Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Кадрлардын улуттук резерви

 

сынак  жарыяланган дата

Мамлекеттик/муниципалдык кызматтын аты

бош орундун аты

административдик кызматтын тобу

Квалификациалык талаптар

(билими боюнча)

07.06.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Департаменттин директорунун орун басары башкы кесиптик техникалык билим берүү боюнча багыты: архитектура жана курулуш, экономика жана башкаруу (адистиги боюнча экономика, мамлекеттик жана муниципалдык чөйрөсүндөгү кем эмес 5жыл
04.06.2019 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы Каракол шаары боюнча Калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы

башкы төмөнкү багыттар боюнча кесиптик жогорку билим: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Ала-Бука райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги; жогорку билим-экономикалык, юридикалык, гуманитардык техникалык жана/же башкаруу менеджменти.
Баткен райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальнигинин орун басары;
Тоң райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальнигинин орун басары.
27.05.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Инновациялар бөлүмүнүн башчысы башкы гуманитардык жана табигый илимдер-жогорку билим 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  Илим департаментинин директорунун орун басары Экономика жана башкаруу багыты, гуманитардык, табигый жана техникалык илимдер боюнча жогорку кесиптик билим 
27.05.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы  Түп районунун калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы башкы төмөнкү багыттар боюнча кесиптик жогорку билим: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция
Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы Ыссык-Көл жана Нарын областтары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн мамлекеттик инспектору

мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук тармагында жогорку кесиптик билим

бухгалтердин жана/же аудитордун эл аралык үлгүдөгү сертификатынын болушу(мүмкүн болсо)

21.05.2019 Ош шаардык кеңеш Документтик камсыз кылуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы башкы   мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги Жардамдардын стратегиясы башкармалыгынын тышкы жардамдын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы  эл аралык мамилелер;мамлекеттик башкаруу;экономика; эл аралык укук;  юриспруденция тармагындагы жогорку билим
Эл аралык кызматташтык жана интеграциялык процесстер башкармалыгынын эл аралык уюмдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы эл аралык мамилелер; экономика, юриспруденция чөйрөсүндө жогорку билим
17.05.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги Токмок шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн башчысы. башкы Жогорку каалаган профилдеги
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Ош облусундагы Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы педагогикалык же гуманитардык жогорку билим берүү
16.05.2019 Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчысы; башкы геодезия жана жерге жайгаштыруу жана юриспруденция, гуманитардык илимдер,  экономика жана башкаруу, архитектура жана курулуш жаатында жогорку билим
Бишкек шаарынын мэриясынын шааркуруу жана архитектура Департаменти муниципалдык мекемесинин башчысы; шаар куруу жана архитектура, жер жайгаштыруу, юриспруденция жаатында жер мамилелери чөйрөсүндө жогорку билим 
Бишкек шаарынын мэриясынын шаар куруу жана архитектура Департаменти муниципалдык мекемесинин башчысынын орун басары; шаар куруу, архитектура, курулуш, юриспруденция жаатында жер мамилелери чөйрөсүндө жогорку билим
Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын башчысынын орун басары. финансы, экономика жана башкаруу, курулуш архитектура, юриспруденция тармагындагы жогорку билим
14.05.2019 Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы башкы маданият жана искусство чөйрөсүндөгү же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы, гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жана баардык жогорку билим 
Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы;
Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти Жайыттарды башкаруу, пайдалануу жана ГМС (географиялык маалыматтык система) бөлүмүнүн башчысы агрономиялык, зооинженердик жана жерге жайгаштыруу боюнча жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Адам ресурстары жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы адам ресурстарын башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык багыты боюнча жогорку билим берүү
13.05.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети Чүй облусунун мамлекеттик статистика Панфилов райондук бөлүмүнүн жетекчиси; башкы төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билим берүү: экономика жана башкаруу, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар
Жалал-Абад облусунун мамлекеттик статистика бөлүмүнүн Сузак райондук бөлүмүнүн жетекчиси;
Баткен облусунун мамлекеттик статистика Кызыл-Кыя шаардык бөлүмүнүн жетекчиси;
Баткен облусунун мамлекеттик статистика Баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси.
Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы Мамлекеттик сектордун, коргонуунун, коомдун тартиптин жана коопсуздуктун чыгымдарына ауит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билим
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги Талас региондук бөлүмүнүн начальниги жогорку билим - экономикалык же юридикалык багыттагы
08.05.2019 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги  Каржы бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук башкармалыгынын  Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы башкы  жогорку билим - экономика, финансы жана бухгалтердик эсеп жана аудит
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Базар-Коргон райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы жогорку билим-экономикалык, юридикалык, гуманитардык техникалык жана/же башкаруунун менеджменти
06.05.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик каттоо кызматы  Уюштуруу-кадр иштери жана документтер менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы башкы төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, тарых, архив иштери.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмүнүн башчысы техникалык, юридикалык, экономикалык,жана табигый илимдер жаатындагы жогорку билим
02.05.2019 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы башкы техникалык, программалык инженерия, прикладдык математика жогорку билим
Социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы экономика, юридикалык жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  Чүй облусуна караштуу Аламүдүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы башкы  гуманитардык билим берүү же педагогикалык жогорку билим
26.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Кадрдык иштер жана документтик камсыздоо башкармалыгынын башчысы башкы экология, токой мергенчилик чарбасы, мамлекеттик башкаруу жана юриспруденция тармагындагы жогорку билим
25.04.2019 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  Кесиптик билим берүү жана башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим
Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмүнүн башчысы  жогорку билим экономикалык жана техникалык 
24.04.2019 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги  Борбордук казыналыктын директорунун орун басары; башкы жогорку кесиптик билим: экономикалык, каржылык
Борбордук казыналыктын отчетторду консолидациялоо бөлүмүнүн башчысы;
Борбордук казыналыктын накталай акчаны болжолдоо жана контракттарды каттоо бөлүмүнүн башчысы.
23.04.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети  Өнөр жай жана энергетика статистика бөлүмүнүн башчысы; башкы төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билим берүү: экономика башкаруу, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар, социалдык-гуманитардык илимдер
Инвестициялар статистика бөлүмүнүн башчысы;
Соода, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана туризм статистика башкармалыгынын керектөө рыногу, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана туризм статистика бөлүмүнүн башчысы;
Демографиялык статистика бөлүмүнүн башчысы;
Баалар статистика бөлүмүнүн башчысы;
Региондук статистиканы өнүктүрүү жана сапат бөлүмүнүн башчысы.
19.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты Региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы Квалификациялык талаптар көрсөтүлгөн эмес.
15.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин Кочкор райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы башкы төмөнкү багыттар боюнча кесиптик жогорку билим: юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.
Кыргыз Республикасынын өнөр жай, жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку кесиптик билим  багыты боюнча экономика, юриспруденция, эл аралык мамилелер (жогорку кесиптик техникалык билимге жол берилет).
11.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик Майлуу-Суу шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн начальниги       башкы баардык чөйрөдөгү жогорку билим.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги Каржылоо жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку кесиптик билим берүү багыттары: каржы, экономикалык.
10.04.2019  Чүй облусу Кемин району Боролдой айыл өкмөтү Жооптуу катчысы башкы Квалификациялык талаптар берилген эмес.

көрсөтулгөн номерге кайрылууга болот (03135) 5-61-15, 5-61-36 

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги Жалал-Абад облусунун Сузак районунун маданият бөлүмүнүн башчысы  башкы   маданият жана искусство чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш стажы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер же баардык чөйрөдөгү жогорку билим   
09.04.2019   Эсептөө палатасы Социалдык жана курчап турган чөйрөнүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору  башкы   мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билим
05.04.2019
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
Баткен облусунун Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. башкы жогорку педагогикалык же гуманитардык билим берүү
Бюджеттик саясат, финансылык талдоо жана инвестициялар боюнча башкармалыгынын башчысы жогорку экономикалык билим
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Жөнгө салуу иш бөлүмүнүн башчысы жогорку билим техникалык жана юридикалык 
04.04.2019 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Чаткал райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим-экономикалык, юридикалык, гуманитардык, техникалык жана/же башкаруунун менеджменти.
Лейлек райондук  Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы
Бакай-Ата райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары
Түп райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары
Балыкчы шаардык Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары
Алай райондук Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын  орун басары

Бишкек шаарын мэриясы

Бишкек шаарынын Биринчи май районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим, коомдук жана коомдук-экономикалык илимдер, Экономика жана башкаруу, педагогика жаатында юриспруденция   
03.04.2019

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

 

Ош шаарынын маданият башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим, маданият жана искусство, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер чөйрөсүндө жогорку билим, же болбосо маданият жана искусство чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш стажы бар болсо.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

 Жогорку кызмат орундарына:

Ф.А.А.

Туулган күнү

Билими
(бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)

2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы

Ээлеген кызмат оруну

Кайсы тилдерди билет

мамлекеттик/ муниципалдык кызматта

адис-тиги боюнча

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

 1

Атабекова Нургуль Каримовна

20.01.1973

 1. Жогорку, 1995-ж., ОшУУ, роман-герман филология факультети
 2. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, юриспруденция

3 жыл, 3 ай

29 жыл, 9 ай,

КР ЖАК, коомдук жана

гуманитардык илимдердин

аттестациялык бөлүмүнүн

башкы окумуштуу катчысы

англис -А2

 2

Аккозиев Алмаз Байитович

15.03.1975

1.Жогорку, 1998-ж., Ош ТУ, транспортто ташууларды жана башкарууну уюштуруу
2. Жогорку, 2005-ж., КГЮА, юриспруденция

12 жыл, 3 ай

 

МКК, Түштүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси

англис -А1

 3

Баатырканова Венера Темирбековна

 

04.08.1984

 

 1.Жогорку, 2006-ж., Нарын мамлекеттик университети, Англис тили жана адабияты

 1. Жогорку-магистр, 2015-ж., КГЮА, юриспруденция

 

6 жыл, 5 ай,

8 күн

 

 Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис

 англис -С1

4

Бопушева Жылдыз Жоробековна

03.04.1976

 1. Жогорку, 2006-ж., КГЮА, юриспруденция; 
  Жогорку-магистр, 2014-ж., АГУПКР, персоналды башкаруу
  3. Жогорку, 1996-ж., КГНУ, германдык Филология

15 жыл, 10 ай

 

КРӨ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, укуктук экспертиза жана персоналды башкаруу бөлүмүнүн башчысы

англис - А2, немис - А2

 5

Кожошева Нуржан Мухтаровна

09.09.1986

Жогорку, 2007-ж., КРСУ, Юриспруденция

7 жыл, 4 ай,

20 күн

 

Саясатты өнүктүрүү институту, ЖӨБОнун кызыкчылыктарын улуттук деңгээлде укуктук колдоо боюнча консультанты

англис - В2

6

Мамыров Кутман Омурзакович

24.03.1984

 1. Жогорку, 2006-ж., ОшУУ, юриспруденция.
 2. Жогорку, 2011-ж., АГУПКР, мамбашкаруу.
 3. Жогорку, 2016-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер

10 жыл, 2 ай

 

КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын статс-катчысы

англис - В1, түрк - В1

7

Разаматова Рано Джумоваевна

25.05.1978

 1. Орто-кесиптик, 1994, Тил жана маданият борбору, англис тили; 2. Жогорку, 2002-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, бажы иши; 
  Жогорку, 2012-ж., КРСУ, юриспруденция

13 жыл, 10 ай

-

Бишкек ш. мэриясы, Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин директорунун орун басары

англис - В1, кыргыз- А2

8

Темиров Данияр Болотович

16.05.1987

 1. Магистр, 2016-ж., АГУПКР, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
  2010-2013-жж., И. Арабаев ат. КМУ, экономика  3. 2004-2009-жж. КРСУ, юриспруденция

6 жыл, 11 ай

 

КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы,

Ысык-Көл облусунун Түп, Жети-Өгүз, Ак-Суу райондору жана  Каракол ш. боюнча райондор аралык бөлүмүнүн башчысы

 англис – В1

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

9

Курамаев Байкадам Курамаевич

16.05.1972

 1. Жогорку, 1995-ж., Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, экономист 
  Жогорку, 2004-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер

16 жыл

 

КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы

англис - В1

10

Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич

11.04.1982

 1. Жогорку, 2004-ж., КГУСТА, , Эл аралык экономика; 
  Магистр, 2011-ж., Хитотцубаши университети (Япония), мамлекеттик башкаруудагы экономика

9 жыл, 5 ай

 

Экономика министрлиги, Инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы

англис - С1

11

Тарбинский Олег Станиславович

18.04.1959

Жогорку, 1981-ж., Ленин Комсомолу ат. ЖАнын инженерлердин Ригадагы Кызыл Туу институту, аба транспортунун экономикасы жана уюштурулушу

14 жыл 1 ай., 10 күн

 41 жыл 10 ай,7 күн

МКК, директордун орун басары

англис - В2, италия - А1

БАШКАРУУ БИЛИМИ

12

Абдубалиев Эрмек Юсупжанович

23.01.1981

1/Жогорку-магистр, 2013-ж., АГУПКР, менеджмент 
2. Жогорку, 2003-ж., ОшТУ, Электр системалары жана түйүндөрү

4 жыл, 3 ай,

25 күн

 14 жыл

 ГКПЭН, Энергиянын кайра жаңылануучу булактарын өнүктүрүү жана энергияны сактоо бөлүмүнүн башчысы

 англис - С1

13

Акматов Аслан Абдыбекович

28.05.1975

Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, менеджмент

5 жыл, 6 ай,

7 күн

 

«Эркетай» ЖЧК, директордун орун басары

англис -А2

14

Бейшембаев Талант Акималыевич

29.02.1984

 1. Жогорку, 2015-ж., МУЯ (Япония), мамбашкаруу
 2. Жогорку, 2008-ж., КРСУ, политология
 3. Жогорку, 2007-ж., АГУПКР, менеджмент
 4. Жогорку-бакалавр, 2005-ж., КРСУ, политология

11 жыл, 7 ай

 

 КР ӨЭЖМК, талдоо жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы

 Англис-С1

15

Ниясалиев Маратбек Анарбекович

24.03.1980

 1. Жогорку, 2002-ж., К.Карасаев ат. БГУ, политология
  Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу

7 жыл 3 ай

 

Талас райондук мамлекеттик администрациясы, аппарат жетекчиси

 англис - А1, немис тили - А1

16

Нурматов Маматкасым Айтмамотович

27.01.1978

 1. Жогорку, 2000-ж., Кыргыз улуттук университети, физика
 2. Жогорку-магистр, 2012-ж., Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы

9 жыл 2 ай

-

-

-

17

Сурапова Клара Эшалиевна

08.03.1976

 1. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, айлана чөйрөнү коргоо. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу
  3. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академиясы, агроэкология

11 жыл, 3 ай

 

КР ӨКМнин Кадр башкармалыгы, Персоналдар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси

-

БАШКА БИЛИМИ

18

Айдарбекова Масуда Апсаматбековна

12.12.1977

Жогорку, 2000-ж., КУУ, тарых

10 жыл

 

Ош ш. мэриясы,Башкы адис

англис -А2

19

Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович

23.01.1973

Жогорку, 1996-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, журналистика

10 жыл

 

МКК, Борбордук аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси

англис - А2

 

 

БАШКЫ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА:

Ф.А.А.

Туулган күнү

Билими
(бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)

2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы

Ээлеген кызмат оруну

Кайсы чет тилдерди билет

мамлекеттик/ муниципалдык кызматта

адис-тиги боюнча

ЮРИДИКАЛЫК БИЛИМИ 

1

Кубанычбеков Жоомартбек

12.05.1984

 1. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, Юриспруденция
  Магистр, 2012-ж., АГУПР, Менеджмент
  3. Магистр, 2015-ж., МИДин Академиясы, эл аралык мамилелер

5 жыл, 6 ай, 24 күн

 

КР Өкмөт Аппараты, ЕАЭС иштери боюнча бөлүмүнүн эксперти

 

2

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

26.01.1980

1.Бакалавр, 2001-ж., КНУ, Колдонмо математика жана информатика, 
2. Жогорку, 2004-ж., КНУ, Юриспруденция

11 жыл, 6 ай

-

МКК, тестирлөө бөлүмүнүн (борборунун) эксперт-полиграфологу

англис - В2

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

3

Аманова Жазгуль Абдыкадыровна

01.01.1978

 1. Бакалавр, 1999-ж., ЖАГУ, Экономика 
  Жогорку, 2000-ж., ЖАГУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит

17 жыл, 12 ай

 

 КР ФМ мамлекеттик секторунун чыгымдарын пландаштыруу башкармалыгы, Башкы адис

 

4

Бахавадинов Эрмек Ибрагимович

06.01.1978

 1. Жогорку, 1999-ж., Кыргыз агрардык академия, менеджмент Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академия, экономика жана агрардык өндүрүштү башкаруу              3. Магистр, 2015-ж., Азия-Тынч океан Университети, Япония, эл аралык кызматташтык (кичи трансчек аралык дарыяларды башкаруу боюнча)                                                 4. Жогорку, 2019-ж., Коомдук илимдер институту, Орусия Федерациясы, юриспруденция   

10 жыл, 12 ай

 

Лейлек РМА, аппарат жетекчиси

англис - В2, узбек – В2, тажик - В1, япон - В1

5

Усонгул уулу Алмаз

18.10.1983

 1. Жогорку, 2006-ж., Ысык-Көл УУ, Колдонмо математика жана информатика,
  Магистр, 2007-ж., АУПКР, менеджмент

10 жыл, 2 ай

-

КР экономика министри Бажы-тарифтик саясатты башкаруу боюнча ыйгарым укуктар бөлүмүнүн , башкы адиси

англис - А2

БАШКАРУУ БИЛИМИ

6

Иманалиева Жанара Жекшенбековна

08.09.1973

 1. Жогорку, 1998, К.Карасаев атындагы БГУ, Кыргыз тили жана адабияты;
 2. Магистр, 2011, АУПКР,  Менеджмент

20 жыл, 6 ай, 22 күн

 

МКК, уюштуруу жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси

англис - В2

7

Келсинбек кызы Кереметкан

25.01.1977

 1. Жогорку, 1999-ж., БГУ, Кыргыз тили жана адабияты
  Жогорку, 2001-ж., БГУ, Социалдык иш
  3. Магистр, 2012-ж., Йокогама улуттук университети, мамбашкаруу

16 жыл, 6 ай

 

Акыйкатчынын Аппараты, персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн башчысы

англис - С1, япон - В1, түрк - В1, казак - С1

8

Мурсабекова Индира Муратбековна

30.06.1981

 1. Жогорку, 2004, БГУ, Политология; 
  Жогорку -магистр, 2016, АГУПКР, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

6 жыл, 5 ай

 

Экономика министрлиги, Банкроттук жана баалоо ишмердиги саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

 

 

 

 

4-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706 токтому менен
бекитилген

 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын
 2. Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө
  ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Жалпы жоболор
 2. Ушул Жобо "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин (мындан ары - Улуттук резерв) түзүүнүн жана иштешинин укуктук негиздерин жана тартибин аныктайт.
 3. Улуттук резерв - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин (резервдегилердин) тобу.
 4. Улуттук резервдин максаттары:

- мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кесипкөй жана башкарууга даярдалган кадрларды тартуу;

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын уланмалуулугун жана туруктуулугун камсыздоо.

 1. Улуттук резервдин милдеттери:

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө резервдегилердин тобун түзүү;

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери менен функцияларын кесипкөй жана натыйжалуу аткара ала турган кадрларды тандап алуунун, андан ары окутуунун жана кызматта жогорулатуунун негизинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык потенциалын өркүндөтүү менен сарамжалдуу пайдалануу;

- тиешелүү кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптарга ылайык, резервдегилерди мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тийиштүү бош кызматына көтөрүү.

 1. Улуттук резервди түзүүнүн принциптери:

- квалификациялык талаптарга шайкеш келүү шартын сактоо менен, жынысына, расасына, майыптыгына, этностук таандыгына, дин ишенимине, саясий жана башка ынанымдарга, тегине же мүлктүк абалына карабастан Кыргыз Республикасынын жарандарынын Улуттук резервге бирдей кирүүлөрү;

- тандоодогу атаандаштык;

- резервге кирүүдө жарандын өз каалоосу;

- ачыктык, калыстык жана айкындуулук;

- компетенттүүлүк жана кесипкөйлүк.

 1. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) Улуттук резервди түзүүнү жана анын иштешин камсыз кылат.
 2. Улуттук резервди түзүүнүн тартиби
 3. Улуттук резервди түзүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкү талапкерлердин ичинен тиешелүү конкурстарды өткөрүү менен ишке ашырат:

- кызматка көтөрүлүүгө талапкер болгон кызматчылардын;

- ишти баалоонун натыйжалары боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси сунуштаган кызматчылардын;

- квалификациялык талаптарга туура келген Кыргыз Республикасынын башка жарандарынын.

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Улуттук резервге киргизүүгө конкурска катыштыруу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квалификациялык талаптарга туура келген кызматчыларды сунуштайт.

Сунуштама "үлгүлүү" деген баа алган кызматкерлердин ишин баалоо боюнча комиссиянын чечиминин негизинде киргизилет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иштерин материалдык-техникалык жана башка жактан камсыздоо милдети жүктөлгөн мамлекеттик органдарда мамлекеттик жарандык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлеген адамдар үчүн сунуштама Баалоо боюнча комиссиянын чечиминин негизинде киргизилет, бирок эң жогорку баа алган адамдардын санынын 5 пайызынан ашпоого тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Улуттук резервге киргизүүгө конкурс өткөрүү үчүн комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт, анын сандык жана жеке курамы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен бекитилет.

Комиссиянын түзүмү жана курамы:

- Комиссиянын төрагасы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси;

Комиссиянын мүчөлөрү:

- Комиссиянын катчысы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик жарандык кызматчысы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү;

- жарандык жана эксперттик коомдоштук институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, башка мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери) (макулдашуу боюнча).

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Улуттук резервге киргизүү үчүн конкурс жарыялайт. Конкурс жыл сайын өткөрүлөт.
 2. Конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат жана мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жиберилет.
 3. Улуттук резервге киргизүү үчүн конкурс төмөнкү этаптарды камтыйт:

- документтерди кароо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүгө компьютердик тестирлөө;

- практикалык тапшырма;

- аңгемелешүү.

 1. Конкурстун биринчи этабына катышуу үчүн төмөнкү документтер берилет:

- өзүнүн арызы;

- тиркемеге ылайык форма боюнча резюме, сүрөтү менен;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

- илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

- паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

Ишке жылдык баа берүүнүн натыйжасы боюнча органдын жетекчиси тарабынан сунушталган кызматчылар үчүн кошумча документтер:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунуштамасы;

- ишке акыркы жылдык баа берүүнүн натыйжасы боюнча кызматчынын ишин баалоо протоколунун персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (протоколдун көчүрмө бөлүгү).

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган конкурска катышуу үчүн талапкерлердин документтерин конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин жыйырма жумуш күнүнүн ичинде кабыл алат.
 2. Берилген документтерди изилдөөнүн негизинде Комиссия талапкерлердин белгиленген талаптарга туура келээрин аныктайт жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө катыштыруу жөнүндө чечим кабыл алат.
 3. Компьютердик тестирлөө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө бөлүмүндө (борборунда) (мындан ары - Тестирлөө борбору) жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөлөрүндө өткөрүлөт.
 4. Улуттук резервге киргизүүгө талапкерлер үчүн мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө 60 суроону камтыйт.
 5. Компьютердик тестирлөөдө босоголук маани Улуттук резервге киргизүүгө талапкерлер үчүн тесттин суроолорунун жалпы санынын 70 пайыз деңгээлинде белгиленет.
 6. Компьютердик тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө таризделет жана Тестирлөө борбору тарабынан Комиссиянын өкүлүнө өткөрүлүп берилет.
 7. Тестирлөөдө босоголук мааниден төмөн эмес баа алган талапкерлерге конкурстун кийинки этабына катышууга уруксат берилет.
 8. Практикалык тапшырма башкаруучулук, стратегиялык жана башка маселелерди чечүүдө талапкерлердин билиминин жана көндүмдөрүнүн деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган практикалык тапшырмаларды кызмат орундарынын категорияларын эске алуу менен иштеп чыгат.

Тапшырмалардын форматы, алардын татаалдык даражасы, тапшырмаларды аткарууга бөлүнгөн жалпы убакыт, туура жоопторду баалоо критерийлери ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

 1. Талапкерлердин практикалык тапшырмалары Комиссия тарабынан 10 баллдык шкала боюнча бааланат.
 2. Кийинки этапка - аңгемелешүүгө практикалык тапшырмаларды чечүүдө 50 пайыздан төмөн эмес деңгээлде белгиленген босоголук мааниден кем эмес орточо баа алган талапкерлер киргизилет.
 3. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө Комиссия төмөнкү параметрлер боюнча 10 баллдык шкала менен талапкерлерди баалайт:

- жеке сапатын;

- ишкердик сапатын;

- лидерлик сапатын;

- кесиптик сапатын;

- күткөн максаттарын;

- жүйөлөрүн;

- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат тутумунда карьералык өсүү жана көтөрүлүү үчүн талапкердин дараметинин мүмкүнчүлүктөрүн;

- пикирин даана баяндоо жөндөмүн.

Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссия ушул Жобонун 23-пунктунун экинчи-тогузунчу абзацтарында көрсөтүлгөн параметрлерге ылайык талапкер алган баллды суммалоо жана аларды ушул параметрлердин санына бөлүү жолу менен аңгемелешүүгө талапкер алган баллды аныктайт.

 1. Ишке баа берүүнүн натыйжасы боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунуштамасы менен конкурс Улуттук резервге кире турган кызматчыларга практикалык тапшырма берүү этабынан башталат.
 2. Комиссия аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн ачык добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен талапкерлерди Улуттук резервге киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Комиссиянын ар бир мүчөсү талапкерди Улуттук резервге киргизүүгө сунуштоого "макул" же болбосо "каршы" деген бир гана добушун бере алат, муну менен бирге "калыс" деген вариантын берүүгө тыюу салынат.

Талапкер добуштардын бирдей санына ээ болуп калган учурда, Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Эгерде мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта этностук таандыктагы, жыныстагы кызматкерлердин саны аз болгон талапкер добуштардын бирдей санына ээ болуп калса, анда Комиссия аны Улуттук резервге киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

 1. Конкурс өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссиянын чечими талапкердин катышуусуз кабыл алынат.
 2. Комиссиянын жыйыны ага курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп эсептелет.
 3. Улуттук резервге киргизүү боюнча конкурстук тандоонун натыйжасы протокол түрүндө таризделип, ага төрага жана Комиссиянын жыйынга катышкан мүчөлөрү кол коюшат.
 4. Улуттук резервге киргизүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган адамдарды Улуттук резервге киргизүү жөнүндө маалыматты жана буйруктун көчүрмө бөлүгүн аларды конкурска катышууга сунуштаган мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 10 жумуш күнүнүн ичинде жөнөтөт.

Буйруктун көчүрмө бөлүгү кызматкерлерди башкаруу кызматы же персоналды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан кызматчынын өздүк ишине киргизилет.

Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта турбаган резервдегилерге кабарлоо талапкер тапшырган документтерде көрсөтүлгөн үй дареги боюнча 10 жумуш күнүнүн ичинде ишке ашырылат.

 1. Резервдегилер жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.
 2. Улуттук резервдин иштөө тартиби
 3. Улуттук резерв ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталуучу тийиштүү багыттар жана иштин чөйрөсү боюнча башкы жана жогорку администрациялык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерден турат.

Улуттук резерв өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) дайындалуучу кызмат орундарын ээлөөдө, ошондой эле саясий кызмат орундарына дайындоодо колдонулушу мүмкүн.

Улуттук резервдин түзүмү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет.

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында тийиштүү талапкерлер болгондо мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы милдеттүү түрдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдирүү жиберет.
 2. Мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында бош кызмат оруну пайда болгондугу жөнүндө билдирүү түшкөндөн кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү квалификациялык талаптарга туура келген резервдегилерге конкурс өткөрүлө тургандыгы жөнүндө маалыматты электрондук почта аркылуу жиберет жана өзүнүн веб-сайтында жайгаштырат.

Башкы административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө Улуттук резервде турган адамдар кызмат орундарынын башкы тобунун административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурска катыша алышат.

Жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө Улуттук резервде турган адамдар кызмат орундарынын башкы жана жогорку тобунун административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурска катыша алышат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган резервдегилердин квалификациясын жогорулатууну, анын ичинде чет өлкөлөрдө да уюштурат.

Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабы боюнча резервдегилерди квалификациясын жогорулатууга жиберишет.

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган резервдегилерди төмөнкү иштерге катышуу үчүн тартышы мүмкүн:

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон, резервдегилердин кесиптик жана жеке сапаттарынын өнүгүшүнө көмөктөшкөн окуу семинарларына, конференцияларга жана тренингдерге;

- мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты натыйжалуу уюштуруунун маселелери боюнча методикалык сунуштамаларды, сунуштарды, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат маселелерин жөнгө салуучу укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн түзүлүп жаткан комиссиялардын ишине;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына аналитикалык макалаларды, чакан кабарларды даярдоого;

- квалификацияны жогорулатуу тутумундагы окутуучулук ишке;

- социологиялык изилдөө иштерине, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине мониторинг жана талдоо жүргүзүүгө.

 1. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы резервдегилердин ишин баалоонун, квалификациясын жогорулатуунун натыйжалары, алган сыйлыктары жана жазалары жөнүндө маалыматтарды жана резервдеги адамдын кызматына тиешеси бар башка маалыматтарды жылдын жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет.
 2. Резервдеги адам төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкүдөй жазуу жүзүндөгү маалыматты жиберүүгө:

- административдик мамлекеттик кызмат орунун же администрациялык муниципалдык кызмат орунун ээлөө жөнүндө;

- ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө;

- документтерди берүүдө көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары, кызмат орду жана иштеген жери, билими өзгөргөндө;

- квалификациясын жогорулатуудан баш тартууну негиздөө жөнүндө;

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан уюштурулган курстарда окуудан өтүүгө.

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Улуттук резервдин ишинин натыйжалуулугуна талдоо жүргүзөт.
 2. Резервдеги адамдын Улуттук резервде туруу мөөнөтү үч жылды түзөт.
 3. Резервдеги адам белгиленген мөөнөттөн мурда Улуттук резервдин курамынан төмөнкү учурларда чыгарылат:

- Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасынан өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы менен тийиштүү администрациялык мамлекеттик бош кызмат орунун же администрациялык муниципалдык бош кызмат орунун ээлегенде;

- Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамынын 47-беренесинин 1-бөлүгүнүн 6-пунктунда каралган негиздер боюнча ээлеген кызматынан бошотулганда;

- кызматчынын ишине жылдык баа берүүнүн натыйжасында "жакшы" деген деңгээлден төмөн баа алганда;

- жүйөлүү себепсиз квалификацияны жогорулатуудан баш тартканда;

- квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо программалары менен окутуунун натыйжалары боюнча "жакшы" деген деңгээлден төмөн баа алганда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

- соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп табылганда;

- соттун өкүмү менен кызматчы катары иштөөгө же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын айрым кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген соттун айыптоочу өкүмүнө ылайык кызматты улантууну жокко чыгарган жаза кызматчыга карата колдонулганда;

- өз арызын бергенде.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Улуттук резервдин курамынан чыгаруу жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү актысы менен таризделет.

Кызматчы болуп эсептелген резервдеги адамдын өздүк ишине киргизүү жана аны тааныштыруу үчүн тийиштүү буйруктун көчүрмө бөлүгү мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жиберилет, ал эми кызматчы болуп эсептелбеген резервдеги адамга - электрондук почта (байланыштын башка каражаттары) менен жиберилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобого
тиркеме

РЕЗЮМЕ

 

СҮРӨТ

 

 

Аты-жөнү:

 

Туулган күнү жана жери:

 

Жарандыгы:

 

Улуту:

 

Байланыш маалыматтары:

- үй дареги:

- телефондору (үй, жумуш, уюлдук):

- e-mail:

 

Билими: (хронологиялык иретте акыркы окуган жеринен баштап кийинкилери жазылат)

Окууну баштаган жана аяктаган күнү.

Окуу жайынын аталышы.

Факультет.

Адистиги.

Ыйгарылган квалификациясы

Тилдерди билүү:

Билүү деңгээли (эң мыкты билем, сүйлөө деңгээлинде билем, сөздүк менен котором, билбейм)

Иш тажрыйбасы: (хронологиялык иретте акыркы иштеген жеринен баштап кийинкилери жазылат)

Ишти баштаган жана аяктаган күнү.

Уюмдун, түзүмдүк бөлүмчөнүн жана кызмат ордунун аталышы

Кошумча билими:

Окуу мезгили (курстар, семинарлар, тренингдер, ири долбоорлорго катышуу)

Өздүк иштеп чыгуулары, илимий эмгектери, ойлоп табуулары, жарыялоолор жана патенттери:

 

Класстык чендери жана наамдары:

 

Алган сыйлыктары:

 

Кошумча көндүмдөрү:

Компьютерди жана программаларды пайдалануу деңгээли

 

 

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706 токтому менен
бекитилген

 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында
 2. конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө
  ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Жалпы жоболор
 2. Ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүүнүн шарттарын, тартибин жана кызматка көтөрүлүүнүн жол-жоболорун аныктайт.
 3. Административдик мамлекеттик, муниципалдык бош кызмат оруну - бул мамлекеттик жарандык, муниципалдык кызматчы (мындан ары - кызматчы) тарабынан ээленбеген мамлекеттик органдагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагы штаттык бирдик. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик мамлекеттик, муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

- кызматчынын ишин баалоонун натыйжалары боюнча кызматка көтөрүлүү;

- ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү;

- ушул Жобонун 68-пунктунда каралган ротациялоо тартибинде.

Көңүл буруңуз!

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтому менен берилген Жобонун 2-п. киргизилген өзгөртүүлөр орус тилиндеги редакциясына киргизилди

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптардын (мындан ары - Типтүү квалификациялык талаптар) негизинде мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын штаттык ырааттамасында каралган административдик мамлекеттик кызмат орундарына жана администрациялык муниципалдык кызмат орундарына карата квалификациялык талаптарды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) менен макулдашып иштеп чыгышат жана бекитишет.
 2. Административдик мамлекеттик жана административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарга "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинде белгиленген талаптар киргизилет.
 3. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерди тандап алуу боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин координациялоону, методикалык жана консультациялык жардам берүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат.
 4. Конкурс жана конкурстук комиссия
 5. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүү конкурстук негизде (мындан ары - конкурс) жүзөгө ашырылат.

Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандарынын жөндөмүнө жана кесиптик даярдыгына жараша мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүдөгү конституциялык тең укуктуулугун камсыз кылат.

 1. Конкурс өткөрүүнүн максаты - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлөө үчүн коюлган квалификациялык талаптарга ылайык билимин, иш тажрыйбасын, кесиптик жана жалпы билимин, ишкердик сапатын, ошондой эле талапкердин жүйөлөрүн кошкондо, жогорку деңгээлдеги даярдыгы бар талапкерлерди тандап алуу.

Конкурс административдик кызмат ордун ээлөөгө талапкер жалгыз болгон учурда деле өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун жана административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурстун катышуучусу - бул конкурска катышууга арыз берген жана ушул Жобо менен белгиленген тартипте конкурска катышууга уруксат алган адам.
 2. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун жана административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин чечими менен конкурстук комиссия түзүлөт.
 3. Мамлекеттик органдын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

- конкурстук комиссиянын төрагасы - мамлекеттик органдын статс-катчысы же статс-катчынын милдетин аткаруучу (аппарат жетекчиси). Зарыл болгон учурда, эгерде статс-катчынын (аппарат жетекчинин) орду бош болуп калса, же статс-катчы (аппарат жетекчиси) кызматтык иш сапарда болгондо, ден соолугу боюнча жумушка келбей калса (тийиштүү документтер менен далилденсе), өргүүдө болсо (эмгек өргүү, кош бойлуулук жана төрөт, бала багуу боюнча, эмгек акы сакталбаган) же ээлеген кызмат ордунан убактылуу четтетилген болсо, административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик органдын мамлекеттик жарандык кызматчысы убактылуу дайындалат.

Конкурстук комиссиясынын мүчөлөрү:

- мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

- мамлекеттик органдагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу;

- жарандык коомдун тиешелүү тармактык багыттагы институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

- мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери).

Конкурстук комиссиянын катчысы мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн арасынан дайындалат.

Конкурстук комиссиянын курамына административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик кызматкерлер да киргизилет. Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүндө конкурстук комиссия түзүлүшү мүмкүн, анын курамы мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчиси тарабынан бекитилет.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн конкурстук комиссиясынын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчиси тарабынан аныкталган конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик кызматчы дайындалат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында бош административдик мамлекеттик кызмат орунун ээлөөгө конкурсту өткөрүү боюнча комиссиясынын төрагасы болуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы дайындалат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

- төрага - шаардын мэриясынын аппаратынын жетекчиси, шаардык кеңештин аппаратынын жетекчиси (жооптуу катчысы), республикалык маанидеги шаардын райондук администрациясынын аппаратынын жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Зарыл болгон учурда, эгерде шаардын мэриясынын аппарат жетекчисинин, шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин (жооптуу катчысынын), республикалык маанидеги шаардын райондук администрациясынын аппарат жетекчисинин, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын кызмат орундары бош болуп калса, же аталган кызмат орундарын ээлеген адамдар иш сапарда болгондо, ден соолугу боюнча жумушка келбей калса (тийиштүү документтер менен далилденсе), ээлеген кызмат ордунан убактылуу четтетилген болсо же өргүүдө болсо (эмгек өргүү, кош бойлуулук жана төрөт, бала багуу боюнча, эмгек акы сакталбаган), бош административдик муниципалдык кызмат ордун ээлөөгө конкурсту өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын муниципалдык кызматчысы дайындалат.

Комиссиянын мүчөлөрү:

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- облустук маанидеги шаарларда конкурс өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү;

- райондук маанидеги шаарларда жана айыл өкмөттөрүндө конкурс өткөрүүдө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү;

- персоналды башкаруу кызматынын өкүлдөрү же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн өкүлдөрү;

- жарандык коомдун өкүлү (макулдашуу боюнча).

Конкурстук комиссиянын катчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн арасынан дайындалат.

Райондук маанидеги шаарларда шаардын мэриясынын жана шаардык кеңешинин аппараттарынын биргелешкен конкурстук комиссиясы түзүлөт. Шаардын мэриясынын аппаратындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө комиссиянын төрагасы болуп мэрия аппаратынын жетекчиси эсептелет, шаардык кеңештин аппаратындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө шаардык кеңештин өкүлү төрагалык кылат.

Республикалык маанидеги шаарларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси муниципалдык кызматтын административдик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурсту уюштуруу жана өткөрүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө тийиштүү конкурстук комиссияларды түзүүгө укуктуу.

Мындай учурларда конкурстук комиссиянын төрагасы болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисинин орун басары дайындалат, ал эми штаттык ырааттамада орун басары жок болсо, анда ушул бөлүмчөнүн кызматкерлеринин бири дайындалат.

Ведомстволук же аймактык бөлүмчөнүн конкурстук комиссиясынын сандык жана жеке курамы, анын иш тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү аймактык бөлүмчөсү менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

(Абазц КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Иштин адистештирилген түрлөрүндөгү атайын кесиптик билимдерди текшерүү үчүн конкурстук комиссия эксперттерди тартышы мүмкүн. Эксперттердин корутундулары сунуш мүнөзүнө ээ болушат жана протокол менен таризделет.
 2. Конкурс өткөрүүдө конкурстук комиссия:

- конкурс өткөрүүнүн мөөнөтүн жана анын ишинин регламентин аныктайт;

- аңгемелешүү этабы үчүн суроолорду аныктайт;

- конкурстун катышуучулары берген документтерди карап чыгат жана тестирлөөгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- конкурстун катышуучулары менен аңгемелешүү өткөрөт;

- тандап алынган талапкерлерди бош кызмат орунуна дайындоо сунушу жөнүндө чечим кабыл алат;

- айрым талапкерлерди мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервине киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам:

- административдик бош кызмат орунун ээлөөгө талапкер жарандардан документтерди кабыл алууну ишке ашырат;

- административдик бош кызмат орунуна талапкер жарандарга конкурс өткөрүүнүн шарттары жөнүндө кабарлайт;

- документтерди иштеп чыгат жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө даярдап берет;

- тестирлөөнүн катышуучуларынын тизмесин түзөт;

- конкурстук катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрдү даярдайт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- конкурстун катышуучуларына конкурстун бардык этаптарын өткөрүүчү жер, күнү жана убакыты жөнүндө кабарлайт;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө бөлүмүнө (борборуна) (мындан ары - Тестирлөө борбору) конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы:

- документтерди карап чыккандан кийин үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрдү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет;

- Тестирлөө борборуна конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшүү жана тестирлөө протоколуна кол коюу үчүн конкурстук комиссиянын катчысын (же персоналды башкаруу кызматынын кызматкерин) жөнөтөт;

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесин, ошондой эле болжолдуу предметтик тесттерди, жооптордун варианттарын көрсөтпөстөн, өзүнүн веб-сайтына жайгаштырат. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актыларынын тизмеси мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине окшош болушу зарыл.

Предметтик тесттер ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек.

 1. Конкурс өткөрүүнүн шарттары жана тартиби
 2. Административдик бош кызмат оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы) ал туурасында кат жүзүндө үч жумуш күнүнүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт.
 3. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө административдик бош кызмат оруну пайда болгондо ведомстволук же аймактык бөлүмчөнүн жетекчиси ал туурасында эки жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисине, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисине кабарлайт.

Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы), мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында көрсөтүлгөн маалыматты өз учурунда бербегендиги үчүн тартиптик жоопкерчиликке тартылат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Административдик бош кызмат орунун ээлөөгө конкурстар төмөнкү иретте өткөрүлөт:

- ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган адамдардын арасында конкурс;

- ачык конкурс.

 1. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүү
 2. Конкурс биринчи кезекте ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган адамдардын арасында өткөрүлөт.
 3. Мамлекеттик органдын статс-катчысынын, аппарат жетекчисинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисинин, жооптуу катчысынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган, административдик мамлекеттик бош кызмат орунуна жана административдик муниципалдык бош кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптарга туура келген адамдардын арасында конкурс өткөрүү мөөнөтүн көрсөтүү менен тийиштүү акт чыгарылат.
 4. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам конкурс өткөрүү жөнүндө тийиштүү акт чыккандан кийин бул тууралуу эки жумуш күндүн ичинде, конкурс өткөрүү жөнүндө акттын түп нускасын кийин жөнөтүү менен, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында маалыматты жайгаштыруу жолу менен же электрондук почта (зарыл болгондо байланыштын башка каражаттары) боюнча ички кадрлар резервинде турган адамдарга электрондук почта же факсимилдик байланыш менен бул актыны таратуу аркылуу белгиленген мөөнөттө кабарлайт жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымдайт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 21-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүлөрдү алгандан кийин эки жумуш күндүн ичинде конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты веб-сайтта жайгаштыруу жана электрондук почта боюнча таратуу жолу менен Улуттук кадрлар резервине киргизилген адамдарга кабарлайт.

Ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган жана конкурска катышууну каалаган адамдар конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат алгандан кийин беш жумуш күндүн ичинде конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арызды жана ушул Жобонун 34-пунктунда каралган документтерди беришет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Ички кадрлар резервинде турган адамдар үчүн конкурс предметтик тесттер боюнча тестирлөө этабынан башталат.

Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар үчүн:

- башкы административдик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс предметтик тесттер боюнча тестирлөө этабынан башталат.

- жогорку административдик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс аңгемелешүү этабынан башталат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында административдик бош кызмат орунду ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн узактыгы документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 25 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

Мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүү үчүн текшерүү иш-чараларын талап кылган бош административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүүнүн узактыгы 50 жумуш күнүн түзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Ачык конкурс өткөрүү
 2. Эгерде ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс болбой калса, же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбай калса, анда ачык конкурс жарыяланат.
 3. Ачык конкурс төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт:

- ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо;

- конкурска катышууну каалаган жарандардын документтерин кабыл алуу;

- конкурсту түздөн түз өткөрүү.

 1. Конкурс өткөрүү өзүнө төмөнкү этаптарды камтыйт:

- конкурска катышкан адамдардын документтерин мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга коюлган талаптарга ылайык келүү жагынан кароо;

- административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда жана аймактык бөлүмчөлөрүндө негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- аңгемелешүү.

Ачык конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар конкурстан жалпы негизде өтүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Ачык конкурс бош кызмат орду болгон учурда, эгерде ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс болбой калса, же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбай калса, анда конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын гезитинде жана веб-сайтында же башка жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында жайгаштыруу жолу менен он жумуш күнүнүн ичинде жарыяланат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги;

- бош кызмат орунунун аталышы;

- бош кызмат орунуна карата коюлган квалификациялык талаптар;

- ушул кызмат оруну үчүн кызматтык милдеттер;

- конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси;

- документтерди кабыл алуучу жайдын орду жана кабыл алуу убакыты.

Конкурс жарыялаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын сайттарында жайгаштырылган толук маалыматка сөзсүз шилтеме бар болсо, анда ушул пункттун төртүнчү жана бешинчи абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтарды киргизбестен, конкурс өткөрүү жөнүндө кыскача маалыматты гезитте жайгаштырууга уруксат берилет.

Документтер конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып он жумуш күнүнүн ичинде, бирок анда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбестен кабыл алынат.

Кулактандырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карты келбеген кошумча маалыматтар да болушу мүмкүн.

 1. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 21 жашка чыккан, ушул административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.
 2. Административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 18 жашка чыккан, ушул административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.
 3. Жарандын конкурска катышуусуна төмөнкү учурларда жол берилбейт:

- соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп табылганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими менен белгилүү мөөнөткө мамлекеттик (муниципалдык) кызматтын мамлекеттик (муниципалдык) кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылганда;

- эгерде жаран анын келечектеги кызматы жакын туугандарына (ата-энеси, жубайы, балдары, асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана атасы же энеси башка эркек жана кыз бир туугандар, чоң ата, чоң эне, таята, таяне, неберелери) түздөн-түз баш ийүүгө же бири экинчисинин көзөмөлүндө туруу менен байланышкан мамлекеттик же муниципалдык кызматчы менен жакын туугандыкта болгондо;

- административдик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга туура келбей калганда;

- керектүү документтерди тапшырбаганда;

- мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар болгондо.

 1. Административдик бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

Мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүү үчүн текшерүү иш-чараларын талап кылган бош административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө ачык конкурс өткөрүүнүн узактыгы 60 жумуш күнүн түзөт.

Эгерде мөөнөт мамлекеттик органына/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына байланышпаган жагдайлар боюнча бузулса, анда ушул Жободо белгиленген конкурстук жол-жоболорду өткөрүү мөөнөтүн сактабагандыгы мөөнөтүн бузуу болуп саналбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Документтерди кабыл алуу жана карап чыгуу
 2. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтердин топтому өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

- сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын талабы боюнча);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган учурларда ден соолук абалы жөнүндө маалымкатты.

Аңгемелешүү этабына катышууга уруксат берилген талапкерлерге мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалымкат талап кылынат.

Эгерде конкурстан өтүп, кызмат орунуна дайындалган адамда жоюлбаган соттолгондугу бар экени аныкталса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Конкурстук комиссия тарабынан конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо документтерди кабыл алуу бүткөндөн кийин үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен жүргүзүлөт.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды көрсөткөн жарандарга конкурска катышууга уруксат берилбейт.

 1. Конкурска катышууга байланыштуу чыгымдарды (конкурс өтүүчү жерге чейин келип жана кайра кеткен жол кирелерди, жашай турган жайды ижарага алууну, анда жашоону, байланыш каражаттарынын кызматын пайдаланууну) жарандар өз эсебинен төлөшөт.
 2. Берилген документтерди талдоонун негизинде конкурстук комиссия тиешелүү административдик мамлекеттик кызмат орунуна, административдик муниципалдык кызмат орунуна белгиленген квалификациялык талаптарга алардын туура келүүсү жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө катыштыруу боюнча чечим кабыл алат.

Улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган талапкерге мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүүдөн баш тарткан учурда, мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүүнү талап кылган бош административдик кызмат орунун ээлөөгө конкурска катышып жаткан талапкер конкурска катышуудан (конкурстун кайсы болбосун этабында) четтетилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү
 2. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү Тестирлөө борборунда тестирлөө түрүндө өткөрүлөт.

Тестирлөөнүн максаты - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү, ошондой эле мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш багыттарынын чөйрөсүндөгү мыйзамдарды билүүнүн жалпы деңгээлин аныктоо болуп эсептелет.

 1. Жалпы билиминин деңгээлин текшерүү негизги тесттер боюнча тестирлөө түрүндө жүргүзүлөт. Талапкерлердин кесиптик билимин жана билгичтиктерин текшерүү предметтик тесттер аркылуу бааланат.

Жетекчилердин категориясы үчүн кесиптик даярдыгын, логикалык ой жүгүртүү жөндөмүн ачып көрсөтүү максатындагы тесттер, психологиялык тесттер, менеджмент жана адам ресурстарын башкаруу боюнча тесттер колдонулушу мүмкүн.

 1. Негизги жана предметтик тесттердин суроолорунун санын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт. Негизги жана предметтик тесттер мамлекеттик жана расмий тилдерде түзүлөт.

Тесттин негизги түрү боюнча тестирлөө ички жана Улуттук кадрлар резервдерде турган адамдарды кошпогондо, конкурстун бардык катышуучулары үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Предметтик тесттер тестирлөөнүн катышуучуларынын атайын багыттагы билим деңгээлин аныктоочу суроолорду камтыйт.

Предметтик тесттер конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде жазылган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт. Предметтик тесттер мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бекитилген ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге дал келиши керек.

 1. Тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө таризделип, Тестирлөө борбору тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын өкүлүнө өткөрүп берилет.

Компьютерлик тестирлөөдөн өтүүдө 50 пайыздан кем эмесин алган талапкерлер аңгемелешүү этабына киргизилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

42 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

43 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

 1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен мамлекеттик органдар тарабынан аныкталуучу бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди полиграфта тестирлөө талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүзүүдөн мурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Талапкерлер менен аңгемелешүү
 2. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө талапкерлердин жеке жана кесиптик сапаттары жана алардын келечектеги кызматы туурасындагы түшүнүктөрү, күткөн максаттары жана жүйөлөрү аныкталат.

Талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун болжолдуу тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат, бул тизме мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун тизмесин иштеп чыгууга негиз болуп саналат.

Бир эле орундагы кызматка талапкер болгондорго бирдей (окшош) суроолор берилет. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун же административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө маселесине тиешеси бар башка жагдайларды аныктоо керек болгон учурда, башка да кошумча суроолор берилиши мүмкүн.

 1. Аңгемелешүү өткөрүү учурунда конкурстук комиссия тарабынан аңгемелешүүнү видеожазуу жана аудиожазуу жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда конкурс өткөрүүдө аңгемелешүүнүн аудиожазуусун гана жүргүзүүгө уруксат берилет.

Алыскы райондордун тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

 1. Конкурстун катышуучусунун жазуу жүзүндөгү өтүнүчү боюнча үч күндүн ичинде ага тиешелүү бөлүгү боюнча аңгемелешүүнүн видеожазуусунун же аудиожазуусунун көчүрмөсү берилет же ал катышкан аңгемелешүүнүн видеожазуусу же аудиожазуусу толук бойдон көрсөтүлөт.

Аңгемелешүүнүн видеожазуусу жана аудиожазуусу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматында үч жыл сакталышы керек.

 1. Аңгемелешүү өткөрүлгөн күнү талапкерлер эссе даярдашат. Эссе түзүүгө 30 мүнөт бөлүнөт.

Эссенин темалары (үчтөн бешке чейин):

- персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан аныкталат жана аңгемелешүү өткөрүүгө чейин бир күн мурда талапкерлерге жарыяланат;

- бош кызмат орду боюнча кызматтык милдеттерге ылайык келиши керек.

Талапкерлердин бири (алфавит боюнча тизмеде биринчи турган) кокустан тандоо ыкмасы менен эссенин темасын тандап алат.

Талапкерлер тарабынан эссе жазуунун жол-жобосун уюштуруу милдети персоналды башкаруу кызматына же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамга жүктөлөт.

Аңгемелешүүдө конкурстук комиссия талапкерлердин кесиптик билимдерин, билгичтигин жана көндүмдөрүн текшерүүнүн жыйынтыгына таянат.

Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө конкурстук комиссия талапкерлерди 20 баллдык шкала менен төмөнкү параметрлер боюнча баалайт:

- эссе;

- инсандык сапаттар;

- лидерлик сапаттар;

- кесиптик сапаттар;

- мотивация;

- логика;

- ой-пикирин ачык баяндоо жөндөмү.

Конкурстук комиссия аңгемелешүүнүн натыйжалары боюнча талапкердин баллынын суммасын параметрлердин санына бөлүү жолу менен талапкерге баа коёт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Конкурстун бардык этаптары боюнча баллды кошуу жолу менен аныкталуучу эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди конкурстук комиссия бош кызмат орунга дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын ичинен административдик кызмат орундарынын жогорку тобунун административдик мамлекеттик же муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган талапкерди комиссия бош кызмат орунга дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Комиссиянын чечими комиссиянын жыйналышына катышкан мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу боюнча кабыл алынат. Добуштардын саны бирдей болуп калса, төраганын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Комиссиянын ар бир мүчөсү эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди сунуштоого "макул" же "каршы" деген добушун гана бере алат.

Конкурстук комиссия эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди сунуш кылбоо жөнүндө чечим кабыл алса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайрадан конкурс өткөрүү чечимин кабыл алат. Мында эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди сунуштоого каршы добуш берген конкурстук комиссиянын мүчөлөрү баш тартуунун жүйөлүү себебин жазуу жүзүндө берүүгө милдеттүү, ал конкурстук комиссиянын жыйналышынын протоколуна тиркелет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 1. Эгерде талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калышса, анда конкурстук комиссия мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кайсы этностук таандыктагы, жыныстагы кызматкерлер аз болсо, ошол этностук таандыктагы, жыныстагы талапкерди сунуштайт.

Баллдын бирдей санына ээ болгон талапкерлер бир этностук таандыктагы, бир жыныстагы өкүлдөр болуп калган учурда, чечим жыйынга катышкан комиссия мүчөлөрүнүн добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

Добуштардын саны бирдей болуп калса, конкурстук комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Конкурстук комиссиянын ар бир мүчөсү өзүнүн оң добушун бир талапкерге гана бере алат, муну менен бирге "калыс" деген вариантын берүүгө тыюу салынат.

 1. Өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссиянын чечими талапкердин катышуусуз кабыл алынат. Конкурстун жыйынтыгы конкурсанттарга түздөн-түз ал аяктагандан кийин жарыяланат, ошондой эле конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссия тарабынан сунуш кылынган адамды администрациялык мамлекеттик кызмат орунга, администрациялык муниципалдык кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү укуктук акт чыккандан кийин үч жумуш күнүнүн ичинде ал тийиштүү укуктук акт мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.
 2. Конкурстук комиссиянын жыйыны анын курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп табылат.
 3. Конкурстук тандоонун натыйжасы протокол түрүндө таризделип, ага жыйынга катышкан конкурстук комиссиянын төрагасы, катчысы жана мүчөлөрү кол коюшат. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрү тарабынан конкурс өткөрүлгөн учурда протоколдун көчүрмөсү конкурстук комиссиянын катчысы тарабынан мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисине үч жумуш күнүнөн кечиктирилбестен жиберилет. Конкурстук комиссиянын катчысы протоколдун көчүрмөсүн үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет.
 4. Мамлекеттик органдын статс-катчысы, аппарат жетекчиси же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, жооптуу катчысы үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат орунга дайындоо жөнүндө сунуштама киргизүүгө жана маалыматты мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтына жайгаштырууга милдеттүү.

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсү тарабынан конкурс өткөрүүдө статс-катчы (аппарат жетекчи) протоколдун көчүрмөсүн алган күндөн тартып үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунуштаманы төмөнкүлөргө киргизет:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине - анын кадрлар номенклатурасына киргизилген бош кызмат орунга;

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисине - анын кадрлар номенклатурасына киргизилген бош кызмат орунга.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө конкурс өткөрүүдө сунуш киргизүүнүн жана маалыматты веб-сайтта жайгаштыруунун мөөнөтү жети жумуш күнүн түзөт.

Мамлекеттик органдын статс-катчысынын, аппарат жетекчисинин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисинин, жооптуу катчысынын кызмат орду бош болгон учурда конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат орунга дайындоо жөнүндө сунуштама конкурстук комиссиянын төрагасы тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен киргизилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн) жетекчиси үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстан өткөн адамды кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү акт чыгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Республикалык маанидеги шаардын, райондун чек арасынын чегинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөөгө өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкер жөнүндө маалыматты, макулдашуу үчүн, республикалык маанидеги шаардын мэрине, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысына - райондун акимине бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен жиберет.
 2. Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болгондугу же макул болбогондугу жөнүндө чечимин жазуу жүзүндө мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине) эки жумуш күнүнүн ичинде жиберет.

Республикалык маанидеги шаардын мэринен, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысынан - райондун акиминен конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макулдук алгандан кийин мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине аны дайындоо жөнүндө сунуштама киргизет.

Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болбогон учурда тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси чечим кабыл алуу үчүн 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине кайрылат. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри 10 жумуш күнүнүн ичинде акыркы чечимди кабыл алат.

 1. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузуу фактылары аныкталган учурда гана сунушталган талапкерди колдобой коюшу мүмкүн.
 2. Эгерде ачык конкурс өткөрүүнүн натыйжасында талапкерлер керектүү босоголук маанисине жетпей калса, же мындан аркы катышуудан же дайындоодон баш тарткан учурда, же болбосо конкурсту өткөрүүнүн жүрүшүндө конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузуу фактылары аныкталган учурда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайрадан конкурс өткөрүү жөнүндө чечимин кабыл алат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө жана аңгемелешүүдө конкурстун жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы санынын 70 пайызынан кем эмес балл алган, бирок бош кызмат орунга дайындоого сунуш кылынбаган талапкерлер конкурстук комиссия тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички резервине киргизүүгө сунушталат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү
 2. Биринчи жолу кызматка кирип жаткан кызматчынын кесипкөй сапаттарын текшерүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акысын төлөп берүү менен үч айлык сыноо мөөнөтү менен аны кызмат ордуна дайындайт. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жөндөмсүз мезгили жана жүйөлүү себептер боюнча кызматчы жумушта болбогон мезгил кирбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Конкурстук комиссиянын сунуштамасы боюнча үч айлык сыноо мөөнөтү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан мамлекеттик же муниципалдык кызматта эмгек стажысы бар адамдар үчүн белгилениши мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Сыноо мөөнөтү аяктаганда мыйзамда белгиленген тартипте кызматчынын ишине баа берилет, ошонун негизинде анын ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу жөнүндө чечим кабыл алынат. Эгерде баалоонун натыйжасы канааттандыраарлык эмес деп таанылса, анда кызматчы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен кызматтан бошотулат.
 2. Кызматчынын ишин кийинки баалоо жалпы негиздерде жүргүзүлөт.
 3. Сыноо мөөнөтү өтүп жаткан мезгилде кызмат ордун ээлеген кызматчыга "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонулушу жайылтылат.
 4. Конкурс өткөрүүгө байланышкан талаштарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган карайт.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен макул болбогон учурда талаш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

 1. Кызматка көтөрүлүү жана ротациялоо иретинде бош кызмат орунду ээлөө
 2. Бош кызмат оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна кызматка көтөрүлүү иретинде дайындоого укуктуу.

Кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жаңы кызмат ордун ээлөөдө эске алынат жана артыкчылыктуу болуп саналат.

Кызматчынын тартиптик жазасы бар болсо, кызматка көтөрүлүү иретинде кызмат ордунан жогорулашы мүмкүн эмес.

 1. Эгерде кызматка көтөрүлүүгө талапкер болгон адамдар же ички жана Улуттук кадрлар резервдеринен тартылган адамдар кызмат ордуна дайындалбай калышса, анда бош кызмат орунду өзүнчө жобо менен жөнгө салынган ротациялоо иретинде ээлөөгө уруксат берилет.