Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жоболору

 

 1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык системасы бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 5. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 6. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 7. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 8. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Кирешелерди декларациялоо бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 9. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө бөлүмү (борбору) жөнүндө ЖОБО

 10. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 11. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмү жөнүндө ЖОБО

 12. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Басма сөз кызматы жөнүндө ЖОБО

 13. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түндүк аймактык өкүлчүлүгү (Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча) жөнүндө ЖОБО

 14. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгү (Чүй, Талас облустары жана Бишкек шаары боюнча) жөнүндө ЖОБО

 15. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түштүк аймактык өкүлчүлүгү (Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары жана Ош шаары боюнча) жөнүндө ЖОБО

  

 

Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

 

 1. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 11-августу №114);

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна
  типтүү квалификациялык талаптар
  (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө убактылуу Жобо 
  (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366, 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомдорунун редакциясына ылайык)
 4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2014-жылдын 24-июнундагы № 144,2015-жылдын 10 сентябрындагы № 181 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

Мамлекеттик кызматка тапшуруу тартиби