Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Кадрлардын улуттук резерви

 

сынак  жарыяланган дата

Мамлекеттик/муниципалдык кызматтын аты

бош орундун аты

административдик кызматтын тобу

Квалификациалык талаптар

(билими боюнча)

 14.10.2019  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги

статс-катчы  жогорку    

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку кесиптик билим (мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу тармагындагы билимдин бар болушу артыкчылыкка ээ).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги

статс-катчы  жогорку 
10.10.2019 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги Автомобиль жол башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билимдин деңгээли: автомобиль жолдорун, көпүрөлөрдү жана жол курулмаларын долбоорлоо, куруу жана пайдалануу жаатындагы жогорку техникалык билим берүү
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Бюджеттик саясат башкармалыгынын пландоо жана орто мөөнөттүү болжолдоо бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: экономика, финансы, мамлекеттик башкаруу же прикладдык математика чөйрөсүндө жогорку билим.
08.10.2019 Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Маданият, искусство жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башкы Кесиптик билимдин деңгээли: маданият жана искусство, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим
07.10.2019 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү жогорку билим
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Пробация департаментинин директорунун орун басары; башкы Кесиптик билим деңгээли: Юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү чөйрөсүндөгү жогорку билим
Пробация департаментинин административдик башкармалыгынын начальниги; Кесиптик билим деңгээли: Юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү чөйрөсүндөгү жогорку билим
пробация департаментинин финансы-чарбалык бөлүмүнүн начальниги; Кесиптик билим деңгээли: каржы жана бухгалтердик эсеп тармагындагы жогорку билим
 Пробация департаментинин социалдык коштоо жана реабилитациялоо башкармалыгынын начальниги; Кесиптик билим деңгээли: Юриспруденция, социалдык иш, психология чөйрөлөрүндөгү жогорку билим
Пробация департаментинин Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймак аралык башкармалыгынын начальниги; Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция чөйрөсүндөгү жогорку билим
Пробация департаментинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгынын начальниги. Кесиптик билим деңгээли: юриспруденция чөйрөсүндөгү жогорку билим
30.09.2019 Чүй облусуМосква районунун Петровка айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку юридикалык билим

54-89-45 Токтобекова А.

24.09.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы ВФК боюнча Кемин райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку ветеринардык билим.

23.09.2019 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  Уюштурууну камсыздоо жана иш кагаздарын жүргүзүү  бөлүмүнүн башчысы башкы Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим каалаган профилдеги
Басма-сөз катчысы Кесиптик билим деңгээли: журналистика, филологиялык жогорку билим
Мал чарба, асыл тукум иши жана илим бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: жогорку зооинженердик, айыл чарбалык билим
Азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим айыл чарбалык, технологиялык, экономикалык, юридикалык
ЕАЭБ жана БДСУ менен иштөө бөлүмүнүн башчысы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим Айыл чарба, технологиялык, экономикалык, юридикалык, эл аралык мамилелер

20.09.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы. Араван райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим; экономикалык; каржылык

18.09.2019 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Өсүмдүктөрдүн карантини департаменти Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча Баткен башкармалыгынын башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим агрономиялык, биологиялык

тел: 62-08-03  Сатыбалдиев Н. Документти кабыл алуу акыркы күнү болуп 27- сентябрь

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы ВФК боюнча Талас райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары

Кесиптик билим деңгээли: жогорку ветеринардык билим

тел: 66-17-05; 66-02-23

16.09.2019 Баткен облусу Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы Аппарат жетекчиси башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел: (03655)50468;

0777-69-21-17  Курбанов Ж.

Чүй облусу Аламүдүн районунун Ниже-Аларча айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел: 39-68-72 Эшаева Ч.Т.

Ысык-Көл облусу Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясы Аппарат жетекчиси

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел:(03943) 42828 Эсенбаева Ж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ МИГРАЦИЯ КЫЗМАТЫ Статс-катчы  жогорку

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку кесиптик билим (мамлекеттик/муниципалдык башкаруу, адам ресурстарын башкаруу тармагындагы билимдин бар болушу артыкчылыкка ээ).

66-01-98, 66-01-93.

13.09.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги Таш-Көмүр шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн начальниги башкы

Кесиптик билим берүү: каалаган жогорку кароо

12.09.2019 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу транспорту жана Салмак габаритти контролдоо агенттиги Башкармалыктын начальнигинин орун басары башкы

Кесиптик билим деңгээли: автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү жогорку техникалык билим

тел: 31-40-73  Эсенканова А.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы

Кесиптик билим деңгээли: Экономика жана финансы тармагындагы жогорку билим, ошондой эле эл аралык мамилелер же менеджмент жаатындагы жогорку билим

тел62-53-13(2912)  Табалдиева  Ж.Т

11.09.2019 Жалал-Абад облусунун Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы Аппарат жетекчиси башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел:037475-06-36 Казатов М

Чүй облусу Москва районунун Садовой айыл өкмөтү Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим

тел: (03131)6-36-64; 6-35-23

Чүй облусу Кемин районунун Ак-Түз айыл өкмөтү Жооптуу катчысы Кесиптик билим деңгээли: жогорку кесиптик билим тел: (03135)56-235
Чүй облусу Чүй районунун Кош-Коргон айыл өкмөтү Жооптуу катчысы

Квалификациялык талаптар көрсөтүлгөн жок

(тел: 0700-761-936 Саруева Г

11.09.2019 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги Экономикалык саясаттын башкы башкармалыгынын начальниги башкы Кесиптик билим деңгээли:
- экономика, техника илимдери, менеджмент; мамлекеттик башкаруу тармагындагы жогорку билим.
Соода саясаты башкармалыгынын начальниги Кесиптик билим деңгээли:
- экономика; соода; менеджмент; мамлекеттик башкаруу; эл аралык мамилелер; Юриспруденция; техникалык; 
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү(мүмкүн болушунча).
Пресс-катчы Кесиптик билим деңгээли:
- филология; журналистика; бизнести башкаруу; мамлекеттик башкаруу тармагындагы жогорку билим
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча).
Оперативдүү экономикалык иштеп чыгуулар бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билим деңгээли:
- экономика, Юриспруденция жана укук тармагындагы жогорку билим;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча);
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча).
Уюштуруу-техникалык жана финансылык камсыздоо башкармалыгынын маалыматтык жана техникалык камсыздоо бөлүмүнүн (IT) башчысы - маалыматтык технологиялар жаатындагы жогорку билим;
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча).
Тышкы байланыштар жана донордук жардамды координациялоо башкармалыгынын донордук жардамды координациялоо бөлүмүнүн башчысы - экономика, мамлекеттик башкаруу, эл аралык мамилелер, эл аралык укук, юриспруденция тармагындагы жогорку билим;
- чет өлкөлүк жогорку окуу жайларда алынган магистр даражасынын болушу (абзел);
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).
Инвестициялык саясат башкармалыгынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк бөлүмүнүн башчысы - экономика, финансы; мамлекеттик башкаруу; бизнести башкаруу; менеджмент; эл аралык соода тармагындагы жогорку билим; ;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча);
- илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (абзел);
- МЖӨ долбоорлорун ишке ашыруу боюнча тажрыйба;
Евразиялык экономикалык биримдигин (ЕАЭБ) координациялоо башкармалыгынын интеграцияны өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы жогорку билим экономика, финансы; соода; эл аралык мамилелер; Юриспруденция; менеджмент; мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).
Салык саясаты башкармалыгынын салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономика, Юриспруденция жана укук коргоо тармагындагы жогорку билим;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча);
- кошумча кесиптик билим берүү боюнча жөнгө салуучу таасирди талдоо, даярдоо жана аналитикалык документтерди, методдоруна жана моделям талдоо жана болжолдоо, экономикалык процесстерди (мүмкүн болушунча
Бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын бажы саясаты жана тарифтик жөнгө салуу бөлүмүнүн башчысы Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономика, юриспруденция, менеджмент, мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө жогорку билим; техникалык;
- персоналды башкаруу, стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).
Региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын Региондорду өнүктүрүү саясаты бөлүмүнүн башчысы

Кесиптик билимдин деңгээли:
- экономика чөйрөсүндөгү жогорку билим; мамлекеттик башкаруу;
- персоналды башкаруу жана стратегиялык башкаруу боюнча кошумча кесиптик билим берүү (мүмкүн болушунча).

тел: 62-05-35) доб. (+187) Бекишева А.Б

    Кесиптик билим берүү деңгээли: шаар куруу жана архитектура, жерге жайгаштыруу, юриспруденция тармагындагы жер мамилелери чөйрөсүндө жогорку билим
Бишкек шаарынын Свердлов райондук билим берүү борборунун директору

Кесиптик билим берүү деңгээли: педагогика, гуманитардык илимдер, Экономика жана башкаруу жаатындагы жогорку билим

тел: 61-08-29 Курманова Г.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Биологиялык түрлөрдү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы

Кесиптик билим деңгээли: жогорку билим берүү жаатында экология жана жаратылышты пайдалануу, биология, зоологии жана мамлекеттик башкаруунун, токой, аңчылык жана балык чарба

тел: 54-50-89 Кубатова А.

 05.09.2019  ветеринардык жана фитосанитардык  безопасности при Правительстве Кыргызской Рыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Токтогул  райондук башкармалыгынын башчысы башкы  жогорку ветеринардык же  агрономдук билими
04.09.2019 КРнын Өкмөтүнүн Мамлекеттик салык кызматы

1. МСКнын Токтогул району боюнча башкармалыгынын начальниги.

2. МСКнын салык карызын өндүрүү жана контролдоо бөлүмүнүн начальниги.

3. МСКнын Баткен шаары боюнча башкармалыгынын начальниги.

башкы

көрсөтүлгөн жок

611485, Нуржамал Мукашевна, Зарина

04.09.2019 КРнын Өкмөтүнүн КРнын Баткен облусундагы ыйгарым укутуу өкүлүнүн аппараты

1. уюштуруу инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы.

2. региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы.

башкы

көрсөтүлгөн жок

 

тел.(3622) 5-00-01

04.09.2019 КРнын Өкмөтүнүн Мамэкотэхинспекциясы

1. Айдаркен, Кызыл-Кия шаарлары, Кадамжайл району боюнча региондор аралык башкармалыгынын бөлүм башчысы.

башкы

көрсөтүлгөн жок

тел.:54-31-04 Нурмухамбетова Г.

29.08.2019 КРнын финансы министирлиги

1. Финансылык пландашдоо бөлүмүнүн башчысы

2. Бюджеттик саясат башкармалыгынын программалык бюджеттөө бөлүмүнүн башчысы

башкы

1. Жогорку кесиптик экономикалык.

2. Жогорку, экономикалык, финансылык, мамлекеттик башкаруу, жана математика

26.08.2019 КРнын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги

Токмок шаардык Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн начальниги

башкы

бардык жогорку билими

22.08.2019 КРнын маданият маалымат жана туризм министирлиги

1. маданиятты, искусствону өстүрүүжанакесиптик билим башкармалыгынын башчысы

башкы

жогорку кесиптик: маданият жана искусство тармагында, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

21.08.2019 КРнын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

1. электрондук кызмат жана маалымат-коммуникациялык технологиялар саясатын  түзүү башкармалыгынын  башчысы.

2. финансы жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн башчысы.

башкы

1. жогорку техникалык,  маалымат-коммуникациялык  компьютердик технологиялар  же болбосо жогорку юридикалык билим.

2. жогорку экономикалык билим.

19.08.2019 КРнын эмгек жана социалдык өнүктүруү министирлиги

1. информациялар технология бөлүмүнүн башчысы

башкы жогорку: техническалык, программдык инженерия, математика.
 19.08.2019  КР нын юстиция министирлиги

1. Укуктур пропаганда жана адвокатура бөлүмүнүн башчысы.

2. Пресс-катчы

 башкы

 1. жогорку юридикалык

2. жогорку: журналистика, филология, политология, социология, реклама жана коомчулук менен байланыш, юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

19.08.2019 КРнын Акыйкатчысынын Аппараты Аппарат жетекчиси жогорку

жогорку кесиптик:юриспруденция, гуманитардык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

13.08.2019  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Басма-сөз катчысы башкы

жогорку билим берүүнүн каалаган профилдеги

А. Мамикеева

тел.(312) 62-05-09

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги Тобокелдиктерди баалоо жана отчетторду бириктирүү бөлүмүнүн башчысы  башкы 

экономикалык же юридикалык багыттагы жогорку билим

Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү    тел. (312) 62-11-47; 66-40-33

08.08.2019 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим
Ош шаарынын мэриясы Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын башчысы жогорку билим: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, экономика, айыл чарба, техникалык жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндө 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы

 Бакай-Ата райондук башкармалыгынын башчысы

жогорку ветеринардык же агрономиялык билим

06.08.2019 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба,тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги 

Агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары

1. Ош облусунун Кара-Кулжа району; 

          2. Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо району.

башкы

жогорку билим: айыл чарба,мамлекеттик жана муниципалдык кызмат

Нуриза тел: 62-53-59;

62-36-89

05.08.2019 КРнын Өкмөтүнүн КРнын чүй облусундагы ыйгарым укутуу өкүлүнүн аппараты

Аппарат жетекчиси

башкы

жогорку

тел: (0312) 60-95-15  А. Султанбаева

02.08.2019 Мамлекеттик салык кызматы

1. Персоналды башкаруу бөлүмүнүн начальниги.

2. Кирешелер боюнча башкармалыгынын ыкчам талдоо жана болжолдоо болүмүнүн башчысы

башкы

1.Жогорку кесиптик,  бардык тармактарда

2. Жогорку кесиптик: финансылык, экономикалык.

61-16-31 Эльмира эже

01.08.2019 Бишкек шаарынын Мэриясы Свердлов администрациялык району боюнча Муниципалдык администрация башчысынын орун басары; башкы Экономика жана башкаруу, социалдык жана гуманитардык илимдер, саламаттык сактоо, маданият жана искусство, финансы, юриспруденция жана педагогика жаатында жогорку билим берүү
Октябрь администрациялык району боюнча Муниципалдык администрация аппаратынын  жетекчиси Экономика жана башкаруу, финансы, юриспруденция, гуманитардык илимдер тармагындагы жогорку билим

Борбордук аппараттын регламент жана редакциялоо бөлүмүнүн башчысы

гуманитардык илимдер, экономика жана башкаруу жаатындагы жогорку кесиптик билим берүү

31.07.2019 Баткен шаарынын Мэриясы

Аппарат Жетекчиси

башкы

 Жогорку: мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденции, финансылык, экономикалык, айыл-чарба, ветеринардык, гуманитардык, табигый илимий, техникалык, курулуш, энергетикалык.   

24.07.2019 КРнын Финансы министирлиги

Ноокен райондук башкармалыктын башчысы

башкы Жогорку: экономикалык жана финансылык
09.07.2019 Бишкек шаарынын Мэриясы
 

Заведующий отделом градостроительства и архитектуры центрального аппарата мэрии города Бишкек

 

Директор Центра образования Октябрьского района города Бишкек;

 

Директор Центра образования Первомайского района города Бишкек.

   
08.07.2019  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы  

Маалыматтык–коммуникациялык технологиялары башкармалыгынын  начальниги 

 
башкы   маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагындагы же чектеш тармактагы жогорку техникалык билим.
08.07.2019

Пландоо, эсеп, отчеттуулук жана сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы

 

 
башкы   

- жогорку финансы-экономикалык кесиптик билим;

- “Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу” сертификатынын бар болушу

08.07.2019

Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

башкы жогорку юридикалык кесиптик билими.
08.07.2019

Шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгы

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмү

 БШКнын Ысык-Ата, Аламүдүн АШКдагы атайын өкүлү

башкы - мамлекеттик жана/же муниципалдык башкаруу жаатында жогорку кесиптик билим. Юридикалык билими барлар артыкчылыктуу болуп саналат.
08.07.2019

Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы 

башкы - эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү жогорку билим.
08.07.2019 КРнын  Өзгөчө кырдаалдар министирлигинин алдындагы "Сел жана суу ташкындарынан коргоо" Мамлекеттик агенттиги Ош облустук "Сел жана суу ташкындарынан коргоо"  бөлүмүнүн башчысы башкы

жогорку кесиптик билим: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш, курулуш

05.07.2019 Милянфа айыл окмоту жоопту катчы башкы

көрсөтүлгон жок.

03132 603 94

04.07.2019 КРнын Финансы министирлиги

бөлүмбашчы

(Заведующий отделом  регистрации и учета бюджетных ассигнований Центрального казначейства)

башкы жогорку: экономикалык, финансылык

   

УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ 2018 -ЖЫЛЫ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (август айына)

ЖОГОРКУ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА

   
 

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

Квалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени, дипломатиялык рангы, аскердик наамы,  илимий даражасы e-mail жын иш стажы
1 Аккозиев Алмаз Байитович 15.03.1975 2. Жогорку, 2005-ж., КГЮА, юриспруденция ММК Түштүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси англис -А1 КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын  Ардак грамотасы, 2008ж. Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспектору almaz_akkoziev@mail.ru   эркек 12 жыл, 3 ай   эң мыкты
2 Атабекова Нургуль Каримовна 20.01.1973 1. Жогорку, 1995-ж., ОшУУ, роман-герман филология факультети, 2. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, юриспруденция КР ЖАК Коомдук жана гуманитардык илимдердин аттестациялык бөлүмүнүн башкы окумуштуу катчысы англис -А2 •  КРнын Жогорку Кенешинин Ардак грамотасы(2017).
• КРнын Били берүүнүн отличниги (2010 г.)
•МЮАнын  Диплому  «Лучший преподаватель года» (2013 г.).
• КРнын Жогорку Кенешинин алкышы  (2011г.).
• Улуттук тил комиссиясынын Ардак грамотасы (2011г.)
2010-ж. юридика илиминин кандидаты
2001-ж. филолология илиминин кандидаты
Доцент ДА №001395 21.02.2013(укук тануу)
Доцент ДЦ №001118 7.06.2007 (тил таануу)
Мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеӊешчиси
nur-aika@mail.ru аял МК-4 жыл, жалпы-30 ж. Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты
 3 Баатырканова Венера Темирбековна 04.08.1984  1.Жогорку, 2006-ж., Нарын мамлекеттик университети, Англис тили жана адабияты  Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис  Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис  англис -С1 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана жаштар министрлиги тарабынан «Ардак грамота» жок vbaatyrkanova@mail.ru аял 6 жыл, 5 ай, Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. баалоо болгон жок
4 Бопушева Жылдыз Жоробековна 03.04.1976 1. Жогорку, 2006-ж., КГЮА, юриспруденция;    2. Жогорку-магистр, 2014-ж., АГУПКР, персоналды башкаруу       3. Жогорку, 1996-ж., КГНУ, роман-германдык филология КРӨ караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги,  укуктук экспертиза жана персоналды башкаруу бөлүмүнүн башчысы англис - А2, немис - А2 КР Өкмөтүнүн Ардак грамотасы (2009-ж.),
Өкмөт башчынын атынан ыраазычылык кат (2016-ж.)
Улуттук олимпиадалык комитетинин Ардак грамотасы (2017-ж),
«Мамлекеттик кызматтын отличниги» төш белгиси(2017-ж),
КР дене тарбиясынын отличниги (2007-ж),
КРӨ караштуу Жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин Ардак грамотасы (2006-ж).
Мамлекеттик кызматтын 2- класстагы кеӊешчиси jica_10@mail.ru аял 15 жыл, 10 ай   мыкты
 5 Кожошева Нуржан Мухтаровна 09.09.1986 Жогорку, 2007-ж., КРСУ, Юриспруденция Саясатты өнүктүрүү институту ЖӨБОнун кызыкчылыктарын улуттук деңгээлде укуктук колдоо боюнча консультанты англис - В2 Ведомстволук сыйлыктар 1. Юстициянын 2 класстагы кеңешчиси
2. Юридика илимдеринин кандидаты
nurjan09@mail.ru аял 7 жыл, 4 ай,20 күн Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. баалоо болгон жок
6 Мамыров Кутман Омурзакович 24.03.1984 1.  Жогорку, 2006-ж., ОшУУ, юриспруденция. КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы  статс-катчысы англис - В1, түрк - В1 Ведомстволук сыйлыктар  жок kmamyrov@mail.ru эркек 10 жыл, 2 ай   баалоо болгон жок
7 Разаматова Рано Джумоваевна 25.05.1978 1.   Орто-кесиптик, 1994, Тил жана маданият борбору, англис тили; 2. Жогорку, 2002-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, бажы иши; 3. Жогорку, 2012-ж., КРСУ, юриспруденция Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төраганын кеңешчиси англис - В1, кыргыз- А2 жок Муниципалдык кызматынын 1-класстагы инспектору agency-rano@mail.ru аял 13 жыл, 10 ай   баалоо болгон жок
8 Темиров Данияр Болотович 16.05.1987 1.  Магистр, 2016-ж., АГУПКР, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы аймактык өкүлчүлүктүн башчысы  англис – В1 жок  Финансы полициянын капитаны    эркек 6 жыл, 11 ай   баалоо болгон жок

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

   
9 Курамаев Байкадам Курамаевич 16.05.1972 1. Жогорку, 1995-ж., Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, экономист                                       2. Жогорку, 2004-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы англис - В1 2003-ж., Кыргыздардын экинчи эл аралык курултайын ийгиликтүү ишке ашыруу жөнүндөгү Өкмөттүк сыйлык, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министирлигинин Ардак грамотасы. 1. Мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.
2. Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеңешчи, дипломатиянын 2 класстын II катчысы
baikadam@mail.ru эркек 16 жыл   мыкты
10 Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич 11.04.1982 1.             Жогорку, 2004-ж., КГУСТА, Эл аралык экономика;  Экономика министрлиги Инвестиция саясаты бөлүмүнүн башчысы англис - С1 жок 1. Мамлекеттик жарандык кызматтын  3 класстагы инспектору
2. Экономических илимдеринин кандидаты.
pppconsultant7@gmail.com эркек 9 жыл, 5 ай   баалоо болгон жок
11 Тарбинский Олег Станиславович 18.04.1959 Жогорку, 1981-ж., Ленин Комсомолу ат. ЖАнын инженерлердин Ригадагы Кызыл Туу институту, аба транспортунун экономикасы жана уюштурулушу ММК директордун орун басары англис - В2, италия - А1 ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 3- класстагы мамлекеттик  кеңешчиси tarbinski1804@gmail.com эркек  41 жыл 10 ай,7 күн    

БАШКАРУУ БИЛИМИ

   
12 Абдубалиев Эрмек Юсупжанович 23.01.1981 1/Жогорку-магистр, 2013-ж., АГУПКР, менеджмент  2. Жогорку, 2003-ж., ОшТУ, Электр системалары жана түйүндөрү Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети  энергиянын кайра жаңылануучу булактарын өнүктүрүү жана энергияны сактоо бөлүмүнүн башчысы  англис - С1 КР Өкмөтүнүн Алкышы 2017-ж. жок erk_kg@yahoo.com эркек 14жыл   баалоо болгон жок
13 Акматов Аслан Абдыбекович 28.05.1975 Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, менеджмент «Эркетай» ЖЧК директордун орун басары англис -А2 жок Муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси aslanabdybek@gmail.com
эркек 5 жыл, 6 ай, 7 күн Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. баалоо болгон жок
14 Бейшембаев Талант Акималыевич 29.02.1984 1. Жогорку, 2015-ж., МУЯ (Япония), мамбашкаруу, 2.Жогорку, 2008-ж., КРСУ, политология, 3. Жогорку, 2007-ж., АГУПКР, менеджмент, 4. Жогорку-бакалавр, 2005-ж., КРСУ, политология  КР ӨЭЖМК  талдоо жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы  Англис-С1 КР ӨЭЖМКнүн Ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору tbeishembaev@gmail.com эркек 11 жыл, 7 ай Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты
15 Ниясалиев Маратбек Анарбекович 24.03.1980 1.        Жогорку, 2002-ж., К.Карасаев ат. БГУ, политология                            2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу Талас райондук мамлекеттик администрациясы аппарат жетекчиси  англис - А1, немис тили - А1 2010 г. Ардак грамота мэрии г. Талас                                                                 2011 г. Ардак грамота Таласской областной государственной администрации.
2012 г. КР Президентинин алдындагы Улуттук тил комиссиясынын Диплому.
2012 г. Ардак грамота
  nmarat80@gmail.com эркек 7 жыл 3 ай   баалоо болгон жок
16 Нурматов Маматкасым Айтмамотович 27.01.1978 1. Жогорку, 2000-ж., Кыргыз улуттук университети, физика иштебейт - - жок Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси rfsim7878@mail.ru эркек 9 жыл 2 ай   баалоо болгон жок
17 Сурапова Клара Эшалиевна 08.03.1976 1. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, айлана чөйрөнү коргоо.2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, мамлекеттик башкаруу 3. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академиясы, агроэкология КР ӨКМнин  Кадр башкармалыгы, Персоналдар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси - жок Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси klara-1976@mail.ru аял 11 жыл, 3 ай   мыкты

БАШКА БИЛИМИ

   
18 Айдарбекова Масуда Апсаматбековна 12.12.1977 Жогорку, 2000-ж., КУУ, тарых Ош ш. Мэриясы Башкы адис англис -А2, өзбек - А1 жок Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору Aidarbekova12@mail.ru аял 10 жыл   эң мыкты
19 Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович 23.01.1973 Жогорку, 1996-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, журналистика ММК МКК, Борбордук аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси англис - А2 Ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси m.omurzakov@mail.ru эркек 10 жыл   мыкты

БАШКЫ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА

   
Ф.А.А. Туулган күнү Билими   2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы Ээлеген кызмат оруну Кайсы чет тилдерди билет e-mail жын иш стажы Квалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы
(бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)   мамлекеттик/ муниципалдык кызматта адис-тиги боюнча        

ЮРИДИКАЛЫК БИЛИМИ

   
1 Кубанычбеков Жоомартбек 12.05.1984 1. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, Юриспруденция 2. Магистр, 2012-ж., АГУПР, Менеджмент 3. Магистр, 2015-ж., МИДин Академиясы, эл аралык мамилелер КР Өкмөт Аппараты ЕАЭС иштери боюнча бөлүмүнүн эксперти   Бажы кызматынын медалы «За укрепление таможенного сотрудничества»,
Кыргызпатенттин Ардак  грамотасы
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси eaes2016@mail.ru эркек 5 жыл, 6 ай, 24 күн   баалоо болгон жок

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

   
2 Аманова Жазгуль Абдыкадыровна 01.01.1978 1.Бакалавр, 1999-ж., ЖАГУ, Экономика,2. Жогорку, 2000-ж., ЖАГУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит  КР ФМ мамлекеттик секторунун чыгымдарын пландаштыруу башкармалыгы Борбордук казынанын отчетторду консолидациялоо бөлүмүнүн башчысы   ведомстволук сыйлыктар Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору j.amanova@minfin.kg аял 17 жыл, 12 ай   мыкты
3 Бахавадинов Эрмек Ибрагимович 06.01.1978 1. Жогорку, 1999-ж., Кыргыз агрардык академия, менеджмент                               2. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академия, экономика жана агрардык өндүрүштү башкаруу              3. Магистр, 2015-ж., Азия-Тынч океан Университети, Япония, эл аралык кызматташтык (кичи трансчек аралык дарыяларды башкаруу боюнча)                                                 4. Жогорку, 2019-ж., Коомдук илимдер институту, Орусия Федерациясы, юриспруденция    

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты 

 

2019-жылдын 11-сентябрынан баштап ушул кунгө чейин Региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы

 

англис - В2, узбек – В2, тажик - В1, япон - В1 Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Кадр Кызматынын Ардак Грамоталары, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин алкыш каты; Мамлекеттик кызматынын 1-класстагы кеңешчиси. ermekov05@mail.ru эркек 14 жыл, 8 ай Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты

БАШКАРУУ БИЛИМИ

   
4 Иманалиева Жанара Жекшенбековна 08.09.1973 КРнын Президентинин алдындагы башкаруу Академиясы, Магистратура, 2011ж. 1998, К.Карасаев атындагы БГУ, Кыргыз тили жана адабияты.                                     .  ММК МКК, уюштуруу жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси англис - В1 Мамлекеттик кызматтын отличниги (2015-ж.), Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак  грамотасы, (2010-ж.),  КР министирликтеринин Ардак грамоталары                                                                          Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеӊешчиси janara8@mail.ru аял 25 жыл Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты
5 Келсинбек кызы Кереметкан 25.01.1977 1. Жогорку, 1999-ж., БГУ, Кыргыз тили жана адабияты, 2. Жогорку, 2001-ж., БГУ, Социалдык иш.3. Магистр, 2012-ж., Йокогама улуттук университети, мамбашкаруу Акыйкатчынын Аппараты персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн башчысы англис - С1, япон - В1, түрк - В1, казак - С1 жок Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеӊешчиси keremetk@gmail.com аял 16 жыл, 6 ай баалоо болгон жок
6 Мурсабекова Индира Муратбековна 30.06.1981 1. Жогорку, 2004, БГУ, Политология;                                   2. Жогорку -магистр, 2016, АГУПКР, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу Экономика министрлиги Банкроттук жана баалоо ишмердиги саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси англис тили - В2 Крнын Экономика министирлигинин Ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору indira.gov.kg@mail.ru аял 6 жыл, 5 ай Мамлекеттик тапшырык боюнча,  2018 ж. мыкты
                           

УЛУТТУК КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ 2019 -ЖЫЛЫ КИРГИЗИЛГЕН ТАЛАПКЕРЛЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

ЖОГОРКУ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА

                           
№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени e-mail жынысы иш стажы Квалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

1 Абжанбеков Айтемир Эркинович 02.07.1963ж,  Каракол ш., Ысык-көл обл. 2005ж.КМЮА, Факультет: укук таануу Адистиги: юриспруденция
Квалификациялык даражасы: юрист, 1986ж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институту. Агрономия факультети
Адистиги: агрономия
Квалификациялык даражасы: окумуштуу-агроном
«Кыргызстандагы картошканын зыякечтерине каршы күрөш боюнча изилдөөлөр» эл аралык долбоору 10.07.2016ж.-азыркы убакытка чейин  Катышуучу, юридикалык маселелер боюнча кеӊешчи Кыргыз, орус кадимкидей.
Немис тилин сөздүк менен котором
КР Финансы рыногунун отличниги; КР Финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл мамлекеттик кызматынын Ардак Грамоталары; КР Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын Ардык Грамоталары; КР Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак Грамотасы Мамлекеттик кызматтын 1 класстагы кеӊешчиси aitemir@rambler.ru эркек 10 ж.   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
2 Асанов Алмаз Ашыркулович 11.11 1979, Бишкек шаары 2002-жылы Кыргызстан эл аралык университети, эл аралык мамилелер жана эл аралык укук жогорку мектеби, ал аралык мамилелер адистиги; 2003-жылы Кыргыз-Орус (Славян) университети, юридикалык факультети, юрист Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты Адистештирилген экспертизалар түрлөлү бөлүмүнүн бөлүм башчысынын орун басары Орус (мыкты), Англис(жакшы), Француз (сөздүк менен) КРнын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы,
КРнын Юстиция министрилигининн «Кызматташтык салымы учун» медалы
Мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси as.almaz11@gmail.com эркек 14 ж.   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
3 Баетов Аяз Батыркулович 20.12.1984, Бишкек шаары Кыргыз Улуттук Университети:
• 2006 – специалист (юриспруденция)
• 2009 – Юридикалык илимдердин кандидаты
• 2015 – Юридикалык илимдердин доктору
Кыргыз Республикасынын Окмотунун Соттук Окулчулук Борбору директор  Кыргыз, Орус, Англи тилдери жок 1 класстагы юрист baetov.a@gmail.com эркек 10 жыл, 5 ай   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
4 Бакаев Азат Джумгалбекович 03.10.1988, Нарын облусунун Нарын шаары 2210-ж.КМЮА, Адвокатура жана юстиция факультети;
Юриспруденция адистиги;
2007-ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы;
Жогорку колледж факультети;
Укуктаануу адистиги.
КР Жогорку Кеңешинин Аппараты КР Жогорку Кеңеши Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Регламент боюнча комитетинин бөлүмүнүн секторунун башчысы Мамлекеттик жана расмий тилдери 2016-2017-жж. Эки жолу КР Премьер-министринин атынан алкышы. КР Өкмөтүнүн Аппаратынын, КР Юстиция министрлигинин, КР Финансы министрлигинин, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын, КР Өкмөтүнө карашту Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттигинин Ардак грамоталары 3-класстагы юстициянын кеңешчиси, 3-класстагы мамлекеттик жарандык кызматынын кеңешчиси bakaev_aj@mail.ru. эркек 8 жыл, 6 ай   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
                           
5 Кийизбаева Жазгуль Ильичевна 24 март 1980 жыл Бишкек шаары Жогорку
2003-2005 ж. КР Президентинин алдындыгы Башкаруу Академиясы мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык башкаруу боюнча магистердик программасынын угуучусу магистр МРА
Кыргыз Республикасынын Ж.Баласагын атындагы Улуттук Университети  юридикалык факультет юрист кесиби боюча адис
Биринчи Май райондук ЖААК 12 июль 2018 жылдан азыркы күндгө чейин  бөлүмү башчы Кыргыз тили - эркин, орус тили -  эркин,  англис тили - ооз эки  Мамлекеттик кызматтын отличниги Мамлекеттик жарандык кызматынын 3 класстагы Кенешчиси j.beishekeeva@mail.ru  аял     2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

   
6 Азарбеков Аскат Нарынбекович 22.12.1990ж., Каракол ш. Ыссык-Көл обл. 2016ж.-  КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын аспиранты – саясий илимдер жаатында.2016ж. ККРнын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын магистри– мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жаатында., 2013ж. И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети – машина куруу факультети,2009ж. НИСИ,  Экономика факультети КРӨ караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги  Жарнама, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, акниет эмес атаандаштык жана эл аралык кызматташтык башкармалыктын  башкы адиси Мамлекеттик тил, рассмий тил  КРӨ караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жана Экономика министирлигинин Ардак грамоталары Мл.инспектор гос.службы azarbekov.antimonopoliya@mail.ru эркек ГС и МС-5 лет   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
7 Ширин Токташ 15.01.1979-ж.
Бишкек шаары
2018-жж- Япониянын эл аралык  университети, Эл аралык мамилелер, мамлекеттик башкаруу факультети, 2014-жж.-КР                    Мамлекеттик башкаруу адистиги
Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу    
Академиясы,: персоналды башкаруу, магистратура, 2012-жж. -КР ТИМ караштуу Дипломатиялык Академиясы, Факультет: Эл аралык мамилелер, адистик: эл аралык  мамилелер тармагындагы адис,2001-жж-   Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Факультет: Экономика,  адистик: Финансы жана кредит.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын  06.08.2012дан азыркыга чейин финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмүнүн башчы Англис тили, орус тили (эң мыкты), кыргыз тили-орто, "Финансылык-экономикалык ишмердигинин отличниги" төш белгиси;
"КР мамлекеттик кызматынын отличниги" төш белгиси;
КРнын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин Ардак  грамотасы; КРнын Эсептөө палатасынын Ардак грамотасы.
КРнын Финансы министирлигинин Ардак грамотасы
Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси s_toktash@list.ru аял 15 ж.   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
8 Токтогул Рысбек 12.03.1978, Бишкек ш. 1995-2000ж. КРСУ , экономика фаультети, Абердин университети, Улуу Британия, экономикалык фак.   2018 ж. Азыркыга чейин "Росинбанк" ААКнун улук кеңешчиси Англис тили, орус тили, кыргыз тили-(эң мыкты) "отличник бухгалтерского учета и аудита" төшбелгиси,  Центерры Голд Инктин Алтын сыйлыгы   rysbekt@gmail.com эркек 15 жыл   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
9 Бахавадинов Эрмек Ибрагимович 06.01.1978, Баткен облусу, Лейлек району, Арка-2 айылы. 1. 1999-жыл, Кыргыз Агрардык Академиясы, Агробизнес факультети, “Менеджмент” адистиги; 2. 2001-жылы Кыргыз Агрардык Академиясы, Экономика факультети, “Агрардык өндүрүштүн экономикасы жана башкаруу” адистиги; 3. Азия-тынч океан Ритцумейкан университети, Япония. Азия-Тынч океан изилдөөлөр факультети, Эл аралык мамилелер адистиги; 4. Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Социалдык илимдер институту, Юриспруденция факультети,  юриспруденция” адистиги; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты  2019-жылдын 11-сентябрынан баштап ушул кунгө чейин Региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кыргыз, орус, англис, озбек, таджик.; Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Кадр Кызматынын Ардак Грамоталары, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси сыйлыгы, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин алкыш каты; Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын 1-класстагы кеңешчиси. ermekov05@mail.ru эркек 14 жыл 8 ай   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет

БАШКАРУУ БИЛИМИ

   
10 Джумадылов Санжарбек Кадырович 04.05.1972, с.Теплоключенка, Ак-Суйский район,
Иссык-Кульская область
1. 1999-жыл, КРнын  Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы,
Мамлекеттик башкаруу факультети; Мамлекеттик башкаруу адистиги; "Менеджмент" багыты боюнча «Магистр» квалификациялык академиялык даражасы ыйгарылган. 2. 1994-жыл, Кыргыз архитектура курулуш институту; Инженердик - курулуш факультети; "Суу байлыгын коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу, суу жабдуу жана каналдаштуруу» адистиги; «Инженер-куруучу» ыйгарылган квалификациясы.
ЕККУнун "Кыргызстандын азыркы шарттарында жергиликтүү маанидеги маселелерди аткаруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздүк ыйгарым укуктарын талдоо" долбоору»  Консультант Кыргыз, орус, англис Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин Ардак грамотасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын 2-класстагы кеңешчиси sanjarbek.djumadylov@gmail.com эркек 17 жыл   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
11 Алышбаев Медер Бозумович 13.01.1972 2009 - КР Президентинин алдындагы Башкаруу академиясы, “Мамлекеттик башкаруу”, магистр.
1999 – Ысык-Көл мамлекеттик университети, “Экология жана жаратылышты пайдалануу”
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын  аналитика бөлүмүнүн башчысы Кыргыз, орус "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги" төш белгиси, КР Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы, КР профсоюздарынын Борбордук комитетинин Ардак грамотасы.  Мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеңешчиси
meder.kr5@mail.ru
эркек 13 ж.   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет
12 Хусаинова Мехрибон Аблезовна 27.12.1965, Бишкек ш. Бишкек гуманитардык университети – 2004ж., мамлекеттик башкаруу, ;
Кыргыз-Россия Славяндык университети – 2009ж., юриспруденция.
Экономика министирлиги персонал менен иштөө бөлүмүнүн  башчысы орус-жакшы, кыргыз- орто Маданият Министирлигинин Ардак грамотасы, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси husainova65@mail.ru аял 15 жыл   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет

БАШКА БИЛИМИ

   
13 Абдысадыр уулу Азат 22.08.1979ж., Арал айылы, Талас р/ну, Талас обл. 2001-2003г.- БГУ, лингвистика, 1996-2001, БГУ, лингвистика, магистратура Президенттн Аппараты с 2013 г. -жылдан азыркыга чейин   , сектор башчысы   ведомстволук  сыйлыктар ИИМ, ПК, УИА и ММК КР МКМК 3-класстагы чени azat@adm.gov.kg эркек 10 жыл, 5 ай   2019-ж.жыйынтыгы боюнча баалоо 2020-ж. берилет

БАШКЫ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА

 

№№ Аты, жөнү Туулган жылы, жери Билими   Иштеген кызматы тил билүү деңгээли Сыйлыктары Класстык чени e-mail жын иш стажы Кквалификациясын жогорулатуу 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баалоодо алган баасы

ЮРИДИКАЛЫК  БИЛИМИ

   
1 Жанболотов Улан Кубанычбекович 10.10.1977 жыл.  Жалал-Абад областы,  
Тогуз-Торо району, Казарман айылы
 
1995 – 2000 ж.
Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Юридикалык факультети
«Юриспруденция» адистиги боюнча дипломдуу адис
 Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 03.07.17 ж.баштап  азыркы учурга чейин

башкы адис
Мамлекеттик тил – А1,
Расмий тил А1,
Англис тили -  С1
Чүй областынын Аламүдүн  райондук сотунун, Аламүдүн  райондук мамлекеттик администрациясынын,
КРнын Жогорку сотунун ПУ Арадак грамоталары,
КРнын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын Ыраазычылыгы.
1-класстагы Юрист» атайын класстык чени ulanzhanbolotov@mail.ru эрк 16 ж., 1 ай   эң мыкты
2 Касымбаев Эльзар Талантбекович 1991-жылдын 23-сентябры, Бишкек ш. Жогорку, 2009-2014-жылдар, Кыргыз-Россия Славян университети, юридикалык факультет,“юриспруденция” адистиги Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын  06.2016 - а/у чейин башкы адис Кыргыз -А1, орус -В1, англис (сөздүк менен)  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын грамотасы, алкышы Мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору   эрк 4 жыл по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
3 Султангазиев Алымкул Турарович 23-декабрь 1986-жыл, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы. Жогорку 2009-жыл, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы.Укук жана ишкердүүлүк факультети, юриспруденция адистиги. Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясы  30.01.2015 ж.баштап ушул мезгилге чейин  Сектор башчы Кыргыз-А1, орус тилин - В2, англис -С2 Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясынын, КРӨ Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, КРӨ караштуу ЖӨБИжЭАММАнин Ардак грамоталары Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы инспектору  a.turarovich86@mail.ru  эрк 9 жыл, 4 ай по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
4 Омокоев Жыргалбек Дуйшобаевич 10-август  1977-жыл, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы. Жогорку 2003-жыл, Нарын мамлекеттик университети, юридикалык факультети, юриспруденция адистиги. Кыргыз Республикасынын, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы  2018 ж. аз. Уб. Чейин по н/в -  А-Башы району боюнча атайын өкүлү Кыргыз тилин билем, орус тилин сүйлөө деңгээлинде билем. КРнын Борбордук шайлоо комиссиясынын, КРнын Кадр кызматынын, Жаштар иштери боюнча департаментинин, Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын, Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясынын,  Ат-Башы райондук Кеңешинин Ардак грамоталары mr.omokoev@mail.ru эрк 18 жфл   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
5 Бидинов Урматбек Арстанбекович 26 января, 1983 ж., Бишкек ш. 2004 жыл
Ж. Баласагын атындаги Кыргыз Мамлекеттик Университети
Эсептик-коммерциялык факультети
«Бухгалетрдик эсеп жана аудит» - адистиги
Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу  Долбоору 2019жылдын бүгүнкү күнгө чейин координатору Кыргыз тили, орус тили эркин, англис тили сөздүк менен Каржы министрилигин ардак грамотасы Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору ubidinov@mail.ru эрк   по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
6 Усеналиева Бактыгуль Сыртбаевна 20.06.1983ж. Ысык-Көл облусу.  Жогорку
2000 – 2005 Ж.Баласагын атындагы КУУ
Юридическалык факультет
Юриспруденция.
 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 02.02.2009 бүгункү кунгө чейин Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн
 Жетектөөчү адис
Кыргыз тили – эне тилим;
Орус тили – эркин билем;
Англис тили – окуйм, сөздүк менен котором.
МККнын Ардак грамотасы
Профсоюздун БК Ардак грамотасы.
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги» төш белгиси.
Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору ubs.2083@gmail.com аял 9 ж., 6 ай   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
7 Сатарова Гульмира Окушовна 29.01.1965ж, Токтогул району,Үч-Терек айылы  2015ж. -КР Өкмөтүнө караштуу КМЮА, Факультет – Үзгүлтүксүз билим берүү жана экспертиза борбору, “Юриспруденция” багыты боюнча  Магистр академиялык даражасы; 2012-жылы КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы.
Адистиги – Мамлекеттик башкаруу квалификациясы – “Менеджмент”, Магистр академиялык даражасы;
1986-ж В.В.Маяковский атындагы КЖПИ, Факультет – Физика-математика квалификациясы – Математика мугалими
Кара-Көл шаарынын  мэриясы 11-февраль 2004-жылдан  бүгүнкү күнгө чейин
 вице-мэр
Кыргыз-тили – эң мыкты билем
Орус-тили –  жакшы билем
Англис-тили – сөздүк менен котором
“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыктысы” төш белгиси ,“Билим жана илим профсоюздук кыймылынын отличниги”төш белгиси ,
«Кыргыз милициясы 90 жыл» юбилейлик медалы, Кыргыз Республикасынын ИИМдин 1-июль 2015-жылдагы №666 буйругу
Муниципалдык кызматтын 1- класстагы кеңешчиси , 25.12.2006-ж Satarova_g.o@mail.ru аял 15ж., 5 ай   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИ

   
8 Абдыллаев Бакыт Акимжанович 1975-ж. Январдын 17
Ош облусу, Кара-Суу шаары
1992-1996 Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
  Кыргыз-европалык факультети
  Кесип: Эл аралык экономикалык байланыштар
  Квалификация: Экономика боюнча адис
КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Маалыматтык кызмат
көрсөтүүлөрдүн адистештирилген
борбору» мамлекеттик мекемеси

2019-жалдын июнь айына чейин Маалымат технологиялар бөлүмүнүн жетекчиси
Кыргыз тили, орус тили эркин, англис тили сөздүк менен Кыргыз элинин II Дүйнөлүк Курултайин өткөрүү жана алкагында иш чараларды даярдоо, активдүү катышкандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Ардак грамотасы;
- Төш белги "Ардактуу транспорттук кызматкер";
- Төш белги  "Мамлекеттик каттоо кызматынын отличниги"
Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси abdyllaev@gmail.com эрк 16 ж., 1 ай   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
9 Матиев Ырысмамат Шералиевич 1989-жылдын 10-апрели, Кыргыз ССРи Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кыргыз-Ата айылы 2013-2015-жж. Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университети, экономика магистри
Адистиги: финансы жана кредит
2016-2010-жж. Жусуп Баласыгын атындагы Кыргыз Улуттук университети, эл аралык байланыштар факультети
Эл аралык мамилелер боюнча бакалавр
Адистиги: эл аралык мамилелер
Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети 2019-ж. июнь Азыркы убакка чейин
Долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмү Бөлүм башчысы
Кыргыз тили –А1,
Орус тили А1,
Англис тили – А1,
Кытай тили – В2
Араб тили – В2
- - matievkg@gmail.com эрк 6 ж., 6 ай    

БАШКАРУУ БИЛИМИ

   
10 Коргонбаев Баатырбек Каримович 11.07.1985., с.Алага  1.КРнын Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы,
Менеджмент багыты боюнча магистр 2010-ж.
2.Ош Мамлекеттик Университети, Эл аралык мамиле жана мамлекеттик кызмат факультети, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги боюнча менеджер, 2008-ж
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты  2019-жылдын 11-сентябрынан баштап Уюштуруу инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы Орус тили нет Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси baatiracadem@mail.ru эрк 10 жыл, 2 ай   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
11 Назаралиев Дениз Кымбатбекович 25-июль 1988-жылы Жалал-Абад облусунун Сузак району Жогорку билим
2014-жылы Ош Технологиялык Университетинин
Экономика факультетинин Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 27-декабрь 2015-жыл   Түштүк аймактык өкүлчүлүгү жетектөөчү адис Кыргыз тили, Орус тили, Англис тили   Мамлекеттик кызматтын кенже инспектору класттык чени goskadr777@mail.ru   эрк 3 жыл, 8 ай   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.

БАШКА БИЛИМИ

   
12 Жумабаева Нурийла Токтомамаовна 26.08.1967, Ош облусунун Алай районунун Кичи-Каракол айылы Жогорку. Ош мамлекеттик педагогикалык институту (1984-1989жж.). Филология факультети. Орус тили жана адабияты боюнча мугалим. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы  Гидрометеорология агенттиги 16.08.2018 баштап азыркыга чейин КР Персоналдарды башкаруу жана документтик камсыздоо башкармалыгынын начальниги Англис тили-базалык, орус тили-жогорку деңгээлде, мамлекеттик тил-эне тилим. КР ӨКМнин Ардак грамоталары, КР Кадр кызматынын Ардак грамотмасы, “КР Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ардактуу кызматкерии” Төш белгиси, “Эмгек сиңирген” медалы, КР Улуттук тил комиссиясынын төш белгиси. Мамлекеттик кызматтын 1 класстагы кеңешчиси tereza-nuri@mail.ru аял 18 жыл   баалоо болгон жок
13 Карагулова Гульмира Насирдинбековна 06.09.1979, Алай району, Ош обл., Кыргыз Республикасы 2007 – 2009,  Япония Эл аралык Университети, Эл аралык мамилелер, Магистр даражасы
1996 – 2000, Кыргызстан Эл аралык Университети,
«Дипломатия жана эл аралык мамилелер» факультети
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы Бажы кызматташуу башкаруусу Октябрь, 2018 ж. Азыркы учурга чейин Башкы инспектору Кыргыз тили – А1,
Орус тили - А1, англис тили - А1,
Жапон тили В2
1. Ыраазычылык билдирүү-Бажы кызматы, 2. Баалуу белек, 3. Ардак грамота, 4.Грамота,5.ыраазычылык билдирүү6. Грамота,    7. Медаль,8. Бажы кызматынын 20-жылдыгына арналган Мааракелик медалы. 9. Бүткүл дүйнолүк уюмунун Грамотасы Бажы кызматынын майору gulmira-k@list.ru аял 14 ж., 3 ай по Госзаказу в 2018 г. баалоо болгон жок
14 Курманалиев Тилек Шаршенбекович 1985-жылдын 26-июлу. Нарын Н.Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура Университети. Кыргыз-Герман факультети
Адистик: Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугун комплекстүү камсыздоо
Балыкчы шаарынын мэриясы 22/08/2018 жылдан баштап азыркыга чейин  Аппарат жетекчиси Кыргыз, Орус жана англис КР Мамлекеттик кадр кызматынын Ардак грамотасы,
КР Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак грамотасы
КР Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы инспектору. Agenstvo_kg@inbox.ru эрк 9 ж., 10 ай по Госзаказу в 2018 г. оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
15 Сасманова Бегимай Хусейновна 12.08.1986, Сокулук р/ну, Чүй облусу 2016 – 2018 -  Женский университет Ивха (EWHA) айымдар университети, Түштүк Корея. аялдардын лидерлик потенциалын эл аралык жаатында өнүктүрүү багыты боюнча Магистратура, 2013 – 2015 - КР Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу Академиясы. Мамлекеттик саясат багыты боюнча магистратура.
2009 – 2012 - Билим берүүдө заманбап маалыматтык технологиялар Институту.  Юрист-информатик. 2004 – 2009 – Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян Университети. Оганизациялык психолог.
Мамлекеттик кадр кызматы   с2018  а. у.ч. эксперт-полиграфолог Кыргыз, орус тилде – А1
Англ. – В1
Корейче. – С1
КР МККнын Ардак грамотасы, 2015-ж.
МККнын ыраазычылык каты, 2016
Мамлекеттик кызматтын Кенже инспектору Sasmanova.b@gmail.com аял 9 ж., 10 ай   оценка за 2019 г. будет представл. В 2020 г.
16 Шайбеков Исмаилжан Дөөлөтбаевич 18.09.1962.
Ош облусу, Өзгөн району, Кызыл Чарба айылы.
1984 жыл. Ош мамлекеттик университети, физика математика факультети, математик мугалими   Иштебейт.  Акыркы иштеген жери - ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү колледжи математик мугалим,доценти. Мамлекеттик, расмий тил, өзбек, казакча (сүйлөө деңгээлинде) КРнын Билим берүүсүнүн мыктысы, КРнын БШКнын грамотасы жок idoolot@mail.ru эрк 1 жыл, 3 ай, педагогикалык стажы -30 жыл   баалоо болгон жок