Мамлекеттик кадр кызматынын аппараты

  

 

 Маматалиев Абдырахман Мадакимович

         Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директору

 

 

 

 

 

               

 

 

  

 

Сагынбаев Бакытбек Эсенбаевич

        Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын статc-катчысы

             

 

 

  

 

Тарбинский Олег Станиславович

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары

 

                             

 

           Курманов Абдулазим Айдарович 

           Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары 

                 

 

 

 

 Алышбаев Медер Бозумович

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын талдоо  иштер бөлүмүнүн башчысы

                 

 

 

  

 

Исраилов Медербек Талайбекович

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы

                 

 

 

  

  

        Джаманкулов Азамат Маратович

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

                

 

 

  

 

Шаршенова Индира Жанусаковна

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын электрондук башкаруу бөлүмүнүн башчысы

                 

 

 

  

 

        Аттокуров Алмаз Анарбекович

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмүнүн башчысы

                 

 Абдыкулова Адеми Абдыкуловна 

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы

                

 

 

  

 

Акматалиев Эльтуран Абдылдажанович

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын уюштуруу иштери жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башчысы

                 

 

 

  

 

Ибраева Гульнара Аштыкчиевна

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Тестирлөө бөлүмүнүн (борборунун) башчысы

                

 

 

  

 

Алымкулова Садыгуль Адылбековна

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы

                

 

 

 

Токташ Ширин

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

 

 

 

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы

 

  

 

Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

 

 1. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 11-августу №114);

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна
  типтүү квалификациялык талаптар
  (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө убактылуу Жобо 
  (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366, 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомдорунун редакциясына ылайык)
 4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2014-жылдын 24-июнундагы № 144,2015-жылдын 10 сентябрындагы № 181 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

Мамлекеттик кызматка тапшуруу тартиби