Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоонун мааниси жогорулоодо

Бул тууралуу КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Н. Бегалиева 2017-жылдын 20-апрелинде Каржы министрлигинин кызматкерлери үчүн болуп өткөн семинарда билдирди.

Ал белгилегендей, ишмердүүлүктү баалоо кызматчылардын ишинин натыйжаларын жогорулатуунун механизми катары материалдык жана материалдык эмес дем берүү системасын өзүнө толук камтыйт.

Баалоонун натыйжасында, кызматчыларды материалдык жана моралдык жактан мотивациялоо катары  эмгек акы торчосунда кадамдарды ыйгаруу, кезексиз жана кезектүү класстык чендерди берүү, сыйлыктарга көрсөтүү, чет мамлекетке окууга жиберүү,  улуттук жана ички резервге кирүү каралган. 

Кызматкерлерди баалоо жыл сайын жана жылдык баанын жыйынтыгана жараша бекитилген критерийлер боюнча коюлат. 

Иш-чаранын жүрүшүндө баалоонун тартиптери түшүндүрүлдү, ошондой эле практикалык тапшырмалардын негизинде кызматкерлер кварталдык пландарды жана отчетторду жазышты. Аларга кадр кызматынын адистери тарабынан иштин көлөмүнүн пайыздык көрсөткүчүн аныктоо, баллдарды коюу, кварталдык жана жылдык бааны чыгаруу  иштери  иш жүзүндө көрсөтүлдү.