  башкы  жогорку юридикалык билим

Кыргыз Республикасынын      Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

этностор аралык мамилелер боюнча башкармалыгынын начальниги

башкы

кесиптик багыт боюнча экономика жана башкаруу (адистиги боюнча экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу билгенине артыкчылык берилет), гуманитардык илим (адистиги боюнча конфликтология, саясат таануу, эл аралык мамилелер, религиоведение, регионоведение), табигый илимдин, техникалык, архитектура жана курулуш, техносфералык коопсуздук, айыл-чарба.

Кыргыз Республикасынын Өкмтүнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппараты

аппарат жетекчиси

башкы

жогорку кесиптик билими

Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министлиги

1. Агрардык саясат жана экономикалык болжолдоо бөлүмүнүн башчысы;

2. Жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментинин директорунун орун басары;

3. Балык чарба департаментинин директорунун орун басары.

башкы

1. жогорку айыл чарба, экономикалык билими;

2. жогорку айыл чарба билими;

3. жогорку балык чарба, ихтиология, биология, экология, экономикалык жана мамлекеттик башкаруу тармагындагы билим. 

Кыргыз Республикасынын Өкмтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги

Токмок шаардык жаштар иштери, дене тарбия жанаспорт бөлүмүнүн начальниги

башкы

жогорку кесиптик билими

04.08.2020

КРнын Эсептөө палатасы

1. Республикалык бюджетке жана мамлекеттик мүлккө аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору

2. КРнын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын областары боюнча аймактык бөлүнүштөрүнүнма млекеттик инспектору

башкы

мамлекеттик аудит жана  текшерүү, экономика, финансы жана укук боюнча жогорку кесиптик билими.

 

04.08.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Каракол шаардык жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы

башкы

жогорку: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.

03.08.2020

Бишкек шаарынын мэриясы 

1. Бишкек шаардык мэриясынын Октябрь администрациялык району боюнча муниципалдык администрациясынын аппарат жетекчиси.

2. Бишкек шаардык мэриясынын "Шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы"  мекемесинин начальнигинин орун басары

башкы

1. Бишкек шаарынын мэриясы .

2. Бишкек шаардык мэриясынын .

03.08.2020

Бишкек шаарынын мэриясы  1. Аппарат жетекчиси жогорку

экономика жана башкаруу, менеджмент, гуманитардык жана социалдык илимдер тармагында, ар кандай профилдеги жогорку билим.

27.07.2020

Ош облусунун Кара-Суу районундагы Кара-Суу шаардык кеңеши Жоопту катчы Башкы көрсөтүлгөн жок

 

21.07.2020 

 

 Ош облусунун жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы  Ош облусунун жаштар иштери, дене тарбия жана спорта башкармалыгынын начальнигинин орун басары  Башкы   жогорку кесиптик билими

 

21.07.2020 

 

 Чүй облусунун Чүй районунун Чүй айылдык кеңеши   Жооптуу катчы   Башкы   Жогорку кесиптик билими 

 

20.07.2020 

 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы   Талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы   Башкы  Экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча жогорку кесиптик билими 

 

15.07.2020

 

 Чүй облусунун Ысык-Ата районуна караштуу Ново-Покровка айыл өкмөтү  Жооптуу катчы   Башкы   Жогорку кесиптик билим 

 

13.07.2020 

 Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Полтав айыл өкмөтү   Жооптуу катчы   Башкы   Көрсөтүлгөн жок 

 

13.07.2020

 

 Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги   Балыкчы шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын орун басары   Башкы   Экономикалык, юридикалык, гуманитардык, техникалык, социалдык илимдер менеджмент багыттары боюнча жогорку кесиптик билим 
         

сынак  жарыяланган дата

Мамлекеттик/муниципалдык кызматтын аты

бош орундун аты

административдик кызматтын тобу

Квалификациалык талаптар

(билими боюнча)

08.07.2020 КРӨ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги
 
 
Укуктук экспертиза жана персоналдарды башкаруу бөлүмүнүн начальниги
башкы

Кесиптик билим деңгээли:  жогорку юридикалык

08.07.2020 КРнын Айыл чарба, тамак-аш, өнөр жайы жана мелиорация министирлиги

финансы, бухэсеп , айыл-чарба мекемелерлин реорганизациялоо бөлүмүнүн башчысы

башкы

Кесиптик билим деңгээли:  жогорку: финансы, бухгалтердик эсеп , экономикарку билим.

08.07.2020 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Каракол шаардык жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы

башкы

Кесиптик билим деңгээли:  жогорку: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.

02.07.2020 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты

аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку: көрсөтүлгөн жок

02/07/2020 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы

Сокулук жана Москва райондору боюнча региондор аралык башкармалыктын башчысы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку

 02.07.2020  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КУРЧАП ТУРГАН ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБАСЫ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ 

1. Санариптик трансформациялоо жана бирдиктүү терезе бөлүмүнүн башчысы.

2. Токой мониторинги жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бөлүмүнүн башчысы.

3. Жаратылышты коргоо иш чаралары бөлүмүнүн башчысы.

башкы

Кесиптик билим деңгээли: 

1. Жогорку билим маалыматтык-коммуникациялык жана компьютердик технологиялар, экономикадагы прикладдык информатика, юриспруденция, экология тармагындагы.

2. Жогорку билим юриспруденция, химия, экология, токой, экономика тармагындагы.

3. Жогорку билим экология жана жаратылышты пайдалануу, финансы, мамлекеттик башкаруу, юриспруденция тармагындагы.

30.06.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу салык кызматы

1. Түндүк региону боюнча
контролдоо боюнча башкармалыгынын начальниги.
2. Түштүк региону боюнча
контролдоо боюнча башкармалыгынын начальниги
башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок
30.06.2020

КРнын финансы министирлиги

 

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин директорунун орун басары 

 

2.Мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын начальниги 

 башкы  1. Кесиптик билим деңгээли: экономика, юриспруденция, мамлекеттик башкаруу  жаатындагы жогорку билим.)

2. Кесиптик билим деңгээли: экономика, финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит жаатындагы жогорку билим.

30.06.2020

КРнын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

Мамлекеттик байланыш агенттигинин директорунун орун басары

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку: электроника, радиотехника жана байланыш, же юридикалык

29.06.2020

Жайыл айыл өкмөтү, Ак-Башат айыл аймагы, Жайыл району, Чүй облусу

жоопту катчы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик

29.06.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

1. Технологиялар жана байланыш бөлүмүнүн башчысы.

2. Тогуз-Торо райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы

 башкы

Кесиптик билим деңгээли:

1.Жогорку информациялык технологиялар жана системалар, автоматизатташтырылган системаны башкаруу, байланыш.

2.   жогорку: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.
29.06.2020

КРнын Маданият, маалымат жана туризм министирлиги

1. Каракол шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы.

2. Сокулук райондук маданият бөлүмүнүн башчысы.

 башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку маданият, искусство, мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, гумантардык илимдер, же болбосо 5 жылдан кем эмес маданият жана искусство тармагында стажы.
26.06.2020

Москва  райондук мамлекеттик администрациясы, Чуй облусу, Кыргызской Республики

Аппарат Жетекчиси

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик

26.06.2020

Жайыл айыл окмоту, Жайыл аймагы, Жайыл району, Чуй областы

Жоопту катчы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик

23.06.2020 КРӨ караштуу  каттоо кызматы

Талас шаары жана району боюнча калкты  жана жарандык актыларды каттоо бөлумунүн башчысы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

23.06.2020 КРӨ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги Токмок шаары боюнча дене тарбия жана спорт иштери бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку 
23.06.2020 КРнын Өкмөтүнө караштуу миграция кызматы  мамлекеттик  кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы башкы  Кесиптик билим деңгээли: жогорку юридикалык, эл-аралык мамилелер жана гуманитардык билими
22.06.2020   

Атбашы айылдык кенеши, Сокулук району, Чуй областы

 жоопту катчы  башкы  Кесиптик билим деңгээли: жогорку
22.06.2020

Гавриловка айыл окмоту, Гавриловка айыл аймагы, Сокулук району, Чуй областы

жоопту катчы  башкы  Кесиптик билим деңгээли: жогорку
19.06.2020

Сокулук  айылдык кенеши

Бурана айылдык кенеши

Кегети айылдык кенеши

жоопту катчы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку
 19.06.2020

Таш-Мойнок айыл окмоту

Гавриловка  айыл окмоту

Базар-Коргон айыл окмоту, Джалал-Абад областы

 айыл өумөтүнүн башчысынын орун басары башкы  Кесиптик билим деңгээли: жогорку
19.06.2020

Аламудун айылдык кенеши 

Маевска айылдык кенеши

Октябр айылдык кенеши

Ленин айылдык кенеши

Таш-Мойнок айылндык кенеши

Васильевка айыл окмоту 

Джаны-Пахтинский айылдык кенеши

Нижне-Чуйский айылндык кенеши

Орок айыл окмоту 

Кунту айылндык кенеши

Жаны-Жер айылдык кенеши

Крупская атындагы айылдык кенеш 

Военно-Антоновка айылдык кенеши

Новопавловка айыл окмоту 

Беловодский айылдык кенеш 

жоопту катчы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку
18.06.2020

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

1. Аналитикалык иштер башкармалыгынын начальниги;

 

2. Кыйыр салыкты башкаруу бөлүмүнүн начальниги.

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим: финансы, экономика
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум Өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

1. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар башкармалынынын начальниги;

 

2. Ноокат аймактык шайлоо комиссиясындагы атайын өкүлү.

башкы

1.Кесиптик билим деңгээли: маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагындагы же  чектеш тармактагы жогорку техникалык билим.

 

2. Кесиптик билим деңгээли: мамлекеттик жана/же муниципалдык башкаруу жаатында жогорку кесиптик билим, юридикалык билими барлар артыкчылыктуу болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы Статс-катчы жогорку

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим (мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу тармагындагы билимдин бар болушу артыкчылыкка ээ).

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги Даары саясаты жана медициналык жардамды уюштуруу башкармалыгынын начальниги  башкы

 

Кесиптик билим деңгээли: жогорку медициналык кесип "Дарылоо иши", "Педиатрия" тармагында

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитасанитардык коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясы Жумгал райондук башкармалыгынын начальнигинин орун басары  башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку ветеринардык билими

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Таш-Дөбө айыл өкмөтү 

жоопту катчы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билими
16.06.2020

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Нижне-Аларчинский айылдык кеңеши

жоопту катчы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билими

16/06/2020

Ош шаарынын Мэриясы

аппарат жетекчиси

жогорку

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу, юридикалык, финансы-экономикалык, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, инженердик-курулуш, энергетика, бажы иши, айыл чарба-ветеринардык   багыттардагы)

16.06.2020

Баткен облусунун Баткен райондук мамлекеттик администрациясы

аппарат жетекчи

башкы

Кесиптик билим деңгээли: Гуманитардык,техникалык, юридикалык, айыл чарба, экономикалык же башка багыттагы жогорку билим

15.06.2020

КРнын финансы министирлиги

1. Эл аралык кызматташтык башкармалыгынын начальниги. 

2. Эл аралык кызматташтык башкармалыгынын мамлекеттик инвестициялар программалары мониторинги жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк бөлүмүнүн башчысы. 

3. Бюджеттик саясат башкармалыгынын бюджеттик пландоо жанан орто мөөнөттүү болжолдоо бөлүмүнүн башчысы

башкы

Кесиптик билим деңгээли:

1.Экономика жана финансы жаатындагы жогорку билим, ошондой эле менеджмент же эл аралык мамилелер жаатандагы жогорку билим.

2. Экономика, финансы ошондой эле эл аралык мамилелер жаатандагы жогорку билим.

3. Экономика, финансы, мамлекеттик башкаруу же прикладдык математика чөйрөсүндөгү жогорку билим

15.06.2020

Чүй облусунун Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясы

жалпы бөлүмдүн башчысы

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:  жогорку билими

12.06.2020

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Пригородный  айылдык кеңеши

жоопту катчы

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:  жогорку кесиптик билими

12.06.2020

Чүй облусунун Аламүдүн районунун Васильевка айыл өкмөтү

айыл өумөтүнүн башчысынын орун басары

башкы
 

   Кесиптик билимдин деңгээли:  жогорку кесиптик билими

11.06.2020

КРнын билим берүү жана илим министирлиги

Илим департаментинин башчысынын орун басары

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: көрсөтүлгөн жок

11.06.2020

Лебединовка айылдык кенеш, 27 чакырылыш, Аламудун району, Чуй областы

жоопту катчы

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:  жогорку кесиптик билими

10/06/2020 Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министирлиги

1.Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы.

2. Баткен райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы.

3. Баткен райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары.

4. Каракол шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары.

 

 5. Ат-Башы райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары.

6. Ысык-Көл райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары.

 башкы

 Кесиптик билимдин деңгээли: 

жогорку билими: экономикалык, юридикалык, гуманитардык техникалык же  башкаруу менеджменти боюнча.

 

10.06.2020 Бишкек шаарынын Мэриясы капиталдык курулуш башкармалыгынын начальнигинин орун басары башкы Кесиптик билимдин деңгээли: 

архитектура жана курулуш, экономика жана менеджмент, финансы, жерге жайгаштыруу жана кадастр, жолдор жана транспорт тармагында жогорку билим.

10.06.2020  Ысык-Ата району, Ивановка айыл аймагынын айыл  ӨКМӨТҮ  жоопту катчы башкы  Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку кесиптик
08.06.2020 КРнын ӨКМӨТҮНӨ караштуу  жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги

1. Финансы-экономикалык  иштер жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча  бөлүмдүн башчысы.

2. Укуктук камсыздоо жана эл аралык  мамилелер бөлүмүнүн башчысы.

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: 

1. Жогорку экономика и башкаруу (экономист, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит).

2. Жогорку юриспруденция, эл аралык мамилелер боюнча кошумча билими уруксат берилет

08.06.2020 КРнын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министирлигинин  өсүмдүктөрдүн карантини Департаменти

1. Ички карантин бөлүмүнүн башчысы

2. Тышкы карантин бөлүмүнүн башчысы

3. Өсүмдүктөрдү карантиндик коргоо улуттук уюмдар жана ЕЭК менен иштөө секторунун башчысы

4. Ысык-Көл территориалдык  өсүмдүктөрдүн карантини боюнча башкармалыгынын башчысы

 

башкы  

Кесиптик билимдин деңгээли:

1, 2 жана 4. жогорку билими: агрономиялык, биологикалык.

3. Жогорку агрономиялык, биологикалык жана эл-аралык мамилелер боюнча.

 

08.06.2020  КРнын билим берүү жана илим министирлиги

1. Укутук камсыз кылуу жана кадрдык иштер башкармалыгынын башчысы.

2. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы.

 башкы

 Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку

1. Гуманитардык билими.

2. Педагогикалык же гуманитардык билими.

05.06.2020  КРнын финансы министирлиги 1.Бюджеттик саясат башкармалыгынын начальниги.
2. Ички аудит жана бухгалтердик эсеп методологиясы башкармалыгынын башчысы.
башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку кесиптик экономика, финансы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу  же математика.

 03.06.2020 Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы Аймактарды өүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билими: (экономикалык,башкаруу, Айыл чарба, курулуш, гуманитардык багытта)
03.06.2020   КРнын  ӨКМӨТҮНӨ караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы  Кочкор району боюнча башкармалыктын башчысы  башкы  Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку ветеринардык
02.06.2020

Айылдык кенештер

Ош, Баткен, Джалал-Абад областары боюнча

Алай
Гүлчө
Жошолу 
Корул   
Коңур-Дөбө
Ленин 
Үч-Дөбө
Чон-Алай 
Жекенди 
Кашка-Суу
Көк-Бел
Н.Исанов 
Кеңеш 
Кыргыз-Ата
Кара-Таш 
Т.Зулпуев
Мирмахмудов 
Гулистан  
Жаңы-Ноокат 
Бел 
Көк-Жар
Он-Эки-Бел 
Төөлөс 
Т.Кулатов
Ынтымак
Ноокат шаары
Кашка-Жол 
Кызыл-Жар 
Алай-Куу
Карагуз
Кара-Кулжа 
Ылай-Талаа 
Кара-Кочкор
Чалма 
Керме-Тоо 
Мангыт  
С.Юсупова 
Тепе-Коргон  
Чек-Абад 
Алля Анаров 
Нурабад
Тоо-Моюн 
Баш-Дөбө
Зергер 
Кызыл-Тоо
Төрт –Көл 
Кароол 
Жалпак-Таш 
Мырза-Аке 
Дөн-Булак 
Ак-Жар 
Кызыл-Октябрь
Куршаб 
Жазы 
Жылалды 
Ийри-Суу
Салам-Алик 
Ак-Таш
Жаны-Арык
Жоош
Катта-Талдык
Кашкар-Кыштак
Кызыл-Кыштак
Мады
Нариман
Отуз-Адыр
Папан
Савай
Сарай
Сары-Колот
Төлөйкөн
Шарк
Суу-Башы айыл өкмөтү
Кыштут айыл өкмөтү
Ак-Татыр айыл өкмөтү
Ак-Сай айыл өкмөтү
Төрт-Гүл айыл өкмөтү
Самаркандек айыл өкмөтү
Кара-Булак айыл өкмөтү
Кара-Бак айыл өкмөтү
Дара айыл өкмөтү
Алга айыл өкмөтү
Ак-Турпак айыл өкмөтү
Кыргыз-Кыштак айыл өкмөтү
Бирлик айыл өкмөтү
А.Масалиев айыл өкмөтү
Көтөрмө айыл өкмөтү
Майдан айыл өкмөтү
Марказ айыл өкмөтү
Орозбеков айыл өкмөтү
Үч-Коргон айыл өкмөтү
Халмион айыл өкмөтү
Кулунду айыл өкмөтү
Бешкент айыл өкмөтү
Жаны-Жер айыл өкмөтү
Сумбула айыл өкмөтү
Ак-Суу айыл өкмөтү
Тогуз-Булак айыл өкмөтү
Лейлек айыл өкмөтү
Катран айыл өкмөтү
С.Атабеков айыл өкмөтү 
Барпы айыл өкмөтү
Багыш айыл өкмөтү
Курманбек  айыл өкмөтү
Кыз-Көл айыл өкмөтү
Кызыл –Туу айыл өкмөтү
Ленин айыл өкмөтү
Сузак айыл өкмөтү
Көк-Арт айыл өкмөтү
Кара-Дарыя айыл өкмөтү
Таш-Булак айыл өкмөтү
Ырыс  айыл өкмөтү
Акман 
Арстанбап
Бешик-Жон 
Базар-Коргон
Кенеш
Могол 
Талдуу-Булак
Сейдикум
Бүргөндү
Арал
Масы
Шайдан
Достук
Сакалды
Ноокен
Момбеков
Каргалык 
Жаны-Жол 
Кызыл-Өзгөрүш
Кетмен-Төбө
Торкен
Чолпон-Ата
Үч-Терек
Кашка-Суу
Кош-Дөбө
Ак-Суу
Уч-Коргон
Жерге-Тал
Авлетим
Кара-Жыгач
Кара-Суу
Кызыл-Туу
Жаны-Жол
Ак-Жол
Ала-Бука
Ак-Коргон
Ак-Там
Т.Балтагулов
Өрүктү
Көк-Серек
1- Май
Каныш-Кыя
Чаткал
Сумсар
жоопту катчы башкы  

Кесиптик билимдин деңгээли:

     - жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында
02.06.2020 КРнын Экономика министирлиги

1. Бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын эл аралык бажы жана салык мамилелер бөлүмүнүн башчысы.

2. Заведующий отделом международных таможенных и налоговых отношений управления таможенной и тарифной политики  

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: 

1. Жогорку экономикалык, финансылык, эл-аралык мамилелер, эл аралык экономика жана укук; 

 02.06.2020  Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясы

Аппарат жетекчи

башкы Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билими: (экономикалык,башкаруу, Айыл чарба,гуманитардык багытта)
  02.06.2020 

Жумгал райондук мамлекеттик администрациясы

Аппарат жетекчи

башкы Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билими (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, медицина, педагогика,  экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Курулуш, тармактарында)
  02.06.2020   Бишкек шаарынын Мэриясы

Бишкек шаарынын мэриясынын Коомдук-мамлекеттик капитаJIдык
курулуш башкармаrrыгынын начальниrи

 башкы  Кесиптик билимдин деңгээли:көрсөтүлгөн жок 
 02.06.2020  КРнын Финансы министирлиги

1. Информациялык системалардын модернизациялоо башкармалыгынын башчысы.

2. Борбордук казыналыктын накталай акчаларды болжолдоо жана контракттарды каттоо бөлүмүнүн башчысы.

 

 башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:

1. жогорку кесиптик  билими: «Автоматизация жана бьашкаруу»; "Эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар".

2. жогорку кесиптик  билими: экономикалык

 02.06.2020  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Архитектура, курулуш  жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

 

Регулятивдик ишкердик бөлүмүнүн башчысы

башкы  Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку (архитектура, градостроительство, курулуш  юридикалык).
02.06.2020 КРнын  ӨКМӨТҮНӨ караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы

Кочкор району боюнча башкармалыктын башчысы

башкы Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку ветеринардык
 02.06.2020 Мамэкотехинспекция

1. Эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер бөлүмүнүн башчысы – 1 бир.

2.Суу ресурстарына жана объектилерине контролдук жана көзөмөл боюнча башкармалыктын ыкчам контролдоо бөлүмүнүн башчысы

3.Алай  жана Чоң-Алай райондору боюнча региондор аралык башкармалыгынын башчысы.

4. Экологиялык коопсуздук башкармалыктын биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башчысы

5.Ноокат жана Араван райондору боюнча региондор аралык башкармалыгынын башчысынын орун басары 

6. Бишкек шаары боюнча региондор аралык башкармалыгын башчысы 

7. Талас боюнча региондор аралык  юашкармалыгынын башчысынын орун басары  

 

   

Кесиптик билимдин деңгээли:

1. Жогорку техникалык же юридикалык багытта, мамлекеттик башкаруу.

2. Жогорку техникалык же (инженер-гидротехникалык, инженер-мелиоратор жана агроном -мелиоратор), юридикалык багытта, мамлекеттик башкаруу.

3. Жогорку билими

4. жогорку кесиптик (инженер-эколог, геоэколог, биолог, географ жана токой--чарбасындагы инженер, мамлекеттик башкаруу

5. Жогорку билими

6. Жогорку билими

7. Жогорку билими

02.06.2020   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты  аппарат жетекчиси башкы  Кесиптик билимдин деңгээли: көрсөтүлгөн жок.
 02.06.2020  

Базар-Коргонская райондук мамлекеттик администрациясы

аппарат жетекчиси башкы  

Кесиптик билимдин деңгээли:

     - жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

03.06.2020 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ОШ ОБЛУСУ
ОЗГОН РАЙОНУ
КЫЗЫЛ-TOO АЙЫЛ ӨKM0TY

айыл екметунун башчысынын орун басары

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:

     - жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

19.03.2020

Айылдык кенештер

Ысык-Көл обл.боюнча

 

Ак-Булун

Кереге Таш

Боз Учук

Октябрь

Теплоключенко

Челпек

Ак-Добо

Барскоон

Даркан

Жаргылчак

Жети-Огуз

Ырдык

Кызыл-Суу

Саруу

Тамга

Арал

Кутургу

Сары Булак

Талды Суу

Тюп

Ананьево

Бостери

Темир

Чон Сары Ой

Садыр-Аке

Семеновка

Ак Терек

Болот Мамбетов

Кун Чыгыш

Торт Куль

Улахол

жоопту катчы башкы  

кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик  билим (гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, маданият жана искусство, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, автоматаштыруу жана башкаруу эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар);

Нарын обл.боюнча

Учкун

Бает

Ат-Башы

Баш Кайынды

Кара Суу

Байзак

Чаек

Ак-Кыя

Кара Суу

Кочкор

Кум Добо

Семиз Бел

Чолпон

жоопту катчы башкы

кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик  билим (гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, маданият жана искусство, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, автоматаштыруу жана башкаруу эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар);

19.03.2020 КРнын Билим берүү жана илим министирлиги Мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.

19.03.2020  КРнын  ӨКМӨТҮНӨ караштуу мамлекеттик каттоо кызматы  "Унаа" мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик экономика, юриспруденция, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.

18.03.2020 Бишкек шаарынын Мэриясы

1.Эл аралык кызматташтык жана  протокол бөлүмүнүн башчысы.

2. Социалдык бөлүмүнүн башчысы.

3. Экономика жана инвестициялар департаментинин директору

башкы

Кесиптик билим деңгээли:

1. Жогорку эл аралык мамилелер, экономика жана башкаруу, гуманитардык илим  тармагында.

2. Жогорку гуманитардык жана социалдык илимдер тармагында, экономика, педагогика, башкаруу билими, саламаттыкты сактоо жана маданият жана искусство тармагында.

3. Жогорку финансы, экономика жана башкаруу, юриспруденции.

18.03.2020 Ивановка айылдык аймагынын айыл өкмөтү

Жоопту катчы

башкы Кесиптик билим деңгээли:жогорку кесиптик.
13.03.2020 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты

басма  сөз катчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли:жогорку журналистика, эл-аралык мамилелер же гуманитардык (филология) билими
12.03.2020 КРнын Өкмөтүнө караштуу  жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюгча мамлекеттик агенттиги

Баткен облусу боюнча ЖДС боюнча башкармалыктын башчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку
10.03.2020 КРнын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы Ала-Бука райондук башкармалыктын башчысынын орун басары башкы көрсөтүлгөн жок.
09.03.2020   КРнын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти Талас облустук башкармалыктын башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли:  баардык профилдеги жогоркубилими 
09.03.2020   КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Автордук  укук жана чектеш укутар башкармалыгынын каттоо жана автордук сыйакыларды бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы  башкы Кесиптик билим деңгээли:  жогорку: юриспруденция, экономика жана финансы.  
09.03.2020   КРнын финансы министирлиги Арыз жана штрафтык санкциялар бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли:  жогорку: юриспруденция;  
 09.03.2020

КРнын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти

Тогуз-Торо райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы  башкы  Кесиптик билим деңгээли:  жогорку: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.
05.03.2020 Бишкек шаарынын Мэриясы

1.Социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги.

2. Дене тарбия жана спорт башкармалыгынын начальниги

башкы

Кесиптик билим деңгээли: 1. жогорку билими:саламаттыкты сактоо, экономика жана башкаруу, юриспруденция жана педагогика, финансы, социалдык жана гуманитардык илимдер, маданият жана искусство.

2. Жогорку билими:  дене тарбия жана спорт, юриспруденция, экономика и башкаруу.

03.03.2020 КРнын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

1. Финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы.

2. маалыматтык технологиялар жана байланыш бөлүмүнүн башчысы.

башкы

Кесиптик билим деңгээли: 

1. жогорку экономикалык, финансы, насыя, менеджмент, бухгалтердик эсеп жана аудит билими.

2. жогорку маалымат технологиялар, маалымат системасы, автоматташтырылгын башкаруу системасы, телекоммуникация жана байланыш

03.03.2020 КРнын Эсептөө палатасы стратегиялык өнүктүрүү, методология жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн аналитиги башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.
03.03.2020 КРнын айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  
 1. Өсүмдүктөр карантини департаменти

Директордун орун басары.

 1. Органикалык айыл чарба департаменти

Директордун орун басары.

 

 1. Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти

Директордун орун басары.

 

Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары:

 1. Ысык-Көл облусунун Тоң райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы (Б-Б)  - 1 бирдик;
 2. Жалал -Абад облусунун Ноокен райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы (Б-Б)  - 1  бирдик.
 башкы  
 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билими боюнча агрономиялык, биологиялык, айыл чарба өндүрүшүнүн менеджменти.

2.Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку кесиптик билими боюнча агрономия, биотехнологиялык, агроэкологиялык.

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билими: айыл чарба, балык чарба тармагында, ихтиология, биология, экология.

 

Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары

 

4 жана 5. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билими: айыл чарба, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.  

 

02.03.2020 КРнын ӨКМӨТҮНӨ караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агентствосу

1. Финансы-экономикалык башкармалыктын башчысы.

2. "Ысык-Кёль" биосфералык аймактын директорунун орун басары.

башкы

1 жана 2:

Кесиптик билим деңгээли:жогорку кесиптик: финансы, экономика жана бух.эсеп жана аудит.

02.03.2020 КРнын ӨКМӨТҮНҮН Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты  укутук тартип, коопсуздук жана згөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.

25.02.2020 Бишкек шаарынын Мэриясы
 1. Билим берүү башкармалыгынын башчысы.
 2. Октябрь райондук муниципалдык башкармалыктын башчысы.
 3. Ленин райондук муниципалдык башкармалыктын башчысы.
башкы

Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.

25.02.2020

КРнын  ӨКМӨТҮНӨ караштуу мамлекеттик каттоо кызматы

 

 1.Калктын жарандык абалын каттоо Департаментинин Бакай-Ата райронунун калктын жарандык абалые күбөлөндүрүү, паспортизациялоо жана калкты каттоо бөлүмүнүн башчысы

2. МКК караштуу Архивдик агентигинин ведомстволук (тузумдук) архив  менен иштоо жана  козомолдоо болумунун башчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.
25.02.2020

Кыргыз Республикасынын юстиция Министерлиги

 1. Пробация департаментинин окуу-методикалык бөлүмүнүн башчысы. 

2. Пробация департаментинин пенитенциардык пробация бөлүмүнүн башчысы. 

 башкы

1. Кесиптик билим деңгээли: юридикалык, педагогикалык жана психологиялык билми.

2. Кесиптик билим деңгээли: юридикалык билими.

21.02.2020 КРнын  ӨКМӨТҮНӨ караштуу мамлекеттик салык кызматы
 1. Ош шаардык башкаруунун башчысы.
 2. Араван райондук башкармалыгынын башчысы
башкы

Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.

20.02.2020 КРнын  ӨКМӨТҮНӨ караштуу ветенринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Талас району боюнча башкармалыктын бпшчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика;  ветеринардык, агрономдук

19.02.2020 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Баалуу металлдар департаменти Пробирдик экспертиза бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика, юриспруденция, геология жана химия тармагындагы жогорку билим

тел54-53-69

  18.02.2020 Ош шаарынын мэриясы Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: мамлекеттик жана муниципалдык  башкаруу, финансыэкономикалык, юридикалык, гуманитардык, техникалык, жана бажы иши тармагындагы жогорку билим. 

тел: 03222 5-50-79

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Ыссык-Көл облусунун Каракол шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: культура жана искусство, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илим багыттындагы жогорку билим, же маданият жана искусство тармагында 5 жылдык тажрыйба менен жогорку билим

тел62-36-39 

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги Ош шаардык билим башкармалыгынын начальниги башкы

Кесиптик билим деңгээли: педагогикалык, гуманитардык жогорку билим

тел: 62-05-09

17.02.2020 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Статс-катчы жогорку

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим ( мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу багыттарындагы жогорку билим артыкчылык болуп эсептелет 

тел66-01-98, 66-01-93

  Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаарынын Биринчи май административдик районунун башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика жана башкаруу, социалдык жана гуманитардык илимдер, саламаттык сактоо, маданият жана искусство, финансы багыттарындагы жогорку билим 

Шаардык транспорт башкармалыгынын начальниги башкы

Кесиптик билим деңгээли: автомобильдик транспорт, экономика жана башкаруу, транспорттук техника жана технологиялар багыттарындагы жогорку билим 

тел: 61-34-87 

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги Адар ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: мамлекеттик башкаруу, адам ресурстарын башкаруу, менеджмент, юриспруденция багыттарындагы жогорку билим 

тел: 31-41-08

13.02.2020 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө министрлигинин Гидрометеорология боюнча агенттиги (Кыргызгидромет) Мамлекеттик байкоочу тармактары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият тануу, гуманитардык илимдери (гидрология, метеорология, агрометеорология, физика, география, экология, картография жана геоинформатика, юридикалык), техносфердик коопсуздук, жаратылыш жайгаштыруу жана гидрометеорология 

тел: 31-62-90

12.02.2020 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Энергетикалык көзөмөл башкармалыгынын башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: төмөнкү адистиктер боюнча жогорку кесиптик билим: электр станциялар,
электр системалар жана тармактар, кабыл алуу жана коргоо
электр энергия системалары, электроэнергетика,
ГЭС, энергиянын булактары, жылуулук электр өсүмдүктөр,
технологиялык өндүрүү, электр жана өндүрүш коопсуздугу
өнөр жай өсүмдүктөрү, мамлекеттик башкаруу.
Архитектура-курулуш көзөмөл башкармалыгынын техникалык контролдоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: "Курулуш" тармагындагы жогорку техникалык билим
Архитектура-курулуш көзөмөл башкармалыгынын башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: "Курулуш" тармагындагы жогорку техникалык билим

тел: 54-31-04 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты Аппарата жетекчиси башкы

Кесиптик билим деңгээли: кесиптик жогорку билим

тел: 60-95-15 

11.02.2020 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Мамлекеттик карыз башкармалыгынын мамлекеттик карызды башкаруу бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика; финансы

Мамлекеттик кирешелерди божомолдоо башкармалыгынын жергиликтүү бюджетти кирешелерин баалоо бөлүмүнүн башчысы  башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика; финансы; менеджмент,бухгалтердик аудит жана эсеп

Эл аралык кызматташтык башкармалыгынын программалык жардам жана мамлекеттик-жеке менчик өнөктөштүк бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика жана финансы, эл аралык кызматташтык, менеджмент тармагындагы жогорку билим 

тел: 62-53-13(2912)

Садовое айылдык аймагынын айыл өкмөтү Айыл өкмөт башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим

тел: 0551 644040

06.02.2020 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги Инвестициялык саясат башкармалыгынын башчысы  башкы

Кесиптик билим деңгээли: экономика; финансы; мамлекеттик башкаруу; бизнести башкаруу; менеджмент; эл аралык соода тармагындагы жогорку билим;

персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (абзел);

чет өлкөлүк жогорку окуу жайларында алынган билиминин болушу (артыкчылык болуп эсептелет);

окумуштуулук даражасынын бар экендиги (артыкчылык болуп эсептелет)

 Мамлекеттик менчик саясаты башкармалыгынын мамлекеттик менчикти башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы  башкы  Кесиптик билим деңгээли: экономика, юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим;

персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (абзел)

 Басма-сөз катчысы  башкы  Кесиптик билим деңгээли: филология; журналистика; бизнес-башкаруу; мамлекеттик башкаруу тармагындагы жогорку билим;

кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (абзел)

тел: 62-05-35 +187

04.02.2019  Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Экспертиза жана диний уюмдар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим берүү деңгээли: гуманитардык жана социалдык илимдердин багыттары боюнча жогорку кесиптик билим берүү

тел: 90-03-76

Чүй облусунун Москва райондук мамлекеттик администрациясы Өнөр жай жана экономикалык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана башкаруу, каржы, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш багыттары боюнча жогорку билим берүү

тел: 03131 52753

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы Ак-Суу районунун калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин жарандык абалдын актыларын жазуу, паспорттоштуруу жана калкты каттоо бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку билим

тел: 66-21-42

 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы органикалык айыл чарба департаменти  Органикалык айыл чарбасын контролдоо жана сертификаттоо бөлүмүнүн начальниги башкы

Кесиптик билим деңгээли: агрономия, агроэкология, зоотехния, биотехнология адистиги боюнча жогорку кесиптик билим

тел: 45-72-70

31.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

Пресс-катчы башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку багыты боюнча: экономика жана башкаруу (адистиги боюнча экономика, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу), гуманитардык (адистиги боюнча юриспруденция, культурология, журналистика, жарнама жана коомчулук менен байланыш, эл аралык мамилелер, саясат таануу, тарых), техникалык, архитектура жана курулуш, айыл чарба

тел: 62-25-21

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

Пресс-катчы башкы Кесиптик билим деңгээли: төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: «филология жана
журналистика»; «экономика жана статистика»; «социалдык-гуманитардык илимдер»;
«эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар»
Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгынын үй
чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы
башкы

Кесиптик билим деңгээли: төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: «экономика жана
башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө
техникасы жана маалыматтык технологиялар» «социалдык-гуманитардык илимдер».
- окумуштуулук даражасы же наамынын болушу (мүмкүн болушунча)

тел: 66-41-65

30.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

Эл аралык кызматташтык жана протокол башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим берүү жаатындагы гуманитардык илимдер (саясат таануу, юриспруденция, эл аралык мамилелер, лингвистика), багыты боюнча экономика жана башкаруу (экономика, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу)
Жер казынасын иштетүү бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: тоолуу иштин багыттары боюнча жогорку кесиптик билим, геология

тел: 90-40-40 +1094

29.01.2020

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги  

Директордун орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: Экономикалык, юридикалык, гуманитардык, педагогикалык, техникалык же социалдык илимдер багыттары боюнча жогорку кесиптик билим берүү

тел: 62-05-09

28.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы

Финансылык-чарбылк каржылоо бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли:  экономика жана финансы, бухгалтердик эсеп боюнча жогорку билими

тел: 30-08-46

21.01.2020 Таш-Мойнок айыл өкмөтү  Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел45-23-44

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Отун ресурстары жана жылуулук менен жабдуу бөлүмүнүн башчысы башкы 

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим берүү боюнча адистиктер "Энергетика", "Теплогазоснабжение", "Экономика жана ишканада башкаруу (тармактар боюнча)", "Тоо-кен иши"

тел90-40-40 +1095

     20.01.2020      

Бишкек шаарынын мэриясы

 Капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы башкы  Кесиптик билим деңгээли: шаар куруу жана архитектура, Экономика жана башкаруу, финансы, Юриспруденция, жерге жайгаштыруу жана кадастрлар, автомобиль жолдору жана транспорт тармагындагы жогорку билим
 санитардык-экологиялык инспекциянын башчысы  башкы  Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана башкаруу, экология жана жаратылышты пайдалануу, саламаттык сактоо, айыл чарба, Юриспруденция жана табигый илимдер тармагындагы жогорку билим
 Бишкек шаарынын мэриясынын Октябрь администрациялык районунун башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары  башкы  Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана башкаруу, социалдык жана гуманитардык илимдер, саламаттык сактоо, маданият жана искусство, финансы тармагындагы жогорку билим
 Бишкек шаарынын мэриясынын Свердлов администрациялык районунун башчысынын турак жай-коммуналдык чарба, курулуш жана транспорт маселелери боюнча орун басары  башкы  Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана башкаруу, архитектура жана курулуш, экология жана жаратылышты пайдалануу, транспорт, инженердик технологиялар, юриспруденция тармагындагы жогорку билим
 жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары  башкы

 Кесиптик билим берүү деңгээли: архитектура жана курулуш, жерге жайгаштыруу жана кадастрлар, Экономика жана башкаруу, табигый жана гуманитардык илимдер тармагындагы жогорку билим

тел61-08-29

15.01.2020 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти

Административдик башкармалыгынын башчысы башкы

Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

тел: 65-20-54

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы  башкы  

Кесиптик билиминин деңгээли: кайсы тармакта болбосун жогорку кесиптик билими

тел: 68-18-37

14.01.2020

Пригород айыл өкмөтү

Башчынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим

13.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин
алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиги

Директордун орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: табият таануу жана техникалык илимдери: техносфералык коопсуздук, жаратылыш жайгаштыруу жана гидрометеорология, электроэнергетика жана электротехника, юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу, менеджмент, эл аралык кызматташтык боюнча, эл аралык мамилелер жана мамлекеттик башкаруу, электротехника, радиотехника жана байланыш, автоматташтыруу жана башкаруу, менеджменти эсептөө техникасы жана информациялык система жана технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу.

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти


Укуктук камсыздоо, лицензиялык контролдоо жана уюштуруу иштери бөлүмүнүн башчысы;

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим берүү жаатындагы юриспруденция, эл аралык укук, журналистика, эл аралык мамилелер, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; менеджмент жана бизнес башкаруу

тел: 66-39-15, 66-06-32

08.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 

Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти 

Пландаштыруу жана кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы; башкы Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция; экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Тогуз-торо райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы; төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Таш-Көмүр ш.жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы.

төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ 2018 -ЖЫЛЫ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (август айына)

жогорку кызматка

 Жогорку кызмат орундарына:
ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени, дипломатиялык рангы, аскердик наамы,  илимий даражасы e-mail жын иш стажы
1 Аккозиев Алмаз Байитович 15.03.1975ж./Ош ш., Ош обл 2. Жогорку, 2005-ж., КГЮА, юриспруденция Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Түштүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси англис -А1 КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын  Ардак грамотасы, 2008ж. Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспектору almaz_akkoziev@mail.ru   эркек 12 жыл, 3 ай
2 Атабекова Нургуль Каримовна 20.01.1973ж./ Ош ш., Ош обл 1. Жогорку, 1995-ж., ОшУУ, роман-герман филология факультети, 2. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, юриспруденция КР ЖАК Коомдук жана гуманитардык илимдердин аттестациялык бөлүмүнүн башкы окумуштуу катчысы англис -А2 •  КРнын Жогорку Кенешинин Ардак грамотасы(2017).
• КРнын Били берүүнүн отличниги (2010 г.)
•МЮАнын  Диплому  «Лучший преподаватель года» (2013 г.).
• КРнын Жогорку Кенешинин алкышы  (2011г.).
• Улуттук тил комиссиясынын Ардак грамотасы (2011г.)
2001 -ж. - филолология илимдеринин кандидаты, 2007 - ж. - доцент (тил таануу), 2010-ж. - Юридика илимдеринин кандидаты,
2013 -ж. - доцент (укук тануу), 2019-ж. -
Мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеӊешчиси
nur-aika@mail.ru аял МК-4 жыл, жалпы-30 ж.
 3 Баатырканова Венера Темирбековна 04.08.1984ж./ Нарын ш., Нарын обл.  1.Жогорку, 2006-ж., Нарын мамлекеттик университети, Англис тили жана адабияты  Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис  Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис  англис -С1 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана жаштар министрлиги тарабынан «Ардак грамота» жок vbaatyrkanova@mail.ru аял 6 жыл, 5 ай,
 4 Кожошева Нуржан Мухтаровна 09.09.1986ж./Кара-Суу ш., Ош обл. Жогорку, 2007-ж., КРСУ, Юриспруденция Саясатты өнүктүрүү институту ЖӨБОнун кызыкчылыктарын улуттук деңгээлде укуктук колдоо боюнча консультанты англис - В2 Ведомстволук сыйлыктар 1. Юстициянын 2 класстагы кеңешчиси
2. Юридика илимдеринин кандидаты
nurjan09@mail.ru аял 7 жыл, 4 ай,20 күн
5 Разаматова Рано Джумоваевна 25.05.1978 ж./Бишкек ш. 1.   Орто-кесиптик, 1994, Тил жана маданият борбору, англис тили; 2. Жогорку, 2002-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, бажы иши; 3. Жогорку, 2012-ж., КРСУ, юриспруденция

Азыр иштебейт,

акыркы жумушу - Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

азыр иштебейт,

 

төраганын кеңешчиси

англис - В1, кыргыз- А2 жок Муниципалдык кызматынын 1-класстагы инспектору agency-rano@mail.ru аял 13 жыл, 10 ай
6 Темиров Данияр Болотович 16.05.1987 ж./Бишкек ш. 1.  Магистр, 2016-ж., АГУПКР, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы Ысык-Көл облусунун Түп, Ак-Суу райондору жана Кракол шаары боюнча аймактык өкүлчүлүктүн башчысы  англис – В1 Ардак грамоталар:  ЭККМК- 2016 , 2017 жж., ИИМ, Каракол шаардык  сотунун,  Өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин - 2020ж., төш белги:: "Мыкты кызматкер", "Адилет", медалдар: "Күжүрмөн", "Шан", юбилейдик медаль "90 лет Генеральной прокуратуре".  Финансы полициянын майору dantemirov@mail.ru эркек 6 жыл, 11 ай
ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ
7 Курамаев Байкадам Курамаевич 16.05.1972 ж., Казахстан 1. Жогорку, 1995-ж., Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, экономист                                       2. Жогорку, 2004-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы англис - В1 2003-ж., Кыргыздардын экинчи эл аралык курултайын ийгиликтүү ишке ашыруу жөнүндөгү Өкмөттүк сыйлык, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министирлигинин Ардак грамотасы. 1. Мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.
2. Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеңешчи, дипломатиянын 2 класстын II катчысы
baikadam@mail.ru эркек 16 жыл
8 Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич 11.04.1982 ж./ Бишкек ш. 1.             Жогорку, 2004-ж., КГУСТА, Эл аралык экономика;  Экономика министрлиги Инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы англис - С1 жок 1. Мамлекеттик жарандык кызматтын  3 класстагы инспектору
2. Экономических илимдеринин кандидаты.
pppconsultant7@gmail.com эркек 9 жыл, 5 ай
9 Тарбинский Олег Станиславович 18.04.1959 ж./Бишкек ш. Жогорку, 1981-ж., Ленин Комсомолу ат. ЖАнын инженерлердин Ригадагы Кызыл Туу институту, аба транспортунун экономикасы жана уюштурулушу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы директордун орун басары англис - В2, италия - А1 ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 3- класстагы мамлекеттик  кеңешчиси tarbinski1804@gmail.com эркек  41 жыл 10 ай,7 күн
БАШКАРУУ БИЛИМИ
10 Абдубалиев Эрмек Юсупжанович 23.01.1981 ж./Пржевальск ш., Ысык-Көл обл. 1/Жогорку-магистр, 2013-ж., АГУПКР, менеджмент  2. Жогорку, 2003-ж., ОшТУ, Электр системалары жана түйүндөрү Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети  энергиянын кайра жаңылануучу булактарын өнүктүрүү жана энергияны сактоо бөлүмүнүн башчысы  англис - С1 КР Өкмөтүнүн Алкышы 2017-ж. жок erk_kg@yahoo.com эркек 14жыл
11 Акматов Аслан Абдыбекович 28.05.1975 ж.Кара-Балта ш., Чүй обл. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, менеджмент «Эркетай» ЖЧК директордун орун басары англис -А2 жок Муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси aslanabdybek@gmail.com
эркек 5 жыл, 6 ай, 7 күн
12 Бейшембаев Талант Акималыевич 29.02.1984 ж./ Бишкек ш. 1. Жогорку, 2015-ж., МУЯ (Япония), мамбашкаруу, 2.Жогорку, 2008-ж., КРСУ, политология, 3. Жогорку, 2007-ж., АГУПКР, менеджмент, 4. Жогорку-бакалавр, 2005-ж., КРСУ, политология  КР ӨЭЖМК экономикалык анализ жана стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы  Англис-С1 КР ӨЭЖМКнүн Ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кенешчиси tbeishembaev@gmail.com эркек 11 жыл, 7 ай
13 Ниясалиев Маратбек Анарбекович 24.03.1980 ж./Көпүрө-Базар а. Талас обл. 1.        Жогорку, 2002-ж., К.Карасаев ат. БГУ, политология                            2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу Талас райондук мамлекеттик администрациясы аппарат жетекчиси  англис - А1, немис тили - А1 2010 г. Ардак грамота мэрии г. Талас                                                                 2011 г. Ардак грамота Таласской областной государственной администрации.
2012 г. КР Президентинин алдындагы Улуттук тил комиссиясынын Диплому.
2012 г. Ардак грамота
  nmarat80@gmail.com эркек 7 жыл 3 ай
14 Нурматов Маматкасым Айтмамотович 27.01.1978 ж./Кызыл-Булак а., Кадамжай р., Баткен обл. 1.                  Жогорку, 2000-ж., Кыргыз улуттук университети, физика Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы экс- аппарат жетекчи. - жок Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси rfsim7878@mail.ru эркек 9 жыл 2 ай
15 Сурапова Клара Эшалиевна 08.03.1976 ж./Токтогул ш., Жалал-Абад обл. 1. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, айлана чөйрөнү коргоо.2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу 3. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академиясы, агроэкология КР ӨКМнин  Кадр башкармалыгы, Персоналдар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси - жок Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси klara-1976@mail.ru аял 11 жыл, 3 ай
БАШКА БИЛИМИ
16 Айдарбекова Масуда Апсаматбековна 12.12.1977 ж./Кош-Дөбө а. Аксы р, Жалал-Абад обл Жогорку, 2000-ж., КУУ, тарых Ош ш. Мэриясы Башкы адис англис -А2, өзбек - А1 жок Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору Aidarbekova12@mail.ru аял 10 жыл
17 Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович 23.01.1973 ж./Акман с., Базар-Коргон р., Жалал-Абад обл. Жогорку, 1996-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, журналистика Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы МКК, Борбордук аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси англис - А2 Ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси m.omurzakov@mail.ru эркек 10 жыл

БАШКЫ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА:

Ф.А.А. Туулган күнү Билими   2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы Ээлеген кызмат оруну Кайсы чет тилдерди билет e-mail жын иш стажы
(бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)   мамлекеттик/ муниципалдык кызматта адис-тиги боюнча        
ЮРИДИКАЛЫК БИЛИМИ
1 Кубанычбеков Жоомартбек 12.05.1984 ж./Жаңы-Жол а., Аксы р., Жалал-Абад обл. 1. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, Юриспруденция 2. Магистр, 2012-ж., АГУПР, Менеджмент 3. Магистр, 2015-ж., МИДин Академиясы, эл аралык мамилелер КР Өкмөт Аппараты ЕАЭС иштери боюнча бөлүмүнүн эксперти   Бажы кызматынын медалы «За укрепление таможенного сотрудничества»,
Кыргызпатенттин Ардак  грамотасы
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси eaes2016@mail.ru эркек 5 жыл, 6 ай, 24 күн
ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ
2 Аманова Жазгуль Абдыкадыровна 01.01.1978 ж. Ош ш., Ош обл. 1.Бакалавр, 1999-ж., ЖАГУ, Экономика,2. Жогорку, 2000-ж., ЖАГУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит  КР ФМ мамлекеттик секторунун чыгымдарын пландаштыруу башкармалыгы Борбордук казынанын отчетторду консолидациялоо бөлүмүнүн башчысы   ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору j.amanova@minfin.kg аял 17 жыл, 12 ай
3 Бахавадинов Эрмек Ибрагимович 06.01.1978 ж, /с.Арка, Лейлек р., Баткен  обл. 1. Жогорку, 1999-ж., Кыргыз агрардык академия, менеджмент                               2. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академия, экономика жана агрардык өндүрүштү башкаруу              3. Магистр, 2015-ж., Азия-Тынч океан Университети, Япония, эл аралык кызматташтык (кичи трансчек аралык дарыяларды башкаруу боюнча)                                                 4. Жогорку, 2019-ж., Коомдук илимдер институту, Орусия Федерациясы, юриспруденция    

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

статс-катчы англис - В2, узбек – В2, тажик - В1, япон - В1 Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Кадр Кызматынын Ардак Грамоталары, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин алкыш каты; Мамлекеттик кызматынын 1-класстагы кеңешчиси. ermekov05@mail.ru эркек 13 жыл, 8 ай
БАШКАРУУ БИЛИМИ
4 Иманалиева Жанара Жекшенбековна 08.09.1973 ж./Ат-Башы р., Нарын обл. КРнын Президентинин алдындагы башкаруу Академиясы, Магистратура, 2011ж. 1998, К.Карасаев атындагы БГУ, Кыргыз тили жана адабияты.                                      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы МКК, уюштуруу жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси англис - В1 Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак  грамотасы , (2010-ж.),  Мамлекеттик кызматтын отличниги (2015-ж.)(төш белгиси), КР министирликтеринин Ардак грамоталары  (Салык кызматы, сот кызматы, Мамлекеттик кадр кызматы, маданият министирлиги ж.б.)                                                                     Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеӊешчиси janara8@mail.ru аял 25 жыл
5 Келсинбек кызы Кереметкан 25.01.1977 ж./Маданият а., Бакай-Ата р., Талас обл. 1. Жогорку, 1999-ж., БГУ, Кыргыз тили жана адабияты, 2. Жогорку, 2001-ж., БГУ, Социалдык иш.3. Магистр, 2012-ж., Йокогама улуттук университети, мамбашкаруу Акыйкатчынын аппараты персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн башчысы англис - С1, япон - В1, түрк - В1, казак - С1 жок Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеӊешчиси keremetk@gmail.com аял 16 жыл, 6 ай
6 Мурсабекова Индира Муратбековна 30.06.1981 ж./Бишкек ш. 1. Жогорку, 2004, БГУ, Политология;                                   2. Жогорку -магистр, 2016, АГУПКР, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу Экономика министрлиги Банкроттук жана баалоо ишмердиги саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси англис тили - В2 Крнын Экономика министирлигинин Ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору indira.gov.kg@mail.ru аял 6 жыл, 5 ай
                       

УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ 2019 -ЖЫЛЫ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

жогорку кызматка

  жогорку кызматка                    
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени e-mail жынысы иш стажы
ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ
1 Абжанбеков Айтемир Эркинович 02.07.1963ж./Каракол ш.,Ысык-көл обл. 2005ж.КМЮА, Факультет: укук таануу Адистиги: юриспруденция
Квалификациялык даражасы: юрист, 1986ж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институту. Агрономия факультети
Адистиги: агрономия
Квалификациялык даражасы: окумуштуу-агроном
«Кыргызстандагы картошканын зыякечтерине каршы күрөш боюнча изилдөөлөр» эл аралык долбоору 10.07.2016ж.-азыркы убакытка чейин  Катышуучу, юридикалык маселелер боюнча кеӊешчи Кыргыз, орус кадимкидей.
Немис тилин сөздүк менен котором
КР Финансы рыногунун отличниги; КР Финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл мамлекеттик кызматынын Ардак Грамоталары; КР Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын Ардык Грамоталары; КР Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак Грамотасы Мамлекеттик кызматтын 1 класстагы кеӊешчиси aitemir@rambler.ru эркек 10 ж.
2 Баетов Аяз Батыркулович 20.12.1984ж./Бишкек ш. Кыргыз Улуттук Университети:
• 2006 – специалист (юриспруденция)
• 2009 – Юридикалык илимдердин кандидаты
• 2015 – Юридикалык илимдердин доктору
Кыргыз Республикасынын Окмотунун Соттук Окулчулук Борбору директор  Кыргыз, Орус, Англи тилдери жок 1 класстагы юрист baetov.a@gmail.com эркек 10 жыл, 5 ай
ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ
3 Ширин Токташ 15.01.1979-ж./Бишкек ш.
Бишкек шаары
2018-жж- Япониянын эл аралык  университети, Эл аралык мамилелер, мамлекеттик башкаруу факультети, 2014-жж.-КР                    Мамлекеттик башкаруу адистиги
Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу    
Академиясы,: персоналды башкаруу, магистратура, 2012-жж. -КР ТИМ караштуу Дипломатиялык Академиясы, Факультет: Эл аралык мамилелер, адистик: эл аралык  мамилелер тармагындагы адис,2001-жж-   Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Факультет: Экономика,  адистик: Финансы жана кредит.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 06.08.2012дан азыркыга чейин финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмүнүн башчы Англис тили, орус тили (эң мыкты), кыргыз тили-орто, "Финансылык-экономикалык ишмердигинин отличниги" төш белгиси;
"КР мамлекеттик кызматынын отличниги" төш белгиси;
КРнын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин Ардак  грамотасы; КРнын Эсептөө палатасынын Ардак грамотасы, КРнын Финансы министирлигинин Ардак грамотасы
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси s_toktash@list.ru аял 15 ж.
4 Токтогул Рысбек 12.03.1978ж./ Бишкек ш. 1995-2000ж. КРСУ , экономика фаультети, Абердин университети, Улуу Британия, экономикалык фак.   2018 ж. Азыркыга чейин "Керемет" ААКнун улук кеңешчиси Англис тили, орус тили, кыргыз тили-(эң мыкты) "отличник бухгалтерского учета и аудита" төшбелгиси,  Центерра Голд Инктин Алтын сыйлыгы   rysbekt@gmail.com эркек 15 жыл
БАШКАРУУ БИЛИМИ
5 Алышбаев Медер Бозумович 13.01.1972 ж./Ош ш., Ош облусу 2009 - КР Президентинин алдындагы Башкаруу академиясы, “Мамлекеттик башкаруу”, магистр.
1999 – Ысык-Көл мамлекеттик университети, “Экология жана жаратылышты пайдалануу”
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы аналитика бөлүмүнүн башчысы Кыргыз, орус "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги" төш белгиси, КР Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, КР профсоюздарынын Борбордук комитетинин Ардак грамотасы.  Мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеңешчиси
meder.kr5@mail.ru
эркек 13 ж.
6 Хусаинова Мехрибон Аблезовна 27.12.1965ж./ Бишкек ш. Бишкек гуманитардык университети – 2004ж., мамлекеттик башкаруу, ;
Кыргыз-Россия Славяндык университети – 2009ж., юриспруденция.
Экономика министирлиги персонал менен иштөө бөлүмүнүн  башчысы орус-жакшы, кыргыз- орто Маданият Министирлигинин Ардак грамотасы, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси husainova65@mail.ru аял 15 жыл
БАШКА БИЛИМИ
7 Абдысадыр уулу Азат 22.08.1979ж./ Арал а., Талас р., Талас обл. 2001-2003г.- БГУ, лингвистика, 1996-2001, БГУ, лингвистика, магистратура Президенттн Аппараты с 2013 г. -жылдан азыркыга чейин   , сектор башчысы   ведомстволук  сыйлыктар ИИМ, ПК, УИА и ММК КР МКМК 3-класстагы чени azat@adm.gov.kg эркек 10 жыл, 5 ай

БАШКЫ кызматта

№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени e-mail жын иш стажы
ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ
1 Жанболотов Улан Кубанычбекович 10.10.1977 ж./ Жалал-Абад обл.  
Тогуз-Торо району, Казарман айылы
 
1995 – 2000 ж.
Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Юридикалык факультети
«Юриспруденция» адистиги боюнча дипломдуу адис
 Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 03.07.17 ж.баштап  азыркы учурга чейин

башкы адис
Мамлекеттик тил – А1,
Расмий тил А1,
Англис тили -  С1
Чүй областынын Аламүдүн  райондук сотунун, Аламүдүн  райондук мамлекеттик администрациясынын,
КРнын Жогорку сотунун ПУ Арадак грамоталары,
КРнын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын Ыраазычылыгы.
1-класстагы Юрист» атайын класстык чени ulanzhanbolotov@mail.ru эрк 16 ж., 1 ай
2 Султангазиев Алымкул Турарович 23-декабрь 1986-жыл, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы. Жогорку 2009-жыл, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы.Укук жана ишкердүүлүк факультети, юриспруденция адистиги. Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясы  30.01.2015 ж.баштап ушул мезгилге чейин  Сектор башчы Кыргыз-А1, орус тилин - В2, англис -С2 Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясынын, КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, КРӨ караштуу ЖӨБИжЭАММАнин Ардак грамоталары Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы инспектору  a.turarovich86@mail.ru  эрк 9 жыл, 4 ай
3 Бидинов Урматбек Арстанбекович 26 января, 1983 ж., Бишкек ш. 2004 жыл
Ж. Баласагын атындаги Кыргыз Мамлекеттик Университети
Эсептик-коммерциялык факультети
«Бухгалетрдик эсеп жана аудит» - адистиги
Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу  Долбоору 2019жылдын бүгүнкү күнгө чейин координатору Кыргыз тили, орус тили эркин, англис тили сөздүк менен Каржы министрилигин ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору ubidinov@mail.ru эрк  
4 Усеналиева Бактыгуль Сыртбаевна 20.06.1983ж. Ысык-Көл облусу.  Жогорку
2000 – 2005 Ж.Баласагын атындагы КУУ
Юридическалык факультет
Юриспруденция.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 02.02.2009 бүгункү кунгө чейин Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн
 Жетектөөчү адис
Кыргыз тили – эне тилим;
Орус тили – эркин билем;
Англис тили – окуйм, сөздүк менен котором.
МККнын Ардак грамотасы
Профсоюздун БК Ардак грамотасы.
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги» төш белгиси.
Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору ubs.2083@gmail.com аял 9 ж., 6 ай
5 Сатарова Гульмира Окушовна 29.01.1965ж, Токтогул району,Үч-Терек айылы  2015ж. -КР Өкмөтүнө караштуу КМЮА, Факультет – Үзгүлтүксүз билим берүү жана экспертиза борбору, “Юриспруденция” багыты боюнча  Магистр академиялык даражасы; 2012-жылы КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы.
Адистиги – Мамлекеттик башкаруу квалификациясы – “Менеджмент”, Магистр академиялык даражасы;
1986-ж В.В.Маяковский атындагы КЖПИ, Факультет – Физика-математика квалификациясы – Математика мугалими
Кара-Көл шаарынын  мэриясы 11-февраль 2004-жылдан  бүгүнкү күнгө чейин
 вице-мэр
Кыргыз-тили – эң мыкты билем
Орус-тили –  жакшы билем
Англис-тили – сөздүк менен котором
“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси ,“Билим жана илим профсоюздук кыймылынын отличниги”төш белгиси ,
«Кыргыз милициясы 90 жыл» юбилейлик медалы, Кыргыз Республикасынын ИИМдин 1-июль 2015-жылдагы №666 буйругу
Муниципалдык кызматтын 1- класстагы кеңешчиси , 25.12.2006-ж Satarova_g.o@mail.ru аял 15ж., 5 ай
ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ
6 Абдыллаев Бакыт Акимжанович 1975-ж. Январдын 17
Ош облусу, Кара-Суу шаары
1992-1996 Кыргыз мамлекеттик улуттук университети Кыргыз-европалык факультети, Кесип: Эл аралык экономикалык байланыштар, квалификация: экономика боюнча адис Дүйнөлүк Банк  2019-жылдын декабрь айынан азыркы уб. Чейин - Проектинин координатору Кыргыз тили, орус тили эркин, англис тили сөздүк менен Кыргыз элинин II Дүйнөлүк Курултайин өткөрүү жана алкагында иш чараларды даярдоо, активдүү катышкандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Ардак грамотасы;
- Төш белги "Ардактуу транспорттук кызматкер";
- Төш белги  "Мамлекеттик каттоо кызматынын отличниги"
Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси abdyllaev@gmail.com эрк 16 ж., 1 ай
7 Матиев Ырысмамат Шералиевич 1989-жылдын 10-апрели, Кыргыз ССРи Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айылы 2013-2015-жж. Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университети, экономика магистри
Адистиги: финансы жана кредит
2016-2010-жж. Жусуп Баласыгын атындагы Кыргыз Улуттук университети, эл аралык байланыштар факультети
Эл аралык мамилелер боюнча бакалавр
Адистиги: эл аралык мамилелер
Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети 2019-ж. июнь Азыркы убакка чейин
Долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмү Бөлүм башчысы
Кыргыз тили –А1,
Орус тили А1,
Англис тили – А1,
Кытай тили – В2
Араб тили – В2
- - matievkg@gmail.com эрк 6 ж., 6 ай
БАШКАРУУ БИЛИМИ
8 Коргонбаев Баатырбек Каримович 11.07.1985., с.Алага  1.КРнын Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы,
Менеджмент багыты боюнча магистр 2010-ж.
2.Ош Мамлекеттик Университети, Эл аралык мамиле жана мамлекеттик кызмат факультети, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги боюнча менеджер, 2008-ж
Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы  04.01.2018-жыл  Аппарат жетекчиси Орус тили нет Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси baatiracadem@mail.ru эрк 10 жыл, 2 ай
БАШКА БИЛИМИ
9 Карагулова Гульмира Насирдинбековна 06.09.1979, Алай району, Ош обл., Кыргыз Республикасы 2007 – 2009,  Япония Эл аралык Университети, Эл аралык мамилелер, Магистр даражасы
1996 – 2000, Кыргызстан Эл аралык Университети,
«Дипломатия жана эл аралык мамилелер» факультети
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы Бажы кызматташуу башкаруусу Октябрь, 2018 ж. Азыркы учурга чейин Башкы инспектору Кыргыз тили – А1,
Орус тили - А1, англис тили - А1,
Жапон тили В2
1. Ыраазычылык билдирүү-Бажы кызматы, 2. Баалуу белек, 3. Ардак грамота, 4.Грамота,5.ыраазычылык билдирүү6. Грамота,    7. Медаль,8. Бажы кызматынын 20-жылдыгына арналган Мааракелик медалы. 9. Бүткүл дүйнолүк уюмунун Грамотасы Бажы кызматынын майору gulmira-k@list.ru аял 14 ж., 3 ай
10 Сасманова Бегимай Хусейновна 12.08.1986, Сокулук р/ну, Чүй облусу 2016 – 2018 -  Женский университет Ивха (EWHA) айымдар университети, Түштүк Корея. аялдардын лидерлик потенциалын эл аралык жаатында өнүктүрүү багыты боюнча Магистратура, 2013 – 2015 - КР Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу Академиясы. Мамлекеттик саясат багыты боюнча магистратура.
2009 – 2012 - Билим берүүдө заманбап маалыматтык технологиялар Институту.  Юрист-информатик. 2004 – 2009 – Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян Университети. Оганизациялык психолог.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы с2018  а. у.ч. эксперт-полиграфолог Кыргыз, орус тилде – А1
Англ. – В1
Корейче. – С1
КР МККнын Ардак грамотасы, 2015-ж.
МККнын ыраазычылык каты, 2016
Мамлекеттик кызматтын Кенже инспектору Sasmanova.b@gmail.com аял 9 ж., 10 ай
11 Шайбеков Исмаилжан Дөөлөтбаевич 18.09.1962.
Ош облусу, Өзгөн району, Кызыл Чарба айылы.
1984 жыл. Ош мамлекеттик университети, физика математика факультети, математик мугалими Пробация департаменит 2019-ж Мамлекеттик, расмий тил, өзбек, казакча (сүйлөө деңгээлинде) КРнын Билим берүүсүнүн мыктысы, КРнын БШКнын грамотасы жок idoolot@mail.ru эрк 1 жыл, 3 ай, педагогикалык стажы -30 жыл