Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Кадрлардын улуттук резерви

 

сынак  жарыяланган дата

Мамлекеттик/муниципалдык кызматтын аты

бош орундун аты

административдик кызматтын тобу

Квалификациалык талаптар

(билими боюнча)

15.01.2020 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти

Административдик башкармалыгынын башчысы башкы

Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

тел: 65-20-54

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы  башкы  

Кесиптик билиминин деңгээли: кайсы тармакта болбосун жогорку кесиптик билими

тел: 68-18-37

14.01.2020

Пригород айыл өкмөтү

Башчынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим

13.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин
алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиги

Директордун орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: табият таануу жана техникалык илимдери: техносфералык коопсуздук, жаратылыш жайгаштыруу жана гидрометеорология, электроэнергетика жана электротехника, юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу, менеджмент, эл аралык кызматташтык боюнча, эл аралык мамилелер жана мамлекеттик башкаруу, электротехника, радиотехника жана байланыш, автоматташтыруу жана башкаруу, менеджменти эсептөө техникасы жана информациялык система жана технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу.

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти


Укуктук камсыздоо, лицензиялык контролдоо жана уюштуруу иштери бөлүмүнүн башчысы;

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим берүү жаатындагы юриспруденция, эл аралык укук, журналистика, эл аралык мамилелер, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; менеджмент жана бизнес башкаруу

тел: 66-39-15, 66-06-32

08.01.2020

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 

Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти 

Пландаштыруу жана кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы; башкы Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция; экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Тогуз-торо райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы; төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Таш-Көмүр ш.жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы.

төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

26.12.2019 Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

Жер казынасын пайдалануу боюнча саясат башкармалыгынын начальниги

башкы

Кесиптик билим деңгээли: тоо-кен иши, металлургия, юриспруденция, экономика багыттары боюнча жогорку кесиптик билим.

24.12.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

пресс-катчы

башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку багыты боюнча: экономика жана башкаруу (адистиги боюнча экономика, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу), гуманитардык (адистиги боюнча юриспруденция, культурология, журналистика, жарнама жана коомчулук менен байланыш, эл аралык мамилелер, саясат таануу, тарых), техникалык, архитектура жана курулуш, айыл чарба

19.12.19 КРнын билим берүү жана илим министирлиги

Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:  жогорку педагогикалык жана гуманитардык билими

19.12.19 КРнын Финансы министирлиги

эл аралык кызматташтык башкармалыгынын эки таратуу жана көп тараптуу кызматташтык бөлүмүнүн башчысы

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли:  жогорку экономикалык, финансылык, эл аралык мамилелер жана менеджмент боюнча билими

19.12.19 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

1. Агрардык саясат жана экономикалык  болжолдоо бөлүмүнүн башчысы.

2. Пресс-катчы

башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: 

1.Жогорку айыл-чарбалык жана экономикалык.

2. жогорку: журналистика жана экономикалык

17.12.2019 Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмдүн мамлекеттик инспектору башкы Кесиптик билимдин деңгээли: мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билим
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти Ош облустук башкармалыгынын башчысы Кесиптик билиминин деңгээли: юридикалык жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Токмок ш., Чүй жана Кемин району боюнча региондор аралык башкармалыгынын начальнигинин орун басары; Кесиптик билим деңгээли: каалаган кароо боюнча жогорку билим берүү
Чаткал, Ала-Бука жана Аксы райондору боюнча региондор аралык башкармалыктын начальнигинин орун басары;
Жумгал жана Кочкор райондору боюнча региондор аралык башкармалыктын начальниги;
Ош шаары боюнча региондор аралык башкармалыктын начальнигинин орун басары.
12.16.19 КРнын тышкы иштер министирлиги статс-катчы жогорку  
12.12.2019

 

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу транспорту жана Салмак габаритти контролдоо агенттиги Талас аймактык башкармалыгынын начальниги башкы

 

Кесиптик билим деңгээли: автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү жогорку техникалык билим

КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

Методология башкармалыгынын салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билимдин деңгээли: МСК сайтында
Бишкек шаары, Түндүк жана Түштүк региондору боюнча алкоголь рынокту мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо башкармалыгынын начальниги

Балыкчы ш.боюнча МСК башкармалыгынын башчысынын орун басары

 10.10.19

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

  1. Финансы-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алууну жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы

 

  Кесиптик билим деңгээли: жогорку экономикалык билими жана мамлекеттик сатып алууну жүргүзүү боюнча сертификаты
10.10.19 

 КРнын Экономика министирлиги

 

 
  1. Начальник управления политики государственной собственности. 
  2. Заведующий отделом по работе с ЕАЭС управления координации ЕАЭС.
 

Кесиптик билим деңгээли

1. Экономика, юриспруденция; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.

2. Экономика, финансы, соода, юриспруденция; эл-аралык мамилелер, менеджмент,  мамлекеттик башкаруу.

06.12.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Мамлекеттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын ички ветеринардык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку ветеринардык билим
ВФК боюнча Ноокен райондук башкармалыгынын начальниг Кесиптик билим деңгээли: жогорку ветеринардык же агрономиялык билим
05.12.2019 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Гидрометеорология боюнча Агенттиктин финансы, бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим берүү багыттары боюнча экономика жана башкаруу,  (бухгалтердик эсеп жана аудит, менеджмент, каржы жана кредит)
Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн начальниги Кесиптик билим деңгээли: юридикалык жогорку билим
04.12.2019 Ош облусунун Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы Ош облусунун Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгынын начальнигинин орун басары башкы Кесиптик билим берүү: каалаган  боюнча жогорку билим берүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы Миграциялык саясат бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: эл аралык мамилелер, юриспруденция жаатында жогорку билим
03.12.2019 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиги Документтерди камсыздоо жана аткарууну контролдоо бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим берүүнүн деңгээли: жогорку билим: адам ресурстарын башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык жана табигый илимдер
Персоналдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы
Оперативдүү маалыматтар, аналитикалык, стратегиялык пландоо жана сандык моделдер башкармалыгынын начальниги
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Ысык-Көл биосфералык аймагынын дирекциясынын директорунун орун басары башкы Кесиптик билимдин деңгээли: Токой жана мергенчилик чарбасы, экология жана жаратылыш пайдалануу, Юриспруденция, мамлекеттик башкаруу, география тармагындагы жогорку билим
02.12.2019 Чүй облусу Ысык-Ата районундагы Милянфан айыл өкмөтү Жооптуу катчы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим
29.11.2019 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын стратегиялык пландаштыруу жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция чөйрөсүндө жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы ВФК боюнча Өзгөн райондук башкармалыгынын начальнигинин орун басары Кесиптик билим деңгээли: жогорку ветеринардык билим
28.11.2019 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Чүй облусу Сокулук районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим; айыл чарбасы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Чүй облусу Москва районундагы агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги
Талас облусу Бакай-Ата районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги
Ош облусу Кара-Кулжа районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги
Жалал-Абад облусу Ала-Бука районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги
Жалал-Абад облусу Тогуз-Торо районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы
26.11.2019 Чүй облусу Ысык-Ата району Ивановский айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн эмес

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

Басма-сөз катчысы Кесиптик билим деңгээли: журналистика; жарнама жана коомчулук менен байланыш; эл аралык мамилелер; филология; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
 25.11.19

Билим  берүү жана илим министирлиги

Жумгал райондукбилим берүү башкармалыгынын башчысы  башкы Кесиптик билим деңгээли:  жогорку педагогикалык же гуманитардык билими
22/11/19

КРнын ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  ВЕТЕРИНАРДЫК ЖАНА ФИТОСАНЫТАРДЫК  КООПСУЗДУК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК  ИНСПЕКЦИЯСЫ

-  Баткен райондук башкармалыктын начальниги;

-Сузак райондук башкармалыктын начальниги

- Түп райондук башкармалыктын начальниги

-  Кочкор райондук башкармалыктын начальниги

-  Аксы ррайондук башкармалыктын начальниги

 башкы

 

Кесиптик билим деңгээли:  жогорку ветеринардык же агрономдук билими

22/11/19

КРнын ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КООПСУЗДУК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК  ИНСПЕКЦИЯСЫ

 

 

- Талас аймактык башкармалыктын  начальниги

башкы   

 

Кесиптик билим деңгээли:  көрсөтүлгөн жок

22/11/19

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Өсүмдүктөрдүн карантини департаменти

 

-  Баткен боюнча өсүмдүктөрдү карантини башкармалыктын  начальниги

 

башкы  Кесиптик билим деңгээли:  жогорку биологиялык же агрономдук билими 
20.11.19

КРнын финансы Министирлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуу департаментиги

1.Укуктук экспертиза бөлүмүнүн башчысы  башкы Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция жана экономика, финансы боюнча жогорку кесиптик билими , же  баардык жогорку билими
19.11.19 Автомобиль, суу транспортунун жана салма-тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттиги

1. Ош аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары

 башкы

 Кесиптик билим деңгээли:  автомобиль жана транспорт тармагы боюнча  жогорку техническалык билими

18.11.19 КРнын билим берүү жана илим министирлиги

1.Лицензия жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли:  көрсөтүлгөн жок.
13.11.19 КРнын ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  МАМЛЕКЕТТИК СОТТУК-ЭКСПЕРТТИК КЫЗМАТЫ

1. финансылык-чарбылк каржылоо бөлүмүнүн башчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли:  экономика жана финансы, бухгалтердик эсеп боюнча жогорку билими
13.11.19 КРнын Чүй облусунун Аламүдүн рпайону, Пригород айыл өкмөтү.

1. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

башкы Кесиптик билим деңгээли:  жогорку билими
05.11.19 КРнын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялары башкармалыктын башчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли: маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагындагы же чектеш тармактагы жогорку техникалык билим.
05.11.19 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  МАМЛЕКЕТТИК МҮЛКТҮ БАШКАРУУ БОЮНЧА ФОНДУ

юридикалык суроолор боюнча башкармалыктын башчысы

башкы Кесиптик билим деңгээли:  көрсөтүлгөн жок
05.11.19 Бишкек шаарынын Мэриясы

1. Бишкек шаарынын Мэриясынын №12 муниципалдык аймактык башкармалыгынын начальниги.

2. Бишкек шаарынын Мэриясынын №15 муниципалдык аймактык башкармалыгынын начальниги.

башкы Кесиптик билим деңгээли:  көрсөтүлгөн жок
04.11.19 КРнын билим берүү жана илим министирлиги Ысык-Көл облусуна караштууКаракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку маданият жана искусство тармагында, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер, же 5 жыл стажы болсо жалпы билими
01.11.19 КРнын билим берүү жана илим министирлиги Ысык-Көл облусуна караштуу Тоң райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок
01.11.19 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ЖЕР РЕСУРСТАРЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИК кыймылсыз мүлк ресурстары башкармалыгынын башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок
01.11.19

Чуй областынын Аламудун районунун Таш-Дөбө  айыл өкмөтү 

жооптуу катчы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билими
31.10.19

Финансы министирлиги

Сокулук районунун башкармалыгынын башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли:  финансы же экономика  боюнча жогорку билими:
31/10/19

Чуй областынын Аламудун районунун  Арашан айыл өкмөтү 

 жооптуу катчы башкы  Кесиптик билим деңгээли:  жогорку билим
30.10.19 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы.

1. МСКнын Балыкчы шаары боюнча башкармалыгынын начальниги;

2.  МСКнын Баткен району  боюнча башкармалыгынын начальниги;

3. МСКнын Аксы району  боюнча башкармалыгынын начальниги;

4. МСКнын Маалыматтык технологиялар башкармалыгынын башчысы;

5. МСКнын Уюштуруу иштери жана контролдоо башкармалыгынын иш кагаздар менен камсыздоо жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы.

 

башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок
25.10.2019 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билимдин деңгээли:
- каалаган профилдеги жогорку билим
24.10.2019

 

 

 

Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппараты Социалдык өнүктүрүү жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли:каалаган жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Ат-Башы жана Балыкчы райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальнигинин орун басары; Кесиптик билим деңгээли: башкаруунун экономикалык, юридикалык, гуманитардык техникалык жана менеджмент жогорку билим
Араван райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы; Кесиптик билим деңгээли: башкаруунун экономикалык, юридикалык, гуманитардык техникалык жана менеджмент жогорку билим
Ички аудит бөлүмүнүн башчысы. Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономикалык, финансылык жана экономикалык жогорку билим.;
- ички аудитордун квалификациялык сертификатынын болушу.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги Финансы-экономикалык иштер жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы; башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку экономикалык, каржы жана насыя адистиги боюнча, бухгалтердик эсеп жана аудит
Персоналды башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы. Кесиптик билим деңгээли: жогорку: юридикалык, "мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу", адам ресурстарын башкаруу, техникалык, гуманитардык же менеджмент адистиги боюнча
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Органикалык айыл чарба департаменти Чүй аймактык филиалынын директору; башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим, айыл чарба багытында адистиги боюнча

Тышкы байланыштар, инвестициялар жана агрор органикалык логистика бөлүмүнүн начальниги;

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим, агрономия, агроэкология, биотехнология адистиги боюнча
Органикалык айыл чарбасын контролдоо жана сертификаттоо бөлүмүнүн начальниги. Кесиптик билим деңгээли:  агрономия, агроэкология, зоотехния, биотехнология адистиги боюнча жогорку кесиптик билим
23.10.2019 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Жалал-Абад облусунун Ноокен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы; башкы Кесиптик билим берүү: жогорку педагогикалык же гуманитардык билим берүү
Баткен облусунун Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы.
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЕАЭБ координациялоо башкармалыгынын начальниги Кесиптик билим берүү: экономика, финансы, соода; Юриспруденция; эл аралык мамилелер; менеджмент; мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим;
Соода саясаты башкармалыгынын соода саясаты жана экспортту өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы
   22.10.2019

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети  Пресс-катчы; башкы     -филология жана журналистика»; «экономика жана статистика»; «социалдык-гуманитардык илимдер»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» -багыттары боюнча жогорку кесиптик билими
Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгынын улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы;

-«инженердик-техникалык»,; «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар» «социалдык-гуманитардык илимдер» - багыттары боюнча жогорку кесиптик билими;

- окумуштуулук даражасы же наамынын болушу (мүмкүн болушунча).

Чүй облустук мамлекеттик статистика башкармалыгынын жетекчиси; 

 - «экономика жана башкаруу»; «физика-математика илимдери жана фундаменталдуу информатика»; «эсептөө техникасы жана маалыматтык технологиялар»;«юриспруденция» - багыттары боюнча жогорку кесиптик билими;

- окумуштуулук даражасы же наамынын болушу (мүмкүн болушунча).

 

 Чүй облусунун Панфилов райондук мамлекеттик статистика бөлүмүнүн жетекчиси.

КРнын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Каракол шаары, ТҮп, Ак-Суу жана Жети-Өгүз райондору боюнча региондор аралык башкармалыгынын башчысынын орун басары башкы Кесиптик билим деңгээли: көрсөтүлгөн жок.
18.10.2019 Чүй облусу Москва райондук мамлекеттик администрациясы Өнөр жай жана экономикалык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: багыттар боюнча жогорку билим экономикалык башкаруу, каржы, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Инновациялар бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим берүү деңгээли: гуманитардык жана табигый илимдер жаатындагы жогорку билим
16.10.2019 Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаарынын борбордук аппаратынын эл аралык кызматташтык жана протокол бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: Эл аралык мамилелер, экономика жана башкаруу, гуманитардык илимдер тармагындагы жогорку билим
Бишкек шаарынын мэриясынын № 4 Муниципалдык аймактык башкармалыгынын начальниги Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана башкаруу, табигый, гуманитардык жана техникалык илимдер багыттары боюнча жогорку кесиптик билим берүү
Бишкек шаарынын мэриясынын № 6 Муниципалдык аймактык башкармалыгынын начальниги
Бишкек шаарынын мэриясынын № 9 Муниципалдык аймактык башкармалыгынын начальниги
 14.10.2019  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги

статс-катчы  жогорку    

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку кесиптик билим (мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу тармагындагы билимдин бар болушу артыкчылыкка ээ).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги

статс-катчы  жогорку 
10.10.2019 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги Автомобиль жол башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билимдин деңгээли: автомобиль жолдорун, көпүрөлөрдү жана жол курулмаларын долбоорлоо, куруу жана пайдалануу жаатындагы жогорку техникалык билим берүү
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Бюджеттик саясат башкармалыгынын пландоо жана орто мөөнөттүү болжолдоо бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: экономика, финансы, мамлекеттик башкаруу же прикладдык математика чөйрөсүндө жогорку билим.
08.10.2019 Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Маданият, искусство жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башкы Кесиптик билимдин деңгээли: маданият жана искусство, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим
07.10.2019 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Пробация департаментинин директорунун орун басары; башкы Кесиптик билим деңгээли: Юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү чөйрөсүндөгү жогорку билим
Пробация департаментинин административдик башкармалыгынын начальниги; Кесиптик билим деңгээли: Юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү чөйрөсүндөгү жогорку билим
пробация департаментинин финансы-чарбалык бөлүмүнүн начальниги; Кесиптик билим деңгээли: каржы жана бухгалтердик эсеп тармагындагы жогорку билим
 Пробация департаментинин социалдык коштоо жана реабилитациялоо башкармалыгынын начальниги; Кесиптик билим деңгээли: Юриспруденция, социалдык иш, психология чөйрөлөрүндөгү жогорку билим
Пробация департаментинин Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймак аралык башкармалыгынын начальниги; Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция чөйрөсүндөгү жогорку билим
Пробация департаментинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгынын начальниги. Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция чөйрөсүндөгү жогорку билим
30.09.2019 Чүй облусуМосква районунун Петровка айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку юридикалык билим

54-89-45 Токтобекова А.

24.09.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы ВФК боюнча Кемин райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку ветеринардык билим.

23.09.2019 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  Уюштурууну камсыздоо жана иш кагаздарын жүргүзүү  бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим каалаган профилдеги
Басма-сөз катчысы Кесиптик билим деңгээли: журналистика, филологиялык жогорку билим
Мал чарба, асыл тукум иши жана илим бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: жогорку зооинженердик, айыл чарбалык билим
Азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим айыл чарбалык, технологиялык, экономикалык, юридикалык
ЕАЭБ жана БДСУ менен иштөө бөлүмүнүн башчысы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим Айыл чарба, технологиялык, экономикалык, юридикалык, эл аралык мамилелер

20.09.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы. Араван райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим; экономикалык; каржылык

18.09.2019 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Өсүмдүктөрдүн карантини департаменти Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча Баткен башкармалыгынын башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим агрономиялык, биологиялык

тел: 62-08-03  Сатыбалдиев Н. Документти кабыл алуу акыркы күнү болуп 27- сентябрь

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы ВФК боюнча Талас райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары

Кесиптик билим деңгээли: жогорку ветеринардык билим

тел: 66-17-05; 66-02-23

16.09.2019 Баткен облусу Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы Аппарат жетекчиси башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел: (03655)50468;

0777-69-21-17  Курбанов Ж.

Чүй облусу Аламүдүн районунун Ниже-Аларча айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел: 39-68-72 Эшаева Ч.Т.

Ысык-Көл облусу Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясы Аппарат жетекчиси

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел:(03943) 42828 Эсенбаева Ж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ МИГРАЦИЯ КЫЗМАТЫ Статс-катчы  жогорку

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку кесиптик билим (мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу тармагындагы билимдин бар болушу артыкчылыкка ээ).

66-01-98, 66-01-93.

13.09.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги Таш-Көмүр шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн начальниги башкы

Кесиптик билим берүү: каалаган жогорку кароо

12.09.2019 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу транспорту жана Салмак габаритти контролдоо агенттиги Башкармалыктын начальнигинин орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү жогорку техникалык билим

тел: 31-40-73  Эсенканова А.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы

Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана финансы тармагындагы жогорку билим, ошондой эле эл аралык мамилелер же менеджмент жаатындагы жогорку билим

тел62-53-13(2912)  Табалдиева  Ж.Т

11.09.2019 Жалал-Абад облусунун Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы Аппарат жетекчиси башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел:037475-06-36 Казатов М

Чүй облусу Москва районунун Садовой айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел: (03131)6-36-64; 6-35-23

Чүй облусу Кемин районунун Ак-Түз айыл өкмөтү Жооптуу катчысы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим тел: (03135)56-235
Чүй облусу Чүй районунун Кош-Коргон айыл өкмөтү Жооптуу катчысы

Квалификациялык талаптар көрсөтүлгөн жок

(тел: 0700-761-936 Саруева Г

11.09.2019 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги Экономикалык саясаттын башкы башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билим деңгээли:
- экономика, техника илимдери, менеджмент; мамлекеттик башкаруу тармагындагы жогорку билим.
Соода саясаты башкармалыгынын начальниги Кесиптик билим деңгээли:
- экономика; соода; менеджмент; мамлекеттик башкаруу; эл аралык мамилелер; Юриспруденция; техникалык; 
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү(мүмкүн болушунча).
Пресс-катчы Кесиптик билим деңгээли:
- филология; журналистика; бизнести башкаруу; мамлекеттик башкаруу тармагындагы жогорку билим
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча).
Оперативдүү экономикалык иштеп чыгуулар бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли:
- экономика, Юриспруденция жана укук тармагындагы жогорку билим;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча);
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча).
Уюштуруу-техникалык жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын маалыматтык жана техникалык камсыздоо бөлүмүнүн (IT) башчысы - маалыматтык технологиялар жаатындагы жогорку билим;
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча).
Тышкы байланыштар жана донордук жардамды координациялоо башкармалыгынын донордук жардамды координациялоо бөлүмүнүн башчысы - экономика, мамлекеттик башкаруу, эл аралык мамилелер, эл аралык укук, юриспруденция тармагындагы жогорку билим;
- чет өлкөлүк жогорку окуу жайларда алынган магистр даражасынын болушу (абзел);
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).
Инвестициялык саясат башкармалыгынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк бөлүмүнүн башчысы - экономика, финансы; мамлекеттик башкаруу; бизнести башкаруу; менеджмент; эл аралык соода тармагындагы жогорку билим; ;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча);
- илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (абзел);
- МЖӨ долбоорлорун ишке ашыруу боюнча тажрыйба;
Евразиялык экономикалык биримдигин (ЕАЭБ) координациялоо башкармалыгынын интеграцияны өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы жогорку билим экономика, финансы; соода; эл аралык мамилелер; Юриспруденция; менеджмент; мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).
Салык саясаты башкармалыгынын салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономика, Юриспруденция жана укук коргоо тармагындагы жогорку билим;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча);
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча
Бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын бажы саясаты жана тарифтик жөнгө салуу бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономика, юриспруденция, менеджмент, мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим; техникалык;
- персоналды башкаруу, стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).
Региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын Региондорду өнүктүрүү саясаты бөлүмүнүн башчысы

Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономика чөйрөсүндөгү жогорку билим; мамлекеттик башкаруу;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).

тел: 62-05-35) доб. (+187) Бекишева А.Б

    Кесиптик билим берүү деңгээли: шаар куруу жана архитектура, жерге жайгаштыруу, юриспруденция тармагындагы жер мамилелери чөйрөсүндө жогорку билим
Бишкек шаарынын Свердлов райондук билим берүү борборунун директору

Кесиптик билим берүү деңгээли: педагогика, гуманитардык илимдер, Экономика жана башкаруу жаатындагы жогорку билим

тел: 61-08-29 Курманова Г.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Биологиялык түрлөрдү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим берүү жаатында экология жана жаратылышты пайдалануу, биология, зоологии жана мамлекеттик башкаруунун, токой, аңчылык жана балык чарба

тел: 54-50-89 Кубатова А.

 05.09.2019  ветеринардык жана фитосанитардык  безопасности при Правительстве Кыргызской Рыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Токтогул  райондук башкармалыгынын башчысы башкы  жогорку ветеринардык же  агрономдук билими
04.09.2019 КРнын Өкмөтүнүн Мамлекеттик салык кызматы

1. МСКнын Токтогул району боюнча башкармалыгынын начальниги.

2. МСКнын салык карызын өндүрүү жана контролдоо бөлүмүнүн начальниги.

3. МСКнын Баткен шаары боюнча башкармалыгынын начальниги.

башкы

көрсөтүлгөн жок

611485, Нуржамал Мукашевна, Зарина

04.09.2019 КРнын Өкмөтүнүн КРнын Баткен облусундагы ыйгарым укутуу өкүлүнүн аппараты

1. уюштуруу инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы.

2. региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы.

башкы

көрсөтүлгөн жок

 

тел.(3622) 5-00-01

04.09.2019 КРнын Өкмөтүнүн Мамэкотэхинспекциясы

1. Айдаркен, Кызыл-Кия шаарлары, Кадамжайл району боюнча региондор аралык башкармалыгынын бөлүм башчысы.

башкы

көрсөтүлгөн жок

тел.:54-31-04 Нурмухамбетова Г.

 

 

 

   

 

УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ 2018 -ЖЫЛЫ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (август айына)

 

 

 

 

 Жогорку кызмат орундарына:

 

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

Квалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы квалификациясын чет өлкөдө жогорулатуу
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени, дипломатиялык рангы, аскердик наамы,  илимий даражасы Телефон номерлери e-mail жын иш стажы каалаган кызматы                                                    
1 Аккозиев Алмаз Байитович 15.03.1975ж./Ош ш., Ош обл 2. Жогорку, 2005-ж., КГЮА, юриспруденция Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Түштүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси англис -А1 КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын  Ардак грамотасы, 2008ж. Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспектору (03222) 7-54-58
 (моб) (0553) 62-12-70
almaz_akkoziev@mail.ru   эркек 12 жыл, 3 ай КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде жана Миграция кызматында статс-катчы   эң мыкты КНР, 2014
2 Атабекова Нургуль Каримовна 20.01.1973ж./ Ош ш., Ош обл 1. Жогорку, 1995-ж., ОшУУ, роман-герман филология факультети, 2. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, юриспруденция КР ЖАК Коомдук жана гуманитардык илимдердин аттестациялык бөлүмүнүн башкы окумуштуу катчысы англис -А2 •  КРнын Жогорку Кенешинин Ардак грамотасы(2017).
• КРнын Били берүүнүн отличниги (2010 г.)
•МЮАнын  Диплому  «Лучший преподаватель года» (2013 г.).
• КРнын Жогорку Кенешинин алкышы  (2011г.).
• Улуттук тил комиссиясынын Ардак грамотасы (2011г.)
2010-ж. юридика илиминин кандидаты
2001-ж. филолология илиминин кандидаты
Доцент ДА №001395 21.02.2013(укук тануу)
Доцент ДЦ №001118 7.06.2007 (тил таануу)
Мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеӊешчиси
0557 387238 nur-aika@mail.ru аял МК-4 жыл, жалпы-30 ж. КР ЖАКтын төрагасынын  орун басары Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты  
 3 Баатырканова Венера Темирбековна 04.08.1984ж./ Нарын ш., Нарын обл.  1.Жогорку, 2006-ж., Нарын мамлекеттик университети, Англис тили жана адабияты  Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис  Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис  англис -С1 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана жаштар министрлиги тарабынан «Ардак грамота» жок 0772 848848 vbaatyrkanova@mail.ru аял 6 жыл, 5 ай, статс-катчы, Миграция кызматында бөлүм башчы Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. баалоо болгон жок  
4 Бопушева Жылдыз Жоробековна 03.04.1976ж./Бишкек ш. 1. Жогорку, 2006-ж., КГЮА, юриспруденция;    2. Жогорку-магистр, 2014-ж., АГУПКР, персоналды башкаруу       3. Жогорку, 1996-ж., КГНУ, роман-германдык филология КРӨ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги,  Укуктук экспертиза жана персоналды башкаруу бөлүмүнүн башчысы англис - А2, немис - А2 КР Өкмөтүнүн Ардак грамотасы (2009-ж.),
Өкмөт башчынын атынан ыраазычылык кат (2016-ж.)
Улуттук олимпиадалык комитетинин Ардак грамотасы (2017-ж),
«Мамлекеттик кызматтын отличниги» төш белгиси(2017-ж),
КР дене тарбиясынын отличниги (2007-ж),
КРӨ караштуу Жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин Ардак грамотасы (2006-ж).
Мамлекеттик кызматтын 2- класстагы кеӊешчиси 0772 929205, 0312 325298 jica_10@mail.ru аял 15 жыл, 10 ай КРӨ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинде статс-катчы   мыкты Япония, 2016
 5 Кожошева Нуржан Мухтаровна 09.09.1986ж./Кара-Суу ш., Ош обл. Жогорку, 2007-ж., КРСУ, Юриспруденция Саясатты өнүктүрүү институту ЖӨБОнун кызыкчылыктарын улуттук деңгээлде укуктук колдоо боюнча консультанты англис - В2 Ведомстволук сыйлыктар 1. Юстициянын 2 класстагы кеңешчиси
2. Юридика илимдеринин кандидаты
0770 707709 nurjan09@mail.ru аял 7 жыл, 4 ай,20 күн Статс-катчы (стажы жетпейт) Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. баалоо болгон жок КНР, 2019
6 Разаматова Рано Джумоваевна 25.05.1978 ж./Бишкек ш. 1.   Орто-кесиптик, 1994, Тил жана маданият борбору, англис тили; 2. Жогорку, 2002-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, бажы иши; 3. Жогорку, 2012-ж., КРСУ, юриспруденция Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төраганын кеңешчиси англис - В1, кыргыз- А2 жок Муниципалдык кызматынын 1-класстагы инспектору 0555 992006, 0776 502653; 0312 660280 agency-rano@mail.ru аял 13 жыл, 10 ай баардак жогорку кызматтарга.Ички конкурстун негизинде УКР катары Бишкек ш. Мэриясынын алдындагы Шаарды өнүктүрүү агентствосунда директорболду, бирок кайра бошоду.УКРдин башкы кызматынан чыгарылды. Бирок жогорку кызматта УКРде турат   баалоо болгон жок КНР, 2019
7 Темиров Данияр Болотович 16.05.1987 ж./Бишкек ш. 1.  Магистр, 2016-ж., АГУПКР, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы аймактык өкүлчүлүктүн башчысы  англис – В1 жок  Финансы полициянын капитаны      эркек 6 жыл, 11 ай Президенттин, Өкмөттүн аппаратында башкы жана жогорку кызматтар   баалоо болгон жок КНР, 2018

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

     
8 Курамаев Байкадам Курамаевич 16.05.1972 ж., с.Байкадам, Казахстан 1. Жогорку, 1995-ж., Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, экономист                                       2. Жогорку, 2004-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы англис - В1 2003-ж., Кыргыздардын экинчи эл аралык курултайын ийгиликтүү ишке ашыруу жөнүндөгү Өкмөттүн жана ТИМдин сыйлыктары, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министирлигинин Ардак грамотасы, ТИМдин түзүлгөндүгүнө 75 жылдыгына арналган юбилейдик медалы. 1. Мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.
2. Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеңешчи, дипломатиянын 2 класстын II катчысы
550 647 776 baikadam@mail.ru эркек 16 жыл КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде, Тышкы иштер министирлигинде статс-катчы, министр жана анын орун басары.
2. Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси. 3. Эл аралык проектилерде мекемелерде жетекчи.                  Статс-катчылыкка көп долу катышып маектен өтпөй калган.
  мыкты КНР, 2018
9 Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич 11.04.1982 ж./ Бишкек ш. 1.             Жогорку, 2004-ж., КГУСТА, Эл аралык экономика;  Экономика министрлиги Инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы англис - С1 жок 1. Мамлекеттик жарандык кызматтын  3 класстагы инспектору
2. Экономических илимдеринин кандидаты.
0552 352779 pppconsultant7@gmail.com эркек 9 жыл, 5 ай Калкты тартуу агенттигинде директордун орун басары.2019 -жылдын февралынан баштап ачык конкурстун негизинде  Экономика министрлиги, Инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келе жатат.    баалоо болгон жок КНР, 2018
10 Тарбинский Олег Станиславович 18.04.1959 ж./Бишкек ш. Жогорку, 1981-ж., Ленин Комсомолу ат. ЖАнын инженерлердин Ригадагы Кызыл Туу институту, аба транспортунун экономикасы жана уюштурулушу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы директордун орун басары англис - В2, италия - А1 ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 3- класстагы мамлекеттик  кеңешчиси 620 256 (раб),        300 577 (дом),      0558 217 747 (моб)     tarbinski1804@gmail.com эркек  41 жыл 10 ай,7 күн МККда эле ишти улантуу     жашы 50 дөн ашык

БАШКАРУУ БИЛИМИ

     
11 Абдубалиев Эрмек Юсупжанович 23.01.1981 ж./Пржевальск ш., Ысык-Көл обл. 1/Жогорку-магистр, 2013-ж., АГУПКР, менеджмент  2. Жогорку, 2003-ж., ОшТУ, Электр системалары жана түйүндөрү Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети  энергиянын кайра жаңылануучу булактарын өнүктүрүү жана энергияны сактоо бөлүмүнүн башчысы  англис - С1 КР Өкмөтүнүн Алкышы 2017-ж. жок 0557041688 erk_kg@yahoo.com эркек 14жыл Экономика министирлигинде, КРнын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинде, КРнын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянда жогорку жана башкы кызматтарда.   баалоо болгон жок Японияды JDS програм. Боюнча окууда
12 Акматов Аслан Абдыбекович 28.05.1975 ж.Кара-Балта ш., Чүй обл. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, менеджмент «Эркетай» ЖЧК директордун орун басары англис -А2 жок Муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси 0550 750011 aslanabdybek@gmail.com
эркек 5 жыл, 6 ай, 7 күн  Кара-Балта шаарынын мэри жана статс-катчы Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. баалоо болгон жок  
13 Бейшембаев Талант Акималыевич 29.02.1984 ж./ Бишкек ш. 1. Жогорку, 2015-ж., МУЯ (Япония), мамбашкаруу, 2.Жогорку, 2008-ж., КРСУ, политология, 3. Жогорку, 2007-ж., АГУПКР, менеджмент, 4. Жогорку-бакалавр, 2005-ж., КРСУ, политология  КР ӨЭЖМК  талдоо жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы  Англис-С1 КР ӨЭЖМКнүн Ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору 0779 290 290    0559 290 290 tbeishembaev@gmail.com эркек 11 жыл, 7 ай статс-катчы Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты КНР, 2018
14 Ниясалиев Маратбек Анарбекович 24.03.1980 ж./Көпүрө-Базар а. Талас обл. 1.        Жогорку, 2002-ж., К.Карасаев ат. БГУ, политология                            2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу Талас райондук мамлекеттик администрациясы аппарат жетекчиси  англис - А1, немис тили - А1 2010 г. Ардак грамота мэрии г. Талас                                                                 2011 г. Ардак грамота Таласской областной государственной администрации.
2012 г. КР Президентинин алдындагы Улуттук тил комиссиясынын Диплому.
2012 г. Ардак грамота
  0773242124, 0708642383, 0342258496 nmarat80@gmail.com эркек 7 жыл 3 ай Губернатор,  анын орун басары, райондун  акими, статс-катчы,    баалоо болгон жок КНР, 2018
15 Нурматов Маматкасым Айтмамотович 27.01.1978 ж./Кызыл-Булак а., Кадамжай р., Баткен обл. 1.                  Жогорку, 2000-ж., Кыргыз улуттук университети, физика Кадамжай МРА экс-аппарат жетекчи - жок Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси 0778967575 rfsim7878@mail.ru эркек 9 жыл 2 ай 1.КРнын Президентинин алдындагы Иш башкармалыгында, Өкмөттө, бардык кызматтарда.
2. Министерстволордо башкы жана жогорку кызматтарда. 3.Райондук администрациларда -саясий, башкы кызматтарда.
  баалоо болгон жок КНР, 2019
16 Сурапова Клара Эшалиевна 08.03.1976 ж./Токтогул ш., Жалал-Абад обл. 1. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, айлана чөйрөнү коргоо.2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу 3. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академиясы, агроэкология КР ӨКМнин  Кадр башкармалыгы, Персоналдар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси - жок Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси 0770 54 17 17  klara-1976@mail.ru аял 11 жыл, 3 ай Бишкек жана Ош ш. мамлекеттик органдарда башкы жана жогорку кызматтарда.   мыкты КНР, 2018

БАШКА БИЛИМИ

     
17 Айдарбекова Масуда Апсаматбековна 12.12.1977 ж./Кош-Дөбө а. Аксы р, Жалал-Абад обл Жогорку, 2000-ж., КУУ, тарых Ош ш. Мэриясы Башкы адис англис -А2, өзбек - А1 жок Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору 0554 600505 Aidarbekova12@mail.ru аял 10 жыл Ош ш.Мэриясында башкы кызматта   эң мыкты КНР, 2018
18 Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович 23.01.1973 ж./Акман с., Базар-Коргон р., Жалал-Абад обл. Жогорку, 1996-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, журналистика Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы МКК, Борбордук аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси англис - А2 Ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси 777 381 574 m.omurzakov@mail.ru эркек 10 жыл статс-катчы   мыкты Корея, 2018

БАШКЫ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА:

     
Ф.А.А. Туулган күнү Билими   2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы Ээлеген кызмат оруну Кайсы чет тилдерди билет Телефон номерлери e-mail жын иш стажы каалаган кызматы                                                     Квалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы квалификациясын чет өлкөдө жогорулатуу
(бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)   мамлекеттик/ муниципалдык кызматта адис-тиги боюнча            

ЮРИДИКАЛЫК БИЛИМИ

     
1 Кубанычбеков Жоомартбек 12.05.1984 ж./Жаңы-Жол а., Аксы р., Жалал-Абад обл. 1. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, Юриспруденция 2. Магистр, 2012-ж., АГУПР, Менеджмент 3. Магистр, 2015-ж., МИДин Академиясы, эл аралык мамилелер КР Өкмөт Аппараты ЕАЭС иштери боюнча бөлүмүнүн эксперти   Бажы кызматынын медалы «За укрепление таможенного сотрудничества»,
Кыргызпатенттин Ардак  грамотасы
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси 0555 757977 eaes2016@mail.ru эркек 5 жыл, 6 ай, 24 күн Райондун акими,  мамлекеттик органдарда бөлүм башчы   баалоо болгон жок КНР, 2017

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

     
2 Аманова Жазгуль Абдыкадыровна 01.01.1978 ж. Ош ш., Ош обл. 1.Бакалавр, 1999-ж., ЖАГУ, Экономика,2. Жогорку, 2000-ж., ЖАГУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит  КР ФМ мамлекеттик секторунун чыгымдарын пландаштыруу башкармалыгы Борбордук казынанын отчетторду консолидациялоо бөлүмүнүн башчысы   ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору 773 035 632 j.amanova@minfin.kg аял 17 жыл, 12 ай Финансы министирлигинде бөлүм башчы.2019-ж. Июль айынан баштап мамлекеттик секторунун чыгымдарын пландаштыруу башкармалыгы, Борбордук казынанын отчетторду консолидациялоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштей. Ички резер аркылуу дайындалды.    мыкты КНР, 2018, Автрия
3 Бахавадинов Эрмек Ибрагимович 06.01.1978 ж, /с.Арка, Лейлек р., Баткен  обл. 1. Жогорку, 1999-ж., Кыргыз агрардык академия, менеджмент                               2. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академия, экономика жана агрардык өндүрүштү башкаруу              3. Магистр, 2015-ж., Азия-Тынч океан Университети, Япония, эл аралык кызматташтык (кичи трансчек аралык дарыяларды башкаруу боюнча)                                                 4. Жогорку, 2019-ж., Коомдук илимдер институту, Орусия Федерациясы, юриспруденция     Лейлек РМА аппарат жетекчиси англис - В2, узбек – В2, тажик - В1, япон - В1 Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Кадр Кызматынын Ардак Грамоталары, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин алкыш каты; Мамлекеттик кызматынын 1-класстагы кеңешчиси. 0770 15 73 20 ermekov05@mail.ru эркек 13 жыл, 8 ай 1. Саясий кызмат.
2. өзгөчо дайындалчу кызматтарда.
3. Региондор аралык, ругиондук башкармалыктардын жетекчиси. 4. Эсептөө  палатасында мамлекеттик инспектор.
5. Тышкы иштер министирлигинде Өкүлчүлүктүн башчысы, анын орун басары. 6.  2019-жылдан бери жогорку кызматта Улуттук кадрлр рзервинде турат
Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты КНР, 2018

БАШКАРУУ БИЛИМИ

     
4 Иманалиева Жанара Жекшенбековна 08.09.1973 ж./Ат-Башы р., Нарын обл. КРнын Президентинин алдындагы башкаруу Академиясы, Магистратура, 2011ж. 1998, К.Карасаев атындагы БГУ, Кыргыз тили жана адабияты.                                      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы МКК, уюштуруу жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси англис - В1 Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак  грамотасы, (2010-ж.),  Мамлекеттик кызматтын отличниги (2015-ж.),               КР министирликтеринин Ардак грамоталары                                                                          Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеӊешчиси 0555 290890, 0509 290890 janara8@mail.ru аял 25 жыл 1. КРнын Президентинин аппаратында- эксперт, сектор башчы, бөлүмдүн орун басары.  2. Ири ишканаларда, эл аралык проектерде координатор, консультант.3.ММКда, Тышкы иштер министирлигинде бөлүм башчы, статс-катчы, орун басар.4.Борбордук органдарда аппарат жетекчи. Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты  
5 Келсинбек кызы Кереметкан 25.01.1977 ж./Маданият а., Бакай-Ата р., Талас обл. 1. Жогорку, 1999-ж., БГУ, Кыргыз тили жана адабияты, 2. Жогорку, 2001-ж., БГУ, Социалдык иш.3. Магистр, 2012-ж., Йокогама улуттук университети, мамбашкаруу Акыйкатчынын Аппараты персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн башчысы англис - С1, япон - В1, түрк - В1, казак - С1 жок Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеӊешчиси 0312 663268, 0551 888 289 keremetk@gmail.com аял 16 жыл, 6 ай Президенттин жана Жогорку Кенештин аппаратында бөлүм башчы. баалоо болгон жок 3 айдан ашык 2018-ж.Канадада окуду
6 Мурсабекова Индира Муратбековна 30.06.1981 ж./Бишкек ш. 1. Жогорку, 2004, БГУ, Политология;                                   2. Жогорку -магистр, 2016, АГУПКР, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу Экономика министрлиги Банкроттук жана баалоо ишмердиги саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси англис тили - В2 Крнын Экономика министирлигинин Ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору 0550 544411 indira.gov.kg@mail.ru аял 6 жыл, 5 ай Экономика министирлигинде башкы кызматтарда. Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты  
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ 2019 -ЖЫЛЫ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

 

 

 

 

       

жогорку кызматка

                         
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени Телефон номерлери e-mail жынысы иш стажы каалаган кызматы      

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

     
1 Абжанбеков Айтемир Эркинович 02.07.1963ж./Каракол ш.,Ысык-көл обл. 2005ж.КМЮА, Факультет: укук таануу Адистиги: юриспруденция
Квалификациялык даражасы: юрист, 1986ж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институту. Агрономия факультети
Адистиги: агрономия
Квалификациялык даражасы: окумуштуу-агроном
«Кыргызстандагы картошканын зыякечтерине каршы күрөш боюнча изилдөөлөр» эл аралык долбоору 10.07.2016ж.-азыркы убакытка чейин  Катышуучу, юридикалык маселелер боюнча кеӊешчи Кыргыз, орус кадимкидей.
Немис тилин сөздүк менен котором
КР Финансы рыногунун отличниги; КР Финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл мамлекеттик кызматынын Ардак Грамоталары; КР Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын Ардык Грамоталары; КР Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак Грамотасы Мамлекеттик кызматтын 1 класстагы кеӊешчиси 0555900289 aitemir@rambler.ru эркек 10 ж. статс-катчы, финансыга тиешелүү органдын жетекчисинин орун басары   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  
2 Баетов Аяз Батыркулович 20.12.1984ж./Бишкек ш. Кыргыз Улуттук Университети:
• 2006 – специалист (юриспруденция)
• 2009 – Юридикалык илимдердин кандидаты
• 2015 – Юридикалык илимдердин доктору
Кыргыз Республикасынын Окмотунун Соттук Окулчулук Борбору директор  Кыргыз, Орус, Англи тилдери жок 1 класстагы юрист 553 014 140 baetov.a@gmail.com эркек 10 жыл, 5 ай чечим кабыл ала элек, жетекчи кайсы кызмат сунуштаса   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  
3 Бакаев Азат Джумгалбекович 03.10.1988ж./ Нарын ш., Нарын обл. 2210-ж.КМЮА, Адвокатура жана юстиция факультети;
Юриспруденция адистиги;
2007-ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы;
Жогорку колледж факультети;
Укуктаануу адистиги.
КР Жогорку Кеңешинин Аппараты КР Жогорку Кеңеши Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Регламент боюнча комитетинин бөлүмүнүн секторунун башчысы Мамлекеттик жана расмий тилдери 2016-2017-жж. Эки жолу КР Премьер-министринин атынан алкышы. КР Өкмөтүнүн Аппаратынын, КР Юстиция министрлигинин, КР Финансы министрлигинин, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын, КР Өкмөтүнө карашту Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттигинин Ардак грамоталары 3-класстагы юстициянын кеңешчиси, 3-класстагы мамлекеттик жарандык кызматынын кеңешчиси 0550-19-09-06; bakaev_aj@mail.ru. эркек 8 жыл, 6 ай  аппарат жетекчиси, жогорку кызмат, келечекте статс-катчы   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  
4 Кийизбаева Жазгуль Ильичевна 24 март 1980ж./Бишкек ш. Жогорку
2003-2005 ж. КР Президентинин алдындыгы Башкаруу Академиясы мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык башкаруу боюнча магистердик программасынын угуучусу магистр МРА
Кыргыз Республикасынын Ж.Баласагын атындагы Улуттук Университети  юридикалык факультет юрист кесиби боюча адис
Биринчи Май райондук ЖААК 12 июль 2018 жылдан азыркы күндгө чейин  бөлүмү башчы Кыргыз тили - эркин, орус тили -  эркин,  англис тили - ооз эки  Мамлекеттик кызматтын отличниги Мамлекеттик жарандык кызматынын 3 класстагы Кенешчиси 557905676; 0708 700000 j.beishekeeva@mail.ru  аял   статс-катчы   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

     
5 Азарбеков Аскат Нарынбекович 22.12.1990 ж./Каракол ш.,Ысык-Көл обл. 2016ж.-  КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты – саясий илимдер жаатында.2016ж. ККРнын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын магистри– мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жаатында., 2013ж. И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети – машина куруу факультети,2009ж. НИСИ,  Экономика факультети КРӨ караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги  Жарнама, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, акниет эмес атаандаштык жана эл аралык кызматташтык башкармалыктын  башкы адиси Мамлекеттик тил, рассмий тил  КРӨ караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жана Экономика министирлигинин Ардак грамоталары Мл.инспектор гос.службы (996-708) 004499, azarbekov.antimonopoliya@mail.ru эркек ГС и МС-5 лет жогорку жана башкы кызматтар, аппарат жетекчиси   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  
6 Ширин Токташ 15.01.1979-ж./Бишкек ш.
Бишкек шаары
2018-жж- Япониянын эл аралык  университети, Эл аралык мамилелер, мамлекеттик башкаруу факультети, 2014-жж.-КР                    Мамлекеттик башкаруу адистиги
Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу    
Академиясы,: персоналды башкаруу, магистратура, 2012-жж. -КР ТИМ караштуу Дипломатиялык Академиясы, Факультет: Эл аралык мамилелер, адистик: эл аралык  мамилелер тармагындагы адис,2001-жж-   Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Факультет: Экономика,  адистик: Финансы жана кредит.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 06.08.2012дан азыркыга чейин финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмүнүн башчы Англис тили, орус тили (эң мыкты), кыргыз тили-орто, "Финансылык-экономикалык ишмердигинин отличниги" төш белгиси;
"КР мамлекеттик кызматынын отличниги" төш белгиси;
КРнын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин Ардак  грамотасы; КРнын Эсептөө палатасынын Ардак грамотасы.
КРнын Финансы министирлигинин Ардак грамотасы
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси 0555797001 s_toktash@list.ru аял 15 ж. статс-катчы, борбордук органдарда аппарат жетекчи   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет в КНР, 2015г.
7 Токтогул Рысбек 12.03.1978ж./ Бишкек ш. 1995-2000ж. КРСУ , экономика фаультети, Абердин университети, Улуу Британия, экономикалык фак.  ААК "Керемет" банкы 2018 ж. Азыркыга чейин "Керемет" ААКнун улук кеңешчиси Англис тили, орус тили, кыргыз тили-(эң мыкты) "отличник бухгалтерского учета и аудита" төшбелгиси,  Центерры Голд Инктин Алтын сыйлыгы    0772322884, 343625 rysbekt@gmail.com эркек 15 жыл  министирдин орун басары , финансы тармагындагы органдардын жетекчилеринин орун басары   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  
8 Бахавадинов Эрмек Ибрагимович 06.01.1978ж./Арка-2 а., Лейлек р. Баткен обл. 1. 1999-жыл, Кыргыз Агрардык Академиясы, Агробизнес факультети, “Менеджмент” адистиги; 2. 2001-жылы Кыргыз Агрардык Академиясы, Экономика факультети, “Агрардык өндүрүштүн экономикасы жана башкаруу” адистиги; 3. Азия-тынч океан Ритцумейкан университети, Япония. Азия-Тынч океан изилдөөлөр факультети, Эл аралык мамилелер адистиги; 4. Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Социалдык илимдер институту, Юриспруденция факультети,  юриспруденция” адистиги;  Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы  2012-жыл апрелден бүгүнкү күндө аппараттын жетекчиси Кыргыз, орус, англис, озбек, таджик.; Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Кадр Кызматынын Ардак Грамоталары, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин алкыш каты; Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын 1-класстагы кеңешчиси. 0770 15 73 20 ermekov05@mail.ru эркек 13 жыл 8 ай 1. Саясий кызмат.
2. өзгөчо дайындалчу кызматтарда.
3. Региондор аралык, ругиондук башкармалыктардын жетекчиси.
4. Эсептөө  палатасында мамлекеттик инспектор.
5. Тышкы иштер министирлигинде Өкүлчүлүктүн башчысы, анын орун басары.
6.  2018-жылдан бери башкы кызматта Улуттук кадрлр рзервинде турат
  2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  

БАШКАРУУ БИЛИМИ

     
9 Джумадылов Санжарбек Кадырович 04.05.1972 ж./Теплоключенка а., Ак-Суу р., Ысык-Көл обл.
Иссык-Кульская область
1. 1999-жыл, КРнын  Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы,
Мамлекеттик башкаруу факультети; Мамлекеттик башкаруу адистиги; "Менеджмент" багыты боюнча «Магистр» квалификациялык академиялык даражасы ыйгарылган. 2. 1994-жыл, Кыргыз архитектура курулуш институту; Инженердик - курулуш факультети; "Суу байлыгын коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу, суу жабдуу жана каналдаштуруу» адистиги; «Инженер-куруучу» ыйгарылган квалификациясы.
ЕККУнун "Кыргызстандын азыркы шарттарында жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздүк ыйгарым укуктарын талдоо" долбоору»  2019 -жылдын май айынан октябрь аыйна чейин -консультант. Азыркы учурда иштебейт. Кыргыз, орус, англис Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин Ардак грамотасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын 2-класстагы кеңешчиси 996 772 67 61 06 sanjarbek.djumadylov@gmail.com эркек 17 жыл статс-катчы (көп жолу катышып өтпөй калган)   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  
10 Алышбаев Медер Бозумович 13.01.1972 ж./Ош ш., Ош облусу 2009 - КР Президентинин алдындагы Башкаруу академиясы, “Мамлекеттик башкаруу”, магистр.
1999 – Ысык-Көл мамлекеттик университети, “Экология жана жаратылышты пайдалануу”
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы аналитика бөлүмүнүн башчысы Кыргыз, орус "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги" төш белгиси, КР Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, КР профсоюздарынын Борбордук комитетинин Ардак грамотасы.  Мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеңешчиси 63-87-90, 0550-19-09-06;
meder.kr5@mail.ru
эркек 13 ж. Президенттин Аппаратында бардык жогорку, башкы кызматтар,жетекчинин орун басары, статс-катчы   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет КНР, 2015г.
11 Хусаинова Мехрибон Аблезовна 27.12.1965ж./ Бишкек ш. Бишкек гуманитардык университети – 2004ж., мамлекеттик башкаруу, ;
Кыргыз-Россия Славяндык университети – 2009ж., юриспруденция.
Экономика министирлиги персонал менен иштөө бөлүмүнүн  башчысы орус-жакшы, кыргыз- орто Маданият Министирлигинин Ардак грамотасы, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси 0770550500 husainova65@mail.ru аял 15 жыл жогорку кызматтар   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет КНР, 2012, 2013, Малайзия, Сингапур, Япония…

БАШКА БИЛИМИ

     
12 Абдысадыр уулу Азат 22.08.1979ж./ Арал а., Талас р., Талас обл. 2001-2003г.- БГУ, лингвистика, 1996-2001, БГУ, лингвистика, магистратура Президенттн Аппараты с 2013 г. -жылдан азыркыга чейин   , сектор башчысы   ведомстволук  сыйлыктар ИИМ, ПК, УИА и ММК КР МКМК 3-класстагы чени 63-85-30, 0550 azat@adm.gov.kg эркек 10 жыл, 5 ай статс-катчы   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет  

БАШКЫ кызматта

 
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени Телефон номерлери e-mail жын иш стажы каалаган кызматы                                                     Кквалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы квалификациясын чет өлкөдө жогорулатуу

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

     
1 Жанболотов Улан Кубанычбекович 10.10.1977 ж./ Жалал-Абад обл.  
Тогуз-Торо району, Казарман айылы
 
1995 – 2000 ж.
Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Юридикалык факультети
«Юриспруденция» адистиги боюнча дипломдуу адис
 Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 03.07.17 ж.баштап  азыркы учурга чейин

башкы адис
Мамлекеттик тил – А1,
Расмий тил А1,
Англис тили -  С1
Чүй областынын Аламүдүн  райондук сотунун, Аламүдүн  райондук мамлекеттик администрациясынын,
КРнын Жогорку сотунун ПУ Арадак грамоталары,
КРнын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын Ыраазычылыгы.
1-класстагы Юрист» атайын класстык чени (0772) 25-77-33,  (0502) 25-77-33 ulanzhanbolotov@mail.ru эрк 16 ж., 1 ай сот тармагындагы жетекчилик кызматтар   эң мыкты КНР, 2014
2 Касымбаев Эльзар Талантбекович 23.09.1991ж./Бишкек ш. Жогорку, 2009-2014-жылдар, Кыргыз-Россия Славян университети, юридикалык факультет,“юриспруденция” адистиги Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 06.2016 - а/у чейин башкы адис Кыргыз -А1, орус -В1, англис (сөздүк менен)  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын грамотасы, алкышы Мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору     эрк 4 жыл МККда, Президенттин аппаратында, башкы кызматтар по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2016г., Япония, 2019г.
3 Султангазиев Алымкул Турарович 23-декабрь 1986-жыл, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы. Жогорку 2009-жыл, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы.Укук жана ишкердүүлүк факультети, юриспруденция адистиги. Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясы  30.01.2015 ж.баштап ушул мезгилге чейин  Сектор башчы Кыргыз-А1, орус тилин - В2, англис -С2 Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясынын, КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, КРӨ караштуу ЖӨБИжЭАММАнин Ардак грамоталары Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы инспектору  (3534) 23142 раб.; 0701622002; 0773231329 a.turarovich86@mail.ru  эрк 9 жыл, 4 ай аппарат жетекчи,  акимдин орун басарлары, башка региондордо иштөөгө даяр по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2017г.,
4 Омокоев Жыргалбек Дуйшобаевич 10.08.1977ж./Ат-Башы а., Ат-Башы р., Нарын обл. Жогорку 2003-жыл, Нарын мамлекеттик университети, юридикалык факультети, юриспруденция адистиги. Кыргыз Республикасынын, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясы. 03.06.2019-ушул мезгилге чейин, коргонуу, укуктук тартип иштери жана мобилизациялык резерв боюнча жетектөөчү адис-юрист. Кыргыз тилин билем, орус тилин сүйлөө деңгээлинде билем. КРнын Борбордук шайлоо комиссиясынын, КРнын Кадр кызматынын, Жаштар иштери боюнча департаментинин, Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын, Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясынын,  Ат-Башы райондук Кеңешинин Ардак грамоталары 703676817, 770497436 mr.omokoev@mail.ru эрк 18 жфл башкы кызматтар   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.  
5 Бидинов Урматбек Арстанбекович 26 января, 1983 ж., Бишкек ш. 2004 жыл
Ж. Баласагын атындаги Кыргыз Мамлекеттик Университети
Эсептик-коммерциялык факультети
«Бухгалетрдик эсеп жана аудит» - адистиги
Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу  Долбоору 2019жылдын бүгүнкү күнгө чейин координатору Кыргыз тили, орус тили эркин, англис тили сөздүк менен Каржы министрилигин ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору 0558 883 886 ubidinov@mail.ru эрк   жогорку кызматтар по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2019г.
6 Усеналиева Бактыгуль Сыртбаевна 20.06.1983ж. Ысык-Көл облусу.  Жогорку
2000 – 2005 Ж.Баласагын атындагы КУУ
Юридическалык факультет
Юриспруденция.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 02.02.2009 бүгункү кунгө чейин Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн
 Жетектөөчү адис
Кыргыз тили – эне тилим;
Орус тили – эркин билем;
Англис тили – окуйм, сөздүк менен котором.
МККнын Ардак грамотасы
Профсоюздун БК Ардак грамотасы.
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги» төш белгиси.
Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору 62-42-25; моб +996312553707755 ubs.2083@gmail.com аял 9 ж., 6 ай МККда башкы кызматтар (жергиликтүү сотко кандидат)   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2019г.
7 Сатарова Гульмира Окушовна 29.01.1965ж, Токтогул району,Үч-Терек айылы  2015ж. -КР Өкмөтүнө караштуу КМЮА, Факультет – Үзгүлтүксүз билим берүү жана экспертиза борбору, “Юриспруденция” багыты боюнча  Магистр академиялык даражасы; 2012-жылы КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы.
Адистиги – Мамлекеттик башкаруу квалификациясы – “Менеджмент”, Магистр академиялык даражасы;
1986-ж В.В.Маяковский атындагы КЖПИ, Факультет – Физика-математика квалификациясы – Математика мугалими
Кара-Көл шаарынын  мэриясы 11-февраль 2004-жылдан  бүгүнкү күнгө чейин
 вице-мэр
Кыргыз-тили – эң мыкты билем
Орус-тили –  жакшы билем
Англис-тили – сөздүк менен котором
“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси ,“Билим жана илим профсоюздук кыймылынын отличниги”төш белгиси ,
«Кыргыз милициясы 90 жыл» юбилейлик медалы, Кыргыз Республикасынын ИИМдин 1-июль 2015-жылдагы №666 буйругу
Муниципалдык кызматтын 1- класстагы кеңешчиси , 25.12.2006-ж (3746)51416,; 777443957;  555759702 Satarova_g.o@mail.ru аял 15ж., 5 ай региондордр жогорку жана башкы кызматтар   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. возраст более 50 лет

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

     
8 Абдыллаев Бакыт Акимжанович 1975-ж. Январдын 17
Ош облусу, Кара-Суу шаары
1992-1996 Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
  Кыргыз-европалык факультети
  Кесип: Эл аралык экономикалык байланыштар
  Квалификация: Экономика боюнча адис

Дүйнөлүк банк

 

 

 

КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Маалыматтык кызмат

көрсөтүүлөрдүн адистештирилген
борбору» мамлекеттик мекемеси

 

проектинин координатору

 

 

2019-жалдын июнь айына чейин Маалымат технологиялар бөлүмүнүн жетекчиси.

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз тили, орус тили эркин, англис тили сөздүк менен Кыргыз элинин II Дүйнөлүк Курултайин өткөрүү жана алкагында иш чараларды даярдоо, активдүү катышкандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Ардак грамотасы;
- Төш белги "Ардактуу транспорттук кызматкер";
- Төш белги  "Мамлекеттик каттоо кызматынын отличниги"
Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси 0772 141925; abdyllaev@gmail.com эрк 16 ж., 1 ай жогорку кызматтар, мамлекеттик органдардын жетекчисинин орун басары   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2019г.
9 Матиев Ырысмамат Шералиевич 1989-жылдын 10-апрели, Кыргыз ССРи Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айылы 2013-2015-жж. Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университети, экономика магистри
Адистиги: финансы жана кредит
2016-2010-жж. Жусуп Баласыгын атындагы Кыргыз Улуттук университети, эл аралык байланыштар факультети
Эл аралык мамилелер боюнча бакалавр
Адистиги: эл аралык мамилелер
Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети 2019-ж. июнь Азыркы убакка чейин
Долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмү Бөлүм башчысы
Кыргыз тили –А1,
Орус тили А1,
Англис тили – А1,
Кытай тили – В2
Араб тили – В2
- - 0(559) 107910, 0(778)300666 matievkg@gmail.com эрк 6 ж., 6 ай башкы кызматтар     не отпустили с раб. В КНР

БАШКАРУУ БИЛИМИ

     
10 Коргонбаев Баатырбек Каримович 11.07.1985., с.Алага  1.КРнын Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы,
Менеджмент багыты боюнча магистр 2010-ж.
2.Ош Мамлекеттик Университети, Эл аралык мамиле жана мамлекеттик кызмат факультети, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги боюнча менеджер, 2008-ж
Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы  04.01.2018-жыл  Аппарат жетекчиси Орус тили нет Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси 0776 175520;  0550 077386 baatiracadem@mail.ru эрк 10 жыл, 2 ай башкы кызматтар   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. Юж.Корея, 2018
11 Назаралиев Дениз Кымбатбекович 25-июль 1988-жылы Жалал-Абад облусунун Сузак району Жогорку билим
2014-жылы Ош Технологиялык Университетинин
Экономика факультетинин Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 27-декабрь 2015-жыл   Түштүк аймактык өкүлчүлүгү жетектөөчү адис Кыргыз тили, Орус тили, Англис тили   Мамлекеттик кызматтын кенже инспектору класттык чени 0553 111-633
0779 645-626
goskadr777@mail.ru   эрк 3 жыл, 8 ай башкы кызматтар   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.  

БАШКА БИЛИМИ

     
12 Карагулова Гульмира Насирдинбековна 06.09.1979, Алай району, Ош обл., Кыргыз Республикасы 2007 – 2009,  Япония Эл аралык Университети, Эл аралык мамилелер, Магистр даражасы
1996 – 2000, Кыргызстан Эл аралык Университети,
«Дипломатия жана эл аралык мамилелер» факультети
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы Бажы кызматташуу башкаруусу Октябрь, 2018 ж. Азыркы учурга чейин Башкы инспектору Кыргыз тили – А1,
Орус тили - А1, англис тили - А1,
Жапон тили В2
1. Ыраазычылык билдирүү-Бажы кызматы, 2. Баалуу белек, 3. Ардак грамота, 4.Грамота,5.ыраазычылык билдирүү6. Грамота,    7. Медаль,8. Бажы кызматынын 20-жылдыгына арналган Мааракелик медалы. 9. Бүткүл дүйнолүк уюмунун Грамотасы Бажы кызматынын майору 996 773 08 30 50, 551 10 93 07
-
gulmira-k@list.ru аял 14 ж., 3 ай главные должности по Госзаказу в 2018 г. баалоо болгон жок  
13 Курманалиев Тилек Шаршенбекович 1985-жылдын 26-июлу. Нарын Н.Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура Университети. Кыргыз-Герман факультети
Адистик: Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугун комплекстүү камсыздоо
Балыкчы шаарынын мэриясы 22/08/2018 жылдан баштап азыркыга чейин  Аппарат жетекчиси Кыргыз, Орус жана англис КР Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак грамотасы,
КР Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак грамотасы
КР Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору. (0-3944) 30008 Agenstvo_kg@inbox.ru эрк 9 ж., 10 ай вице-мэр, акимдин, губернатордун орун басарлары по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2015г.
14 Сасманова Бегимай Хусейновна 12.08.1986, Сокулук р/ну, Чүй облусу 2016 – 2018 -  Женский университет Ивха (EWHA) айымдар университети, Түштүк Корея. аялдардын лидерлик потенциалын эл аралык жаатында өнүктүрүү багыты боюнча Магистратура, 2013 – 2015 - КР Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу Академиясы. Мамлекеттик саясат багыты боюнча магистратура.
2009 – 2012 - Билим берүүдө заманбап маалыматтык технологиялар Институту.  Юрист-информатик. 2004 – 2009 – Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян Университети. Оганизациялык психолог.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы с2018  а. у.ч. эксперт-полиграфолог Кыргыз, орус тилде – А1
Англ. – В1
Корейче. – С1
КР МККнын Ардак грамотасы, 2015-ж.
МККнын ыраазычылык каты, 2016
Мамлекеттик кызматтын Кенже инспектору 0500050302 Sasmanova.b@gmail.com аял 9 ж., 10 ай  Төмөнкү багыттардагы башкы кызмат орундары: Эл аралык кызматташуу: миграция тармагы, эл аралык уюмдар менен иш алып баруу ж.б. Жаштар саясатын өнүктүрүү
Соц.тармак: окутуу, билим берүү, региондорду өнүктүрүү (бирок медицина жана башка ушул сыяктуу өзгөчө кесиптерден тышкары). Мамлекеттик башкаруу системасындагы муниципалдык жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө
  оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г. в КНР, 2015г.
15 Шайбеков Исмаилжан Дөөлөтбаевич 18.09.1962.
Ош облусу, Өзгөн району, Кызыл Чарба айылы.
1984 жыл. Ош мамлекеттик университети, физика математика факультети, математик мугалими  Баткен районунун  билим берүү башкармалыгыгы  5-сентябрдан тартып азыркыга чейин башкармалыктын башчысы Мамлекеттик, расмий тил, өзбек, казакча (сүйлөө деңгээлинде) КРнын Билим берүүсүнүн мыктысы, КРнын БШКнын грамотасы жок     0772863086, 0556864886, 0700862286 idoolot@mail.ru эрк 1 жыл, 3 ай, педагогикалык стажы -30 жыл билим берүү системасында башкы жана жогорку кызматтар (көп жолу конкурска катышып дайындалган эмес)   баалоо болгон жок