Электрондук кайрылуу

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын

жетекчилигинин жарандарды кабыл алуу 

ГРАФИГИ

 

         Должность

 Фамилия, имя, отчество

День недели и часы приема

     Место приема


 Директор

Момуналиев Нурханбек Сакенович 


Четверг  16.00- 18.00

Ул. Т. Молдо, 10  Каб. №301


Статс-секретарь


Сагынбаев Бакытбек Эсенбаевич


Среда 16.00- 18.00

Ул. Т. Молдо, 10  Каб. №201


Заместитель директора


Тарбинский Олег Станиславович


Вторник 14.00- 18.00

Ул. Т. Молдо,10  Каб. № 203

Заместитель директора

Есеналиев Максатбек Кульчороевич

Среда 11.00- 15.00

Ул. Н. Исанова 87
Каб. №307 "б"

Консультация алуу