Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматында (МКК) электрондук кайрылууларды кабыл алуу жана кароо тартиби менен көнүл салып таанышууңузду өтүнөбүз.

 1. МККнын расмий сайты жарандардын электрондук түрдө кайрылуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу каражаты болуп саналат.
 2. Жарандардын МККнын расмий сайты аркылуу электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулары Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 4-майындагы № 67 "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө&quo"; Мыйзамына ылайык каралат жана түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн чинде сөзсүз каттоого тийиш.
 3. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (ал болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дарегин көрсөтүүгө, кайрылуусунун маани-маңызын баяндоого милдеттүү.
 4. Кайрылууну электрондук түрдө жөнөткөн жарандын жеке маалыматтары Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сакталат жана иштелип чыгат.
 5. Электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде каралат. Кайрылууну чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок ал 30 календардык күндөн ашпайт. Бул чечим жөнүндө арыз ээсине тийиштүү кабар кат жиберилет.
 6. МККнын компетенциясына кирбеген маселелерди камтыган электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде тийиштүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жөнөтүлөт. Бул тууарсында арыз ээсине кабар кат жиберилет.
 7. Төмөнкүдөй электрондук кайрылуулар каралбайт:
  • ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандар;
  • 3-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтар болбогондор.

Сиздин кайрылууңузду белгиленген мөөнөтүн ичинде калыс жана ар тараптуу кароо максатында, кайрылуунун текстинде Сиз баяндап жаткан иш-аракеттин, фактынын же окуянын дарегин көрсөтүү зарыл, ошондой эле Сиздин кайрылууңуздун маанисин тактоо үчүн телефон номериңизди көрсөтүү керек.

Кайрылуунун тексти техникалык жактан 5000 белги менен чектелген (аралыктарды эсептегенде). Сиздин кайрылууңуздун өлчөмү аталган чектөдөн ашып кетсе, анда аны өзүнчө файл түрүндө тиркеп, тексте кайрылуунун маани-маңызын көрсөтүңүз.

5 Мб коп эмес

Арыз эсси боюнча маалыматтар

Кайрылууну электрондук түрдө жөнөткөн жарандын жеке маалыматтары Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сакталат жана иштелип чыгат.

Получить ответ

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчилигинин жарандарды кабыл алуу

ГРАФИГИ

 


 Директор

Мадумаров Акрам Камбаралиевич 


Шаршемби16.00-18.00

Т. Молдо көч, 10  Каб. №301


Статс-катчы


Сагынбаев Бакытбек Эсенбаевич


Бейшемби 16.00-18.00

Т. Молдо көч, 10  Каб. №203


Директордун орун басары


Тарбинский Олег Станиславович


Шейшемби14.00-18.00

Т. Молдо көч, 10  Каб. № 201

Директордун орун басары

Алышбаев Калыбек Кенешович

Шаршемби 11.00-15.00

 Исанова көч 87
Каб. №307 "б"

 

 

Кигизүүгө мүмкүн болгон символдордун чеги 1000 (count)

Тажимахаммад | 2016-09-30 18:24:28

Мен Ош шаарынын мэриясындага ваканттык муниципалдык юридикалык болом башчысы кызмат ордуна документтер тапшырдым бирок мага ал жерден эч кандай консультация берген жок бирок кийинки жумада тест болорун айтишти. Ошондой эле тестте эмне суроолор боюнча жана кайсы жол боюнча даярдык корушум боюнча эч кандай корсотмо беришкен жок. Эми суроо, мен кайсы направление боюнча кайсы суроолор боюнча даярдык корушум керек? Алдын ала чон рахмат.

 

Эң көп берилүүчү суроолор

 

1

Суроо                   

Тестирлөө бүткөндөн кийин тесттин жыйыйтыгын алууга болобу?

           

Жооп

Тесттин жыйынтыгы талапкерлерге берилбейт. Кайсы суроолорго туура эмес жооп бергениңизди тест аяктаган учурда гана экрандан көрө аласыз. Тестирлоонун натыйжалары протокол турундо тузулот жана Тестирлоо борбору аны мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын окулуно тапшырылат.

2.

Шаардык, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылыгына ваканттык орундарга коюлган квалификациялык талаптар кандай?

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренесине ылайык, мамлекеттик кызматчыларга коюлган квалификациялык талаптарга төмөнкүлөр кошулат:

- административдик мамлекеттик кызмат орундарынын категориясын жана топторун эске алуу менен кесиптик билимдин деңгээлине жана профилине;

- адистиги боюнча иш стажы менен тажрыйбасына жана тиешелүү кесиптик жөндөмдөрүнө талаптар.

Административдик мамлекеттик кызмат орундарына адистиги боюнча иш стажына жана тажрыйбасына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары - иш стажына талаптар коюлбайт;

- улук административдик мамлекеттик кызмат орундары - кенже кызматтардагы кеминде бир жылдык мамлекеттик кызмат стажы же адистиги боюнча кеминде үч жылдык иш стажы;

- башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары - улук кызматтардагы кеминде үч жылдык мамлекеттик кызмат стажы же адистиги боюнча кеминде беш жылдык иш стажы;

- жогорку админифган учурларда мамлекеттик тилди мамлекеттик кызматчынын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүгө.

3.

Предметтик тестти кыргыз тилинде отууго болобу? Тестирлоо мезгилинде кыргыз тилин тандоодо урукссатпы?

Тестти баштоо учурунда, талапкер мамлекеттик же расмий тилди тандап алууга укугу жана мумкунчулугу бар.

4.

Мамлекетик жумушта иштеп ошол учурда башка мамлекеттик жумуштарга конкурска катышса болобу?

Ооба болот. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Мызаймында конкурска катышканга чектөө көрсөтүлгөн эмес.

5.

Мамлекеттик кызматчыга иш стажы боюнча канча күн кошумча өргүү күнү кошулуп берилет?

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамынын 45 беренесине ылайык, мамлекеттик кызматчыга ден соолугун чыңдоо үчүн мыйзамда белгиленген эмгек акы өлчөмүндө жөлөкпул төлөп берүү менен узактыгы отуз календардык күнгө ар жылдык акы төлөнүүчү өргүү белгиленет. Мамлекеттик кызматта беш, он жана он беш жылдан ашык иш стажы болгондо ушул статьянын 46-статьясынын талаптарын эске алуу менен акы төлөнүүчү өргүү тийиштүү түрдө эки, төрт жана алты календардык күнгө узартылат.

6.

 

Бир туугандар мамлекеттик кызматта чогуу иштегенге болобу?

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 11-беренесине ылайык, өзү менен туугандык мамилелерде болгон адамдардын (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сиңдилери жана балдары) түздөн-түз баш ийишине же көзөмөлдөөдө болушуна байланышкан мамлекеттик кызматта болууга, тыюу салынат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө Убактылуу жобонун 16-пунктуна ылайык, жарандын конкурска катышуусуна жол берилбейт, эгер, анын келечектеги мамлекеттик кызматы андагы түздөн-түз кол алдында же ошого баш ийген адамдар менен бирине-бири баш ийген жакын туугандыкта (ата-энеси, аялы-күйөөсү, бир туугандары, карындаштары, сиңдилери, уулдары, кыздары) болсо.

 

 1

     

Белгилүү болгондой, азыр соттолбогондугу жөнүндө маалымкат талап кылынбай калды. Кызмат ордуна дайындалгандан кийин соттолгондугу ачыкка чыккан учурда биз эмне кылышыбыз керек?

 

                

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 19-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, төмөнкү адам кызматчы боло албайт:

1) соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп таанылган же болбосо ага соттун айыптоочу өкүмү менен кызматчы катары ишти жүзөгө ашырууга же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынган;

2) мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы    № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 34-пунктуна ылайык, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалымкат талап кылынат.

Эгерде конкурстан өтүп, кызмат орунуна дайындалган адамда жоюлбаган соттолгондугу бар экени аныкталса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат.

Муну менен бирге, жогоруда аталган Мыйзамдын 47-беренесинин 1-бөлүгүнүн 8-пунктуна ылайык, кызматчы мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка кирүүдө жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды берген учурларда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын демилгеси боюнча кызматчы ээлеген кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн.

2

Эгерде патронаттык кызмат орундарын ээлеген кызматчылар конкурстук комиссиянын курамына киргизилсе, бул саясий кийлигишүү деп саналабы?

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы    № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 10-пунктунда мамлекеттик органдын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы аныкталган:

- конкурстук комиссиянын төрагасы - мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси). Эгерде статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) оруну бош болуп калса, административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы дайындалат.

Конкурстук комиссиясынын мүчөлөрү:

- конкурстук комиссиянын катчысы - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы;

- мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

- мамлекеттик органдагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам;

- жарандык коомдун тиешелүү тармактык багыттагы институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

- мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери).

 

Ошентип, бул Жободо конкурстук комиссиянын курамына киргизиле турган адамдардын толук тизмеси каралган.

3

 

Кызматчынын мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта туруусунун чектик курагы 65 жашты түзөт. Мындай учурларда кызматчы ээлеген кызмат ордунан кайсы жол менен бошотулууга тийиш?

 

Муну менен бирге, жогоруда аталган Мыйзамдын 47-беренесинин 1-бөлүгүнүн 12-пунктуна ылайык, кызматчы мамлекеттик кызматта туруу үчүн ушул Мыйзамда белгиленген чектик курака жеткенде, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын демилгеси боюнча ээлеген кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн.

Кызматчынын мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта туруусунун чектик курагы 65 жашты түзөт.

Муну менен бирге, белгилей кетүү нерсе, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42-беренесине ылайык, ар ким эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп берген эмгектик коргоого жана эмгек шарттарына укуктуу, ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алуу укугуна ээ.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесине ылайык, эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча кодулоого алынышы мүмкүн эмес.

Буга байланыштуу, жогоруда аталган ченем императивдүү (милдеттүү) мүнөзгө ээ эмес, тактап айтканда, кызматчы чектик куракка жеткенде, ээлеген кызмат ордунан бошотуу же жумушта калтыруу маселени анын жеке кесиптик мүнөздөмөлөрүн жана кызматтык милдеттерин аткаруунун сапаттуулугун эске алуу менен, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси белгиленген тартипте өз алдынча чечет.

 

4

 

Эгерде соттун чечими менен соттолгондук алынып салынса же жоюлса, кызматчынын соттолгондугу бар деп эсептелеби?

 

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 19-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, төмөнкү адам кызматчы боло албайт:

1) соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп таанылган же болбосо ага соттун айыптоочу өкүмү менен кызматчы катары ишти жүзөгө ашырууга же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынган;

2) мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 76-статьясына ылайык, кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адам, соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып соттуулугу жоюлган же алынып салынган учурга чейин соттолгон деп эсептелет.

Соттун өкүмү менен жазадан бошотулган адам соттолгон эмес деп эсептелет.

Соттуулуктун жоюулушу же алынып салынышы соттуулукка байланышкан бардык укуктук кесепеттерди жокко чыгарат.

5

 

Конкурс өтүп жаткан учурда талапкерге тиешелүү кайсы бир тергөө иши жүрүп жатса, эмне кылуу керек?

 

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 15-беренесине ылайык, айыпкердин кылмыш жасоодогу күнөөсү соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү менен белгиленмейинче ал күнөөсүз деп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 19-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, төмөнкү адам кызматчы боло албайт:

1) соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп таанылган же болбосо ага соттун айыптоочу өкүмү менен кызматчы катары ишти жүзөгө ашырууга же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынган;

2) мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 76-статьясына ылайык, кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адам, соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып соттуулугу жоюлган же алынып салынган учурга чейин соттолгон деп эсептелет.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 52-беренесинин 4-бөлүгүндө каралгандай, жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө, мыйзамда каралган тартипте кызматка көтөрүлүүдө бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.

Буга байланыштуу, жаран, ага карата тергөө иши жүргүзүлүп жатса, администрациялык бош кызмат ордун ээлөөгө конкурска катышууга укуктуу.

Муну менен бирге, жогоруда аталган Мыйзамдын 48-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, соттун мыйзамдуу күчүнө кирген айыптоо өкүмүнө ылайык кызматчыга мурда иштеген ишин улантууну жокко чыгарган жаза дайындалганда, тараптардын эркине байланышпаган жагдайлар боюнча мамлекеттик органындагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагы кызмат токтотулушу мүмкүн.

 6

 

Аскердик же атайын класстык чени бар кызматчыларга класстык чендерди ыйгаруу тартиби кандай?

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 16-беренесинин 13-бөлүгүнө ылайык, аскердик же атайын наам, атайын класстык чен, дипломатиялык рангы бар адамдарга мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кирүүдө баа берүү жүргүзүлбөстөн, ушул аскердик же атайын наамга, атайын класстык ченге, дипломатиялык рангга ылайык келген класстык чен ыйгарылат.

Аскердик наамдардын, атайын класстык чендердин жана атайын наамдардын катышы Кыргыз Республикасынын «Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Мыйзамына тиркемеге ылайык аныкталат.

 7

 

Укук коргоо органынын кызматчысын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына ротациялоо мүмкүнбү?

 

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ротациялоо - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тутумунда кызматчыларды которуу же жылдыруу.

Демек, ротациялоонун бул түрү жогоруда аталган Мыйзамда каралган эмес.

8

Эгерде ишти баалоонун натыйжасы боюнча кызматчыга эмгек акы төлөө сеткасындагы кийинки кадамы ыйгарылса жана ошол кызматчы төмөн турган кызмат ордуна же жогору турган кызмат ордуна дайындалса, ага мурдагы кызмат орду боюнча кадамы сакталабы?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 384 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоонун тартиби жөнүндө жобонун 9-пунктуна ылайык, кызмат орду боюнча эселөө коэффициенти:

- кызмат боюнча вертикалдык жылдыруунун алкагында дайындалган кызматчылар үчүн жаңы кызмат орунунун мурдагы кадамынын коэффициентинин маанисинде, бирок тиешелүү деңгээлдин биринчи кадамынан төмөн эмес белгиленет;

- жогору турган кызмат орунунан төмөн турган кызмат ордуна дайындалган кызматчылар үчүн мурдагы кызмат орунунун кадамы сакталат.

 

Маалымдоо иретинде: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоонун тартиби жөнүндө жобонун долбооруна ылайык, кызмат орду боюнча эселөө коэффициенти:

- кызмат боюнча вертикалдык жылдыруунун алкагында дайындалган кызматчылар үчүн жаңы кызмат орунунун мурдагы кадамынын коэффициентинин маанисинде белгиленет;

- жогору турган кызмат орунунан төмөн турган кызмат ордуна дайындалган кызматчылар үчүн мурдагы кызмат орунунун кадамы сакталат.

9

Өзгөчө тартипте дайындалуучу кызматчылар азыр саясий кызмат орундарын ээлеген кызматчылардын катарына кирбей калды. Администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген, өзгөчө тартипте дайындалуучу кызматчыларды конкурстук комиссиялардын курамына киргизсе болобу?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 10-пунктунда мамлекеттик органдын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы аныкталган:

- конкурстук комиссиянын төрагасы - мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси). Эгерде статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) оруну бош болуп калса, административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы дайындалат.

Конкурстук комиссиясынын мүчөлөрү:

- конкурстук комиссиянын катчысы - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы;

- мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

- мамлекеттик органдагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам;

- жарандык коомдун тиешелүү тармактык багыттагы институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

- мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери).

 

Ошентип, бул Жободо конкурстук комиссиянын курамына киргизиле турган адамдардын толук тизмеси каралган.

10

Конкурстун бардык этаптарынын жыйынтыктары боюнча талапкерди бош кызмат орунга дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алынат. Конкурстук тандоонун жаңы процедураларына байланыштуу, конкурстук комиссия бир да талапкерди дайындоого сунуштабай коюуга укуктуубу?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 49-пунктуна ылайык, конкурстун бардык этаптары боюнча баллды кошуу жолу менен аныкталуучу эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди конкурстук комиссия бош кызмат орунга дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

11

Сыноо мөөнөтү аяктаганда кызматчынын иши кантип бааланат?

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 27-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, сыноо мөөнөтү аяктаганда кызматчыны баалоо жүргүзүлөт, ошонун негизинде анын ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу жөнүндө чечим кабыл алынат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо тартиби жөнүндө жобонун 4-бөлүмүнө ылайык, сыноо мөөнөтү аяктаганда баалоо жүргүзүүнүн төмөнкү жол-жобосу каралган:

- кызматчы сыноо мөөнөтү аяктаганга чейин 3 жумуш күнү калганда ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык форма боюнча өзүнүн иш планынын аткарылгандыгы жөнүндө отчетту түздөн-түз жетекчиге берет.

Кызматчынын иш планынын аткарылышы жөнүндө отчет ошондой эле кызматчынын жеке иш планында белгиленбеген башка тапшырмаларды аткаруунун натыйжаларын да камтыйт;

- түздөн-түз жетекчи кызматчыдан отчетту алган күндөн тартып 3 жумуш күнүнүн ичинде кызматчынын планды аткаруусун текшерет жана аны менен бирдикте ар бир милдеттин көлөмүн пайыздык катышта аныктайт;

- түздөн-түз жетекчи тийиштүү компоненттер боюнча ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык форма боюнча өзүнүн негиздемеси менен кызматчынын иш планды аткаруусунун жыйынтыгына баа коёт жана ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды берет;

- түздөн-түз жетекчи кызматчыны кол койдуруп, баа менен тааныштырууга тийиш жана зарыл болсо мүмкүн болуучу проблемаларды жана кызматчынын отчету боюнча башка талаш учурларды чечиши керек. Кызматчынын кварталдык иш планын аткаруусу боюнча отчетко кызматчы кол коюудан баш тартса, ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык формада акт түзүлөт;

- кызматчынын планын аткаруу жөнүндө отчет түздөн-түз жетекчиден алынган учурдан тартып органдын жетекчилигинин ортосунда милдеттердин бөлүштүрүлүшүнө ылайык органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси/жооптуу катчысы), органдын жетекчисинин орун басары тарабынан 3 жумушчу күндүн ичинде бекитилет.

Мамлекеттик органдын статс-катчысы/аппарат жетекчиси жана жетекчисинин кураторлук кылган орун басары кызматчылардын иш пландарын аткаруусу жөнүндө отчетторду бекитүү боюнча ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдын тийиштүү ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилерине өткөрүп берүүгө укуктуу;

- баалоо боюнча комиссия кызматчынын отчетун алган учурдан тартып 3 жумуш күнүнүн ичинде сыноо мөөнөтүнүн натыйжасы боюнча баа коёт;

- баалоо боюнча комиссиянын чечими жыйын өткөрүлгөн күнү протокол менен таризделет жана кийинки жумуш күнү кызматчыга маалымдалат.

 

12

Конкурска көрсөтүлүүчү документтердин тизмесине өмүр баяны киргизилген эмес. Соттолбогондугу жөнүндө маалыматты талапкер кантип көрсөтө алат?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 34-пунктуна ылайык, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалымкат талап кылынат. Демек, конкурска катышуучулар маалымкатты тапшыруудан бошотулат.

Муну менен бирге, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 34-пунктунун 7-абзацына ылайык, эгерде конкурстан өтүп, кызмат орунуна дайындалган адамда жоюлбаган соттолгондугу бар экени аныкталса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат.

13

Убактылуу жок болгон кызматчылардын милдетин аткаруучуларга мамлекеттик кызматта иштеген жылдары үчүн кошумча үстөк акыны кайсы убакыттан баштап төлөсө болот?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-январындагы № 8 токтому менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобого ылайык, иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага ай сайынкы үстөк акыны алууга укук берүүчү жалпы иш стажына убактылуу жок болгон мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдетин аткаруу боюнча эмгек иши кирет (Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 30-майындагы № 75 "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамы күчүнө кирген күндөн тартып колдонулат).

 

Маалымдоо иретинде: Мыйзам 2016-жылдын 7-июнунда күчүнө кирди.

 

14

Өзгөчө тартипте дайындалуучу мамлекеттик кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга класстык чендер кайсы тартип боюнча ыйгарылат?

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө жобого ылайык, өзгөчө тартипте Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жана Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы дайындоочу адамдарга класстык чендер баалоо жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 24-беренесинин 7 жана 8-бөлүктөрүнө ылайык дайындалган адамдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча класстык чендер ыйгарылат.

15

Мамлекеттик органды кайра уюштурууга байланыштуу, мамлекеттик кызматчы, мурдагы кызмат орду боюнча эмгек акысын сактоо менен, төмөн турган кызмат ордуна дайындалган. Ал бүт убакыттын ичинде, 2 жыл бою тапшырмаларды коюу актыларды жана отчётторду тапшырып, өз иши үчүн жакшы бааларды алып жаткан, бирок баалоо боюнча комиссия: «Мурдагы иши боюнча эмгек акысы сакталган» деген шилтеме менен эмгек акы сеткасы боюнча кезектеги кадамды ыйгарган жок. Азыр болсо, ушул мамлекеттик органда кайра уюштуруу боюнча иш башталды жана бул мамлекеттик кызматчы эмгек акысын штаттык ырааттамага ылайык ала баштайт. Анын эмгек акысын кандайдыр бир көбөйтүү максатында мурдагы эки жылы үчүн эмгек акы боюнча кошумча үстөктөрдү эсептеп берсе болобу?

Бул маселе мыйзамдар тарабынан теске салынган эмес.

16

Ички конкурсту өткөрүү узактыгы канча?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 24-пунктуна ылайык, ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында административдик бош кызмат орунду ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн узактыгы 20 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

17

Аңгемелешүү өткөрүү учурунда кыскача протоколду жазса болобу?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 53-пунктуна ылайык, конкурстук тандоонун натыйжасы протокол түрүндө таризделип, ага жыйынга катышкан конкурстук комиссиянын төрагасы, катчысы жана мүчөлөрү кол коюшат.

Чыр-чатактарды алдын алуу жана анык маалымат берүү максатында, толук протоколду (суроолор жана жооптор менен) жүргүзүүнү сунуштайбыз.

18

Эгерде кызматчы бир кызмат орунда эки квартал жана башка кызмат орунда эки квартал иштесе, ага класстык чен кантип ыйгарылат?

Мамлекеттик кызматчылардын 2016-жылдагы иштерин баалоонун натыйжалары боюнча карьералык өсүү системасын колдонсо болобу?

 

Класстык чендерди ыйгаруу тартиби жана карьердык пландаштыруунун системасын колдонуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын “Ишин баалоо жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын” 1-мартын 2017-жылдын №131 токтому менен регламентештирилген.

 

 19

 Ички кадрлар резервинде турган адамдарды кантип алып салуу керек?

 

Ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө мурдагы жобого жана жаңы жобого ылайык, резервдеги адамдын ички резервде туруу мөөнөтү бир жылды түзөт. Бир жылдык мөөнөт өткөндөн кийин кызмат ордун ээлөөгө шайкеш келген талапкер табылбаса, резервдеги адам буйрук менен ички резервден алынып салынат.

20

Мурда муниципалдык кызматтын класстык ченине ээ болгон кызматчы мамлекеттик органга кызматка кирсе, ага класстык ченди ыйгаруу тартиби кандай болот?

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 16-беренесинин 13- пунктчасына ылайык, аскердик же атайын наам, атайын класстык чен, дипломатиялык рангы бар адамдарга мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кирүүдө баа берүү жүргүзүлбөстөн, ушул аскердик же атайын наамга, атайын класстык ченге, дипломатиялык рангга ылайык келген класстык чен ыйгарылат.

 

21

Конкурстук тандоо өткөрүүнүн тартиби кандай?

 

Конкурстук тандоо өткөрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо менен жөнгө салынган.

22

Аңгемелешүү жүргүзүү учурунда, 10-20 мүнөттүн ичинде, талапкердин баардык сапаттарын билүү мүмкүнбү? 

 

 

Жогоруда аталган Жобонун 48-пунктуна ылайык, аңгемелешүүдө конкурстук комиссия талапкерлердин кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүүнүн жыйынтыгына жараша иш жүргүзөт.

Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө конкурстук комиссия талапкерлерди 10 баллдык шкала менен төмөнкү параметрлер боюнча баалайт:

- инсандык сапаттар;

- ишкердик сапаттар;

- лидерлик сапаттар;

- кесиптик сапаттар;

- күтүүлөр;

- жүйөлөштүрүү;

- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат тутумунда карьералык өсүү жана көтөрүлүү үчүн талапкердин дараметинин мүмкүнчүлүктөрү;

- пикирин ачык баяндоо жөндөмү.

Конкурстук комиссия аңгемелешүүнүн натыйжалары боюнча ушул Жобонун 48-пунктунун үчүнчү-онунчу абзацтарында көрсөтүлгөн параметрлерге ылайык, талапкер алган баллды кошуу жана аларды аталган параметрлердин санына бөлүү жолу менен талапкер аңгемелешүүдө алган баллды аныктайт.

Аңгемелешүү этабы боюнча чечимди конкурстук комиссиянын өзү кабыл алат.

23

Кадр бөлүмүнүн кызматчысы, юрист жана этика боюнча комиссиянын төрагасы жок болгон учурда, түзүмдүк бөлүмчөнүн конкурстук комиссиясынын курамы кандай болушу мүмкүн?

 

 

Конкурстук комиссиянын түзүмү жана курамы Жобонун 11-пункту менен жөнгө салынган. Конкурстук комиссиянын курамы жогоруда аталган пункттун ченемдерине шайкеш келбесе, анда маселе мамлекеттик кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган тарабынан чечилет.

 24

 

Өзгөчө тартипте дайындалуучу кызматчылар азыр саясий кызмат орундарын ээлеген кызматчылардын катарына кирбей калды. Администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген, өзгөчө тартипте дайындалуучу кызматчыларды конкурстук комиссиялардын курамына киргизсе болобу?

 

Конкурстук комиссиянын түзүмү жана курамы Жобонун 11-пункту тарабынан жөнгө салынган, ушул түзүмдү колдонууну сунуштайбыз. Муну менен бирге белгилей кетүүчү нерсе, өзгөчө тартипте дайындалуучу кызматчылар бул түзүмгө киргизилген жок.

 

 25

 

Практикалык тапшырмаларды кантип иштеп чыгуу зарыл? Аңгемелешүү үчүн суроолордун тизмеси жаңыланабы?

 

Аңгемелешүүнү өткөрүү үчүн суроолор жөнгө салынганга чейин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын 2012-жылдын 12-январындагы № 3 буйругуна тиркеме тарабынан бекитилген Аңгемелешүүнү өткөрүү үчүн жалпы суроолордун тизмесин колдонууну сунуштайбыз.

Азыркы учурда суроолордун жаңы тизмесин иштеп чыгуу боюнча иш жүрүп жатат. Бекитилгенден кийин бул тизме мамлекеттик органдарга жөнөтүлөт.

26

2016-жылдагы ишти баалоонун натыйжалары боюнча мамлекеттик кызматчыларга класстык чендерди ыйгарса болобу?

Ишти баалоо жөнүндө токтомдун долбоору азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосунда турат. Бул токтомдун долбоору кабыл алынгандан кийин ушул өңдүү маселелер жөнгө салынат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 2017-жылы күчүнө кирет, ошондуктан класстык чендерди 2017-жылдагы ишти баалоонун натыйжалары боюнча 2018-жылы ыйгаруу мүмкүн.

27

Жаңы ченемдик укуктук актылар боюнча суроолор тестирлөө суроолоруна качан киргизилет?

Тестирлөөнүн ченемдик укуктук базасы мүмкүн болушунча жаңыланып турат.

28

Тестирлөөнүн финалына өткөн кызматчыларга гана соттолбогондугу жөнүндө маалымкатты Ички иштер министрлигинин Маалыматтык борборунан талап кылууга мамлекеттик органдын укугу барбы? Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Ички иштер министрлиги менен биздин суроо-талаптарыбыз боюнча маалымкаттарды берүү мөөнөтүн тездетүү жөнүндө келишим түзө алабы?

Бул маселе иштелип жатат.

29

Мамлекеттик органдын жетекчисинин кеңешчилерин, жардамчыларын администрациялык кызмат орундарына конкурстук тандоо жүргүзүлбөстөн дайындоого уруксат берилеби?

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобонун 9-пунктунун 2-абзацына ылайык, кирүүнүн өзгөчө (конкурстан тышкары) тартиби белгиленген кызматчылар, ошондой эле патронаттык кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн конкурстук тандоо жолу менен ээлене турган административдик кызмат орундарына кызматчыларда ротациялоо бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кызмат ордун 2 жылдан кем эмес ээлөө шартында жүргүзүлөт. Муну менен бирге квалификациялык талаптарды эске алуу керек.

 

30

Кызматчы башка мамлекеттик органдын ички кадрлар резервинде турган мезгилде ошол мамлекеттик органдын эмгек тартибин бузган болсо, же ишти баалоонун натыйжасы боюнча «жакшы» деген деңгээлден төмөн баа алган болсо, анын кадрлар резервинде туруусуна кандайдыр бир таасир тийгизилеби?

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобого ылайык, кызматчынын ал иштеген органда квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо курстарына катышуунун натыйжалары боюнча "жакшы" деген деңгээлден төмөн баа алгандыгы же ал иштеген органда эмгек тартибин бузгандыгы кызматчынын

Сайтка бүгүнкү күнү киргендердин саны:
Сайтка бир айдын ичинде киргендердин саны:
Киргендердин баардыгы:
Каттоо:

© 2017 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ . Web-дизайн: Specialist