Кеңештин чечимдери

 

 

Положение  о наградах Государственной кадровой службы Кыргызской Республики (в редакции от 26 марта 2013г.) 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси (Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилди)

 

 

Кенештин чечимдери Коллегиянын жыйынтыгы боюнча берилет